VALET: Här är röstningslokalerna i Oskarshamns kommun som är öppna för förtidsröstning

VALET: Här är röstningslokalerna i Oskarshamns kommun som är öppna för förtidsröstning

2022-08-24 Av av Peter A Rosén
OSKARSHAMN

Den 11 september är det val till riksdagen, regionen och kommunen – och på onsdagen, den 24 augusti, gick startskottet för förtidsröstningen.

Bland dem som röstade i vårt land för fyra år sedan valde nästan 45 procent att förtidsrösta – det kan bli ännu fler den här gången, tror Valmyndigheten, som konstaterar att covid-19 och smittspridningen kan leda till en ökad vilja att förtidsrösta.

Ja, det låter inte som någon högoddsare – med tanke på hur många som köade utanför röstningslokalen i Gula rummet i Kulturhuset i Oskarshamn när den öppnade klockan 10 på förmiddagen.

Anton Sejnehed (S), ordförande för Socialdemokraterna och bildningsnämnden i Oskarshamns kommun, passade på att förtidsrösta på onsdagsförmiddagen. Foto: Peter A Rosén

Valnämnden, med ordföranden Anders Österman (S) i spetsen, hade – lämpligt nog – kallat in lokaltidningarna till en pressträff. Han flankerades av kommunsekreteraren Per Nygren (valorganisatör i det här sammanhanget) och valsamordnaren Lena Andersson.

Anders Österman, Per Nygren och Lena Andersson. Foto: Peter A Rosén

”För att få förtidsrösta måste man ha med sig röstkort och legitimation”

PER NYGREN, KOMMUNSEKRETERARE

– För att få förtidsrösta måste man ha med sig röstkort och legitimation. Är det så att någon inte har fått sitt röstkort – eller inte har kvar det – så ordnar kommunen ett dubblettröstkort, så att alla kan utnyttja möjligheten att förtidsrösta. Och vi räknar med att en ganska stor andel av de röstberättigade kommer att förtidsrösta, säger Per Nygren.

21 500 röstberättigade

Han berättar att det finns sammanlagt 21 500 röstberättigade i kommunen.

– Och vi räknar med att omkring 7 500 kommer att förtidsrösta – lite mer än en tredjedel, således.

– Från och med valet 2006 tog kommunerna över förtidsröstningen från posten – det hette ju att man poströstade tidigare. Och på den tiden kanske det bara fanns ett postkontor i en kommun eller i en stad. Men vi som kommun erbjuder förtidsröstning på sju olika ställen – Kulturhuset i Oskarshamn, Figeholms bibliotek, Kristdala bibliotek, PRO-gården i Påskallavik, Bockaraskolan, Misterhults skola och stadshuset i Oskarshamn, säger Per Nygren.

Här är öppettiderna:

Kulturhuset i Oskarshamn (Gula rummet):

Torsdag 25 augusti, kl. 14–18.

Fredag 26 augusti, kl. 12–16.

Lördag 27 augusti, kl. 10–14.

Söndag 28 augusti, kl. 12–16.

Måndag 29 augusti, kl. 10–16.

Tisdag 30 augusti, kl. 12–18.

Onsdag 31 augusti, kl. 10–16.

Torsdag 1 september, kl. 12–18.

Fredag 2 september, kl. 10–16.

Lördag 3 september, kl. 10–14.

Söndag 4 september, kl. 12–16.

Måndag 5 september, kl. 10–18.

Tisdag 6 september, kl. 10–18.

Onsdag 7 september, kl. 10–18.

Torsdag 8 september, kl. 10–18.

Fredag 9 september, kl. 10–18.

Figeholms bibliotek:

Torsdag 25 augusti, kl. 15–17.

Torsdag 1 september, kl. 14–18.

Tisdag 6 september, kl. 12–16.

Torsdag 8 september, kl. 15–19.

Kristdala bibliotek:

Måndag 29 augusti, kl. 15–18.

Torsdag 1 september, kl. 12–15.

Måndag 5 september, kl. 15–19.

Torsdag 8 september, kl. 12–16.

PRO-gården i Påskallavik:

Torsdag 25 augusti, kl. 12–15.

Onsdag 31 augusti, kl. 10–14.

Onsdag 7 september, kl. 15–19.

Torsdag 8 september, kl. 12–16.

Bockaraskolan:

Lördag, 10 september, kl. 10–14.

Misterhults skola:

Lördag 10 september, kl. 10–14.

Stadshuset i Oskarshamn:

Lördag 10 september, kl. 09–15.

Söndag 11 september (valdagen), kl. 08–20.

Det går bra att förtidsrösta i vilken röstningslokal som helst i hela Sverige, oavsett var du är folkbokförd.

Den som förtidsröstar kan, om han eller hon vill, ångerrösta genom att rösta på nytt på valdagen.
Foto: Peter A Rosén

”Sammanlagt 15 röstmottagare jobbar med förtidsröstningen”

PER NYGREN

– Sammanlagt 15 röstmottagare jobbar med förtidsröstningen. Alla har fått utbildning för det, vilket är ett krav, säger Per Nygren, som berättar att man just nu utbildar röstmottagare som kommer att jobba ute i valdistrikten på valdagen.

– Det handlar om drygt 100 personer.

Här är vallokalerna som är öppna mellan klockan 08:00 och 20:00 på valdagen:

Valdistrikt Kolberga-Mockebo: Vallokal Kolbergakyrkan, samlingssalen.

Humlekärrshult: Sjöfartsföreningens lokal.

Norrtorn: Oskarshamns folkhögskola.

Orrängen/Syrenhagen: Kulturhuset.

Centrum: Kulturhuset.

Solbacka-Åsa: Solbackahuset, Mäster Palms väg.

Södertorn: Oscarsgymnasiet, matsalen.

Gröndal: Nova Utbildning.

Kristineberg Östra: Kristinebergskolan, matsalen.

Kristineberg Västra: Kristinebergskolan, Pelarsalen.

Svalliden: Döderhults församlingshem.

Rödsle-Norrby: Rödsleskolan, matsalen.

Döderhult-Bockara: Döderhults församlingshem.

Kristdala–Bråbo–Ishult: NTO-lokalen i Kristdala.

Påskallavik: Strandagården.

Fårbo–Misterhult: Hagadalskyrkan, samlingslokalen.

Figeholm: Höganäslokalen.

– Det är 17 valdistrikt – och det är samma distrikt som i förra valet. Däremot har vi tittat väldigt noggrant på tillgängligheten i våra vallokaler. Det har lett fram till att vi har några nya vallokaler som vi inte hade 2018, säger Per Nygren.

– Tidigare har vi använt värdeneutrala lokaler. Kyrkor skulle inte användas, exempelvis. Och inte heller Folkets Park, som är knutet till Socialdemokraterna. Men i det här valet har man tryckt väldigt mycket på att vi ska titta på tillgängligheten. Det är det viktigaste kriteriet. Därför har vi valt att använda kyrkor, exempelvis. Inte själva kyrksalen, men deras samlingslokaler, säger Anders Österman.

”Vi vill att så många som möjligt ska rösta”

ANDERS ÖSTERMAN (S), ORDFÖRANDE I VALNÄMNDEN

– Vi vill att så många som möjligt ska rösta – därför har vi även valt att använda Solbacka, tillägger han.

Per Nygren berättar att kommunen har gått ut med information till omsorgsboendena.

Ambulerande röstmottagare

– Vi har träffat ett 20-tal enhetschefer och berättat om röstningsmöjligheterna för dem som inte själva kan ta sig till en vallokal. Då har vi något som heter ambulerande röstmottagare, säger han.

Om du på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte själv kan ta dig till en röstningslokal, och inte känner någon som kan vara bud åt dig, så kan kommunen ordna med ambulerande röstmottagare.

Då kommer två röstmottagare till ditt hem, eller till platsen där du befinner dig, för att ta emot din röst.

Ambulerande röstmottagning är möjlig under samma period som förtidsröstningen – alltså ända fram till valdagen.

Om du vill ha hjälp av ambulerande röstmottagare kontaktar du Valkansliet i kommunen på telefonnummer: 0491–88 400.

Du hittar mer information på kommunens hemsida.

– Proceduren fungerar precis på samma sätt som en förtidsröstning, säger Per Nygren.

Per Nygren är kommunsekreterare i Oskarshamns kommun. Foto: Peter A Rosén

Att rösta med bud innebär att någon hjälper dig med att transportera din röst till din vallokal eller till en röstningslokal.

Du kan rösta med bud av följande anledningar:

  • Sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning.
  • Intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt.
  • Om du bor eller vistas vid en lantbrevbärarlinje kan du också budrösta med hjälp av lantbrevbäraren. Budet ska vara minst 18 år gammal och kunna visa upp en id-handling när budet lämnar in budrösten.

Följande personer kan vara bud:

  • Din make, maka eller sambo.
  • Din, makens, makans eller sambons barn, barnbarn, föräldrar eller syskon.
  • De som yrkesmässigt eller på liknande sätt ger väljaren vård, eller de som annars brukar hjälpa dig i personliga angelägenheter.
  • Lantbrevbärare.
  • Anställda vid häkte eller kriminalvårdsanstalt.

Särskilt material för budröstning kan beställas hos valnämnden i kommunen eller hos Valmyndigheten.

Det kan också hämtas hos Servicecenter i stadshuset.

Om du vill ha parti- eller namnvalsedlar kan den som hjälper dig hämta dem på alla ställen där man kan rösta eller beställa dessa direkt från partierna.

Budrösten kan lämnas in som förtidsröst i en röstningslokal eller på valdagen i en vallokal.

– Vi har också kontakt med Daglig verksamhet – och där ska vi genomföra en förtidsröstning. Det är ambulerande röstmottagare som kommer att vara där två onsdagar, säger Lena Andersson.

FRG hjälper till

– Vi har även ett särskilt avtal med FRG – Frivilliga resursgruppen. De har 13 personer som kommer att vara ambulerande röstmottagare. FRG var den gruppen som ställde upp under pandemin och körde hem mat till de äldre, berättar Per Nygren.

Anders Österman konstaterar att Valmyndigheten trycker mycket på säkerheten inför det här valet.

– Det innebär exempelvis att vi måste vara två personer som åker till Påskallavik och hämtar förtidsröster. Det är nytt för i år. Tidigare kunde en person göra det. Det är FRG som kommer att göra det under det här valet, säger han.

– Tidigare har partierna själva lagt ut sina namnvalsedlar. Men det får de inte göra i det här valet. Det är valnämnden som ska sköta det i stället. Partierna lämnar in sina valsedlar i stadshuset – och sedan ser vi till att de kommer ut. Partierna får inte gå in och röra något från och med det här valet. De får gå in och kolla, så länge de inte stör röstningen.

Man får inte rösta i grupp heller…

– Nej, och det är viktigt att lyfta fram det, så att inte folk tror att det bara är att ramla in. Man får bara gå en och en bakom skärmen. Så det är bra om man är förberedd på att köa, säger Lena Andersson.

”Röstmottagarna har tystnadsplikt”

ANDERS ÖSTERMAN

– Men behöver man hjälp på grund av att man exempelvis ser dåligt, så kan man få hjälp av en röstmottagare – om man inte har med sig en släkting, eller någon annan. Röstmottagarna har tystnadsplikt. De får inte avslöja hur någon har röstat. Gör de det, kan de till och med få fängelse, säger Anders Österman.

Per Nygren berättar att valnämnden är skyldig att lägga ut partivalsedlar för de partierna som vid de två senaste riksdagsvalen fick mer än en procent av rösterna.

22 partier

– Det innebär att vi lägger ut de åtta riksdagspartiernas partivalsedlar – plus Feministiskt initiativ. Utöver dem, som förstås även har lämnat in namnvalsedlar, så rör det sig om ytterligare ett antal partier som har begärt att få sina namnvalsedlar utlagda. Och det har vi ordnat med via den centrala distributionen. Så nu är vi uppe i totalt 22 partier. Och det kan tillkomma fler som vill ha den servicen. Det är en demokratisk fråga. De små partierna har inte tillgång till samma bemanning som de stora partierna, säger han.

Bokstavsordning

– För att få en enhetlighet, så står alla valsedlar i bokstavsordning – uppifrån och ner. Det är samma uppställning i varenda vallokal.

Det nya lokala partiet, Kustlandspartiet, ställer upp i kommunvalet och i regionvalet.

9 911 mobilabonnenter fick ett sms om förtidsröstningen från Oskarshamns kommun på onsdagsförmiddagen. Ett informationssätt som testades för allra första gången.

– Det är egentligen ett system som vi köpte in för att informera om vattenläckor och vattenavstängningar och sådant. Men det går förstås bra att använda det till annat också, säger Maria Ihse, som är kommunikationschef i Oskarshamns kommun.

Maria Ihse är kommunikationschef i Oskarshamns kommun. Bakom henne står Yvonne Bergvall (S), ordförande i tekniska nämnden och fullmäktigeförsamlingen i Oskarshamns kommun, som var en av dem som förtidsröstade på onsdagen. Foto: Peter A Rosén

Hur mycket kostar valet?

– Vi har en budget på strax under två miljoner kronor. Vi får nästan 800 000 kronor av staten. Resten får kommunen stå för själv, svarar Per Nygren.

– Personalen kostar mycket. Totalt är det cirka 140 personer som jobbar med valet, säger Lena Andersson.

De som jobbar med förtidsröstningen är timanställda. De som arbetar på valdagen har ett förordnande av valnämnden och får ett fast arvode, berättar Per Nygren.

Dela gärna artikeln: