Vänsterpartiet i Oskarshamns kommun vill mejsla om biblioteksplanen

Vänsterpartiet i Oskarshamns kommun vill mejsla om biblioteksplanen

2020-08-26 0 av Peter A Rosén


OSKARSHAMN

Vänsterpartiet i Oskarshamns kommun anser att det saknas en del i kommunens biblioteksplan för åren 2021–2025.

Partiet utvecklar sina tankegångar i ett skriftligt yrkande, som inte fick stöd av något annat parti på det senaste kommunstyrelsesammanträdet.

Vänsterpartiet vill sen en beskrivning av Folkbibliotekets uppdrag när det gäller följande områden:

Demokrati och åsiktsbildning, folkbibliotek för alla, digitalisering samt litteratur och läsfrämjande.

Vänsterpartiet vill också se en tydlig beskrivning av aktiviteter och uppföljning och utvärdering av dessa varje år under planperioden – exempelvis med hjälp av brukarundersökningar.

Vänsterpartiet vill även ha en plan för personalens kompetensutveckling, för att stärka och utveckla organisationen – samt en beskrivning av service till särskilda grupper, som exempelvis äldre, som inte själva kan ta sig till ett bibliotek.

Vänsterpartiet vill också se en utvärdering av Kulturbussens betjäningsställen i kommunen.

TEXT

PETER A ROSÉN

peter@oskarshamns-nytt.se

GRAFIK

VÄNSTERPARTIET