Edit Content

Hem

Extra

Tjänster

Kundservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

ANNONS

Aktuellt

Vänsterpartiet skriver på ON Debatt: Natur med vindkraft kan återställas – kärnkraft ger ett evigt avtryck

ANNONS

DEBATTARTIKEL

För bara 10 år sedan inträffande den senaste stora kärnkraftsolyckan i Fukushima, Japan.

Det tycks vi ha glömt bort.

I omställningen från fossilberoende till förnyelsebar energi formeras nu en kraftfull kärnkraftsopinion där osäkerhet inför sol och vindkraft används som stöd för utbyggnad av samma gamla, dyra och riskabla kärnkraft.

”En avgörande brist i dagens debatt är att förespråkarna för förnyelsebar energi inte förmått förklara att såväl sol- som vindkraft måste utvecklas tillsammans med energilagring”

VÄNSTERPARTIETS MILJÖ- OCH KLIMATNÄTVERK I KALMAR LÄN

En avgörande brist i dagens debatt är att förespråkarna för förnyelsebar energi inte förmått förklara att såväl sol- som vindkraft måste utvecklas tillsammans med energilagring.

Blåser inte alltid

Det blåser inte alltid och solen lyser inte alltid.

Men det regnar inte alltid heller.

Därför har det för vattenkraften varit självklart att bygga dammar för lagring av vatten, vars flöde kan regleras efter energibehovet.

Inledningsvis i ett elnät där vatten- och kärnkraft dominerar kan en mindre del förnyelsebar energi tillföras systemet på marginalen utan skadlig inverkan på elnätets funktion.

När andelen förnyelsebar energi ökar kommer man till en punkt där reglering av elnätet blir ett problem, om inte lagring av sol och vindkraft byggs in i systemet.

”Argumentet är enögt”

Här har kärnkraftsförespråkarna hittat ett argument för att förorda stöd för utbyggnad av dyr elproduktion – kärnkraft som framställs som överlägset reglerbar.

Men argumentet är enögt, den går inte att använda som reglerkraft och man tvingas årligen stoppa reaktorer för kortare och längre perioder. Det går utmärkt att storskaligt lagra sol- och vindenergi – det vill säga göra den stabil, genom exempelvis vätgasproduktion, pumpkraftverk eller olika typer av batterier. Detta måste ingå i beräkningen.

Kärnkraft är dyrast

Kostnaden för produktion av el varierar mellan energislagen; vindkraft är billigast och kärnkraft är dyrast.

Även med omfattande system för energilagring för vindkraft så är utbyggnaden av kärnkraft ofördelaktig (https://www.rethinkx.com/energy).

I Sverige utgör vindkraften den kraftkälla som enklast och mest effektivt kan byggas ut till de nivåer som den framtida omställningen kräver.

För den enskilde konsumenten är visserligen solceller på taket den enklaste lösningen på problemet med höga elräkningar, men även här krävs lagring privat eller kollektivt för optimal funktion.

”Utbyggnad till havs framstår som den politiskt enklaste lösningen”

En sak är uppenbar; utbyggnaden av vindkraften är för många mer påträngande än ett antal nya kärnkraftreaktorer invid redan befintliga, eftersom vindturbinerna blir synliga i landskapet. Det vittnar de många vindkraftärenden om som stoppats genom det kommunala vetot.

Utbyggnad till havs framstår därför som den politiskt enklaste lösningen. Då behöver man bara ta hänsyn till de marina organismernas väl och ve. Det är dock svårt att hitta entydiga bevis på skadliga effekter trots att det finns ett stort antal undersökningar rörande vindkraftens inverkan på havsmiljön.

Områden med vindkraftsverk utgör i stället en refug för många fiskarter då det storskaliga fisket inte kan tillåtas inom vindkraftsparken.

Import från Ryssland

Ingreppen i miljön från en vindkraftspark är måttliga, vilket inte är fallet med kärnkraftens hundratusenåriga avfallsperspektiv. Avfallsproblemet är ”evigt” men det icke förnyelsebara bränslet till atombrasan är ändligt, uran som idag till 40 procent importeras från Ryssland.

Vänsterpartiet vill att:

  • Utbyggnaden av förnyelsebar energi stimuleras genom en skälig kompensation till de kommuner som upplåter mark för anläggningarna.
  • Kompensationen skall ge bygdenytta, som till exempel ge rabatt på elpriset för berörda innevånare i närområdet.

Vänsterpartiets miljö- och klimatnätverk i Kalmar län genom

Birger Lahti, riksdagsledamot Vänsterpartiet

Åke Hagström, Vänsterpartiet Mörbylånga

Bitte Gudmundsson, Vänsterpartiet Kalmar

Claes Zakrisson, Vänsterpartiet Oskarshamn

Marie Sundquist, Vänsterpartiet Borgholm

Stellan Hamrin, Vänsterpartiet Mönsterås

Ann-Marie Stenhammar, Vänsterpartiet Västervik

Lennart Johansson, Vänsterpartiet Mönsterås

Foto: Freepik

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

Dela gärna artikeln med dina vänner

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS