Vänsterpartiet vill att man ska kunna ta med sig cykeln på bussar och tåg

Vänsterpartiet vill att man ska kunna ta med sig cykeln på bussar och tåg

2021-03-18 Av av Peter A Rosén

LÄNET

Vänsterpartiet vill att regionfullmäktige i Region Kalmar län ska ta ett beslut om att det ska vara möjligt att ta med sig cyklar på bussar och tåg.

Oppositionsrådet Linda Fleetwood (V) och regionfullmäktigeledamoten Lena Granath (V) lyfter upp frågan i en motion, som kommer att behandlas på nästkommande regionfullmäktigemöte.

Jämställdhetsanalys

Partiet vill också att Region Kalmar län ska ta ett beslut om att en jämställdhetsanalys ska genomföras vid utveckling och planering av kollektivtrafiken – samt att Region Kalmar län ska ta ett beslut om att se över trafiklinjer och närtrafik, så att alla länets skolungdomar har möjlighet att nyttja fritidskortet.

Vänsterpartiets mål är att kollektivtrafiken ska vara så pass välutbyggd och billig att det alltid är enklare att åka kollektivt än att ta bilen.

”För att kunna ställa om till fossilbränslefritt behöver fler använda kollektivtrafiken. För att underlätta för resenären att göra en hel resa utan bil bör cykel vara möjligt att ta med på buss och tåg. Många resor börjar och slutar med en cykel”

LINDA FLEETWOOD (V) OCH LENA GRANATH (V)

”För att kunna ställa om till fossilbränslefritt behöver fler använda kollektivtrafiken. För att underlätta för resenären att göra en hel resa utan bil bör cykel vara möjligt att ta med på buss och tåg. Många resor börjar och slutar med en cykel”, skriver Linda Fleetwood och Lena Granath i motionen.

De påpekar att en av de största utmaningarna i miljöarbetet är att minska transporternas negativa påverkan på klimatet och miljön.

”Kalmar län har sedan 2006 som mål att år 2030 vara en fossilbränslefri region. Sedan 2017 är våra bussar fossilbränslefria, liksom serviceresor och närtrafik.”

”Den fortsatta utvecklingen av kollektivtrafiken i länet styrs av Strategiplan 2050, trafikförsörjningsprogrammet, den regionala utvecklingsstrategin samt positionspapper för kollektivtrafiken för södra Sverige.”

”För att målsättningen i dessa ska kunna infrias krävs omfattande förbättringar och utveckling av infrastrukturen för både vägar och järnvägar. Vänsterpartiet vill att en jämställdhetsanalys ska göras inför utvecklingen och planeringen av kollektivtrafiken”, skriver Linda Fleetwood och Lena Granath.

I vår region är möjligheterna mycket olika när det kommer till att resa kollektivt, understryker de.

”Jämlikhet ska säkerställas”

”Längs starka stråk, som exempelvis längs E22 mellan Kalmar och Västervik samt stadstrafiken i Kalmar, är trafiken väl utbyggd med täta turer från tidig morgon till sen kväll. I inlandet och till våra mindre orter och samhällen finns det ibland endast en morgontur och en kvällstur under skoldagar. Under lång tid så har regionen försökt att arbeta med konceptet Närtrafik, som är en beställningstrafik som går där tidigare fasta turer lagts ned på grund av lågt resande.”

”Den 1 januari 2020 infördes en ny produkt, fritidskortet, som ska fungera som komplement – men inte vara knuten till terminskortet och kan användas efter skoltid vid resor till och från fritidsaktiviteter. Vänsterpartiet vill att jämlikhet ska säkerställas och att det finns trafiklinjer och närtrafik att resa med för alla länets skolungdomar.”

FOTO

VÄNSTERPARTIET

Lena Granath (V).
Linda Fleetwood (V).
Dela gärna artikeln: