Var fjärde invånare i Högsby kommun är 65 år eller äldre

Var fjärde invånare i Högsby kommun är 65 år eller äldre

2021-02-26 Av av Peter A Rosén

HÖGSBY

Vår tidning har med hjälp av kommunen tagit del av Statistiska centralbyråns skräddarsydda befolkningsstatistik för Högsby kommun.

Den visar att var fjärde invånare i kommunen var 65 år eller äldre den 31 december 2020.

1 528 personer, 26,6 procent av en totalbefolkning på 5 731, var 65 år eller äldre vid det aktuella mätningstillfället.

Totalt sett hade kommunen en befolkning som bestod av 2 956 män och 2 775 kvinnor.

Vad fanns det flest av?

Svar: 67-åringar.

De var 101 stycken vid slutet av det gångna året.

ARKIVFOTO

PETER A ROSÉN

Dela gärna artikeln: