Edit Content

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

Aktuellt

Vattenråd i Oskarshamns kommun får stöd av länsstyrelsen

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox

Varje fredag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

OSKARSHAMN

Länsstyrelsen har beslutat att betala ut cirka 2,2 miljoner kronor till kommuner och ideella sammanslutningar i länet för deras arbete med att förbättra vattenkvaliteten.

Stöd kommer både från LOVA (Lokala Vattenvårdsprojekt) samt extra medel från Havs- och Vattenmyndigheten för åtgärdsarbete med fokus på övergödning. Bidrag ges bland annat till förstudier och projektering av våtmarker och anläggande av fosfordammar.

”Kalmar läns kommuner och vattenråd är i samarbete med markägare väldigt aktiva och framgångsrika i sitt åtgärdsarbete för att minska övergödningen av kust och hav”

CARINA PÅLSSON, TILLFÖRORDNAD CHEF PÅ LÄNSSTYRELSENS VATTENENHET

– Kalmar läns kommuner och vattenråd är i samarbete med markägare väldigt aktiva och framgångsrika i sitt åtgärdsarbete för att minska övergödningen av kust och hav. Att anlägga mindre fosfordammar i anslutning till jordbruksmark är en effektiv åtgärd för att fånga upp näring innan den når kusten och möjliggör även en återföring av näringsämnen till åkermark. Även våtmarker är en effektiv åtgärd för att rena vatten från näringsämnen. Genom att restaurera och anlägga våtmarker återskapas även mer vatten i landskapet, vilket bidrar till en minskad vattenbrist, säger Carina Pålsson, tillförordnad chef på länsstyrelsens vattenenhet.

Övergödning

Syftet med Länsstyrelsens LOVA-arbete är att förbättra länets kustvatten, bland annat genom att minska transporten av framförallt kväve och fosfor till havet. Näringsbelastningen leder till övergödning, som för med sig igenväxning av vikar, algblomning, syrebrist och förändrade ekosystem.

De projekt som erhållit stöd:

 • Imbramåla Våtmarker (Marströmmens vattenråd – kontaktperson Ulf Hultqvist)
 • Rostorp Mjölängen (Viråns och Oskarshamnsbygdens vattenråd – kontaktperson Ulf Hultqvist)
 • Målsjön (Viråns och Oskarshamnsbygdens vattenråd – kontaktperson Ulf Hultqvist)
 • Våtmark Långhult (Mönsterås kommun – kontaktperson Joakim Holm)
 • Våtmarker Hulterstad-Triberga (Mörbylånga kommun – Kontaktperson Michael Ingard)
 • Fosfordamm Vångerslät (Kalmar kommun – Kontaktperson Johan Wegenke)
 • Fosfordamm Kråkerum (Mönsterås kommun – kontaktperson Joakim Holm)
 • Fosfordammar Smedtorpet och Ekerum (Marströmmens vattenråd – kontaktperson Ulf Hultqvist)
 • Fosfordammar Applerumsån – Krabbängen (Viråns och Oskarshamnsbygdens vattenråd – kontaktperson Ulf Hultqvist)
 • Fosfordammar Applerumsån – Djurhult (Viråns och Oskarshamnsbygdens vattenråd – kontaktperson Ulf Hultqvist)
 • Fosfordamm Applerumsån – Smältebro (Viråns och Oskarshamnsbygdens vattenråd – kontaktperson Ulf Hultqvist)
 • Fosfordamm Döderhultsbäcken (Viråns och Oskarshamnsbygdens vattenråd – kontaktperson Ulf Hultqvist)
 • Fosfordammar Hollertorp (Västerviks kommun – Kontaktperson Gun Lindberg)
 • Fosfordamm Kulla (Västerviks kommun – Kontaktperson Gun Lindberg)
 • Fosfordammar Mulestad (Västerviks kommun – Kontaktperson Gun Lindberg)
 • Fosfordamm Årestad (Västerviks kommun – Kontaktperson Gun Lindberg)

Havs- och vattenmyndigheten har i år tilldelat Länsstyrelsen i Kalmar extra medel utöver ordinarie budget för åtgärdsarbete med fokus på övergödning och i första hand, åtgärdsarbete mot fosforläckage. Syftet är att stärka arbetet mot övergödning och bidra till att uppnå berörda miljömål. Länsstyrelsen har valt att dela ut delar av dessa medel, genom ett ansökningsförfarande, till länets kommuner och ideella sammanslutningar.

För mer information om LOVA, se Havs- och vattenmyndighetens webbplats https://www.havochvatten.se/hav/vagledning–lagar/anslag-och-bidrag/havs–och-vattenmiljoanslaget/lova.html

FOTO

PETER A ROSÉN

peter@oskarshamns-nytt.se

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

ANNONS

Dela gärna artikeln med dina vänner

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS