”Vi behöver ta hand om våra äldre på ett mycket bättre sätt”

”Vi behöver ta hand om våra äldre på ett mycket bättre sätt”

2021-05-05 Av av Oskarshamns-Nytt

Annons: Smålandshamnar

LÄNET

Hur ska Region Kalmar län återstartas efter coronapandemin? Det är utgångspunkten för Kristdemokraternas och Moderaternas gemensamma budgetriktlinjer som presenterades under onsdagen.

– Det här är riktlinjer för ett budgetförslag som kommer att gälla över valet nästa år. De idéer vi nu presenterar går vi till val på och vill genomföra efter valet. Så det här är det skarpaste förslag vi har lagt tillsammans, det är det vi vill regera på, säger Jimmy Loord (KD).

”Riktlinjerna präglas av coronapandemin, både av de utmaningar den har skapat och de utvecklingsmöjligheter som har blivit tydliga”, skriver partierna i ett pressmeddelande.

”Att få ett grepp om vårdskulden är en av de absolut största insatserna som måste göras”

MALIN SJÖLANDER (M)

– Att få ett grepp om vårdskulden är en av de absolut största insatserna som måste göras. Redan innan pandemin hade regionen stora ekonomiska utmaningar. Därför är den första punkten i vårt program att få ordning på ekonomin och ta fram en plan för hur regionen ska komma i kapp vårdskulden, säger Malin Sjölander (M).

”Riktlinjerna innehåller förslag angående digitalisering, insatser för äldre samt psykisk hälsa.”

”Barns och ungas psykiska hälsa är en ödesfråga”

JIMMY LOORD (KD)

– Barns och ungas psykiska hälsa är en ödesfråga. Därför vill vi välkomna fler aktörer till vårt län för att arbeta för barns och ungas psykiska hälsa och göra barn- och ungdomspsykiatrin till en del av vårdvalet. Och vi vill ha en tydlig väg in i stället för att barn som idag bollas fram och tillbaka, säger Jimmy Loord.

– Under pandemin har vi sett att det var våra äldre som drabbades hårdast. Vi behöver ta hand om våra äldre på ett mycket bättre sätt och finnas nära till hands som sjukvårdens huvudman. Vi måste rigga sjukvården så att det finns en gräddfil för äldre. Därför vill vi i M och KD se äldremottagningar. Vi vill till en början att en hälsocentral i ett pilotprojekt skapar en äldremottagning. Är det någon gång som tiden är rätt så är det nu, säger Malin Sjölander.

FOTO: FREEPIK

Dela gärna artikeln: