”Vi kan aldrig vara nöjda förrän vi har full behörighet”

”Vi kan aldrig vara nöjda förrän vi har full behörighet”

2021-04-28 Av av Peter A Rosén

OSKARSHAMN

Tidigare på onsdagen berättade vi att sju av tio lärare i grundskolan i Oskarshamns kommun är behöriga.

Hur ser bildningsnämndens ordförande Anton Sejnehed (S) på det?

Vi ställde frågan via e-post.

Han svarar så här:

”Vi kan aldrig vara nöjda förrän vi har full behörighet eftersom vi vet vad en utbildad lärare betyder för barns och elevers lärande. Det handlar inte bara om att möta en behörig lärare utan också om att möta en lärare som är behörig i det aktuella ämnet.”

”Kompetensförsörjningen är en av våra viktigaste frågor i kommunen”

ANTON SEJNEHED (S), ORDFÖRANDE I BILDNINGSNÄMNDEN I OSKARSHAMNS KOMMUN

Kompetensförsörjningen är en av våra viktigaste frågor i kommunen. Det är en av anledningarna till att Oskarshamns kommun har inlett ett samarbete med Högskolan i Jönköping för att bedriva en förskollärarutbildning i Oskarshamn samt ett fördjupat samarbete med Linnéuniversitetet för att ha verksamhetsintegrerad utbildning i Oskarshamn. Det innebär att studenter på grundlärarprogrammet årskurs 4–6 och grundlärarprogrammet med inriktning fritidshem har delar av sin utbildning i Oskarshamns kommun. Att utbilda nya lärare är dock ett långsiktigt arbete som inte leder till resultat direkt.”

”Viktigt arbete”

”Vi försöker på olika sätt göra kompetensutvecklingsinsatser och dessa riktar vi mot våra medarbetare oavsett behörighet eller inte. En sådan insats är ett arbete med språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA). Det är ett viktigt arbete för att tillsammans kunna höja kvaliteten på undervisningen ytterligare.”

”Oskarshamns kommun har också vid beslut om ramar och riktlinjer för löneöversyn 2021 valt att prioritera bland annat förskollärare och lärare. Det handlar om att vi ska vara attraktiva i jämförelse med andra arbetsgivare så att våra lärare vill fortsätta arbeta hos Oskarshamns kommun”, skriver Anton Sejnehed.

ARKIVFOTO: PETER A ROSÉN

Dela gärna artikeln: