”Vi lovar att 2022 blir ett spännande år för alla motorintresserade ungdomar”

”Vi lovar att 2022 blir ett spännande år för alla motorintresserade ungdomar”

2021-12-22 Av av Oskarshamns-Nytt

Annons: Nationaldagen 6 juni

OSKARSHAMN

På tisdagen berättade ON att kommunstyrelsens arbetsutskott i Oskarshamns kommun har fattat ett beslut om att kommunen ska teckna ett avtal med Fryshuset för att tillsammans arbeta med att skapa meningsfulla aktiviteter för motorintresserade ungdomar.

På onsdagen berättar kommunen mer om samarbetet i ett pressmeddelande.

”Motorintresset bland unga är stort i Oskarshamn och antalet A-traktorer/EPA-traktorer ökar. Genom att teckna ett IOP-avtal med Fryshuset som har stor erfarenhet av olika typer av ungdomsverksamhet kan kommunen få i gång ett arbete med aktiviteter och trygga möten för målgruppen motorintresserade unga (IOP står för idéburet offentligt partnerskap, reds. anm.). Detta ger de unga en chans att utvecklas genom sitt intresse och därmed undvika att hamna i destruktiva sammanhang”, skriver kommunen.

”Det känns väldigt kul”

PER SJÖLIN, CHEF FRYSHUSET SMÅLAND OCH ÖLAND

– Det känns väldigt kul att Fryshuset nu etablerar ett mer långsiktigt samarbete med Oskarshamns kommun. Fokus kommer primärt att vara motorintresserade ungdomar, där vi har erfarenhet från olika delar av landet, och inte minst Torsås. Förhoppningsvis kommer Fryshusets metodik och verktygslåda att bidra till att ytterligare utveckla ungdomsarbetet i Oskarshamn. Vi lovar att 2022 blir ett spännande år för alla motorintresserade ungdomar i kommunen, säger Per Sjölin, chef Fryshuset Småland & Öland.

”Vi ser det här avtalet som en god chans att skapa ett långsiktigt samarbete med Fryshuset och som ett viktigt led i vårt arbete med att erbjuda alla barn och unga i Oskarshamns kommun en aktiv och meningsfull fritid”

ANTON SEJNEHED (S), ORDFÖRANDE I BILDNINGSNÄMNDEN

”Målsättningen med insatserna är att Fryshuset genom sitt utvecklingsarbete på flera olika plan ska bidra till att stärka unga i lokalsamhället, öka delaktighet och inkludering. Arbetet kan även vara en hjälp att komma in i exempelvis föreningsliv, organisationer och på arbetsmarknaden. Fokus är på den primära målgruppen motorintresserade unga 15 till 25 år”, skriver kommunen.

– Vi ser det här avtalet som en god chans att skapa ett långsiktigt samarbete med Fryshuset och som ett viktigt led i vårt arbete med att erbjuda alla barn och unga i Oskarshamns kommun en aktiv och meningsfull fritid, säger bildningsnämndens ordförande Anton Sejnehed (S).

Arbetet ska utgå från Fryshusets vision ”Fryshuset gör det möjligt för unga att genom sina passioner förändra världen”.

– Jämställdhet, jämlikhet, tillgänglighet och mångfald ska prägla våra kommunala verksamheter men även ett värnande om vår gemensamma miljö och en hållbar livsstil ur miljö- och klimatsynpunkt – detta är inte minst viktigt i denna satsning, säger Sara Olsson, hållbarhetsstrateg i Oskarshamns kommun. 

Foto: Adobe Stock

Dela gärna artikeln med dina vänner: