”Vi måste minska vårt flygande”

2020-02-06 0 av Peter A Rosén

KALMAR

På torsdagen röstade en majoritet av fullmäktigeledamöterna i Region Kalmar län ja till att regionen ska bli hälftenägare i flygplatsen i Kalmar.

Voteringen slutade med 56 ja-röster och endast 4 nej-röster. Sju ledamöter avstod från att rösta.

Det var bara Vänsterpartiet som röstade nej. Kristdemokraterna kämpade för en återremittering av förslaget. Sverigedemokraterna lade in ett krav om att en riskanalys (kring sådant ”som skulle kunna äventyra driften av flygplatsen) ska genomföras. De tre oppositionspartierna blev nedröstade.

Vänsterpartisten Lena Granath sa bland annat så här i debatten:

– I samband med regionfullmäktiges budgetdebatt i slutet av november nåddes vi politiker av ett pressmeddelande som sa att regionen i Kalmar län köper halva Kalmar Öland Airport. Sedan dess har det genomförts demonstrationer i hela vårt län – på insändarsidorna har återkommande frågeställningar och protester publicerats. Namninsamlingar har genomförts.

– Vi fick vänta tills publiceringen inför arbetsutskottet den 27 januari innan vi fick ta del av några som helst skriftliga underlag – och de var enbart tillgängliga för dem som har inloggning i regionen. Arbetsutskottet hölls i måndags förra veckan – vilket gjorde att det var omöjligt att förankra underlag och frågeställningar i det egna partiet.

– För att inte tala om förankringen hos invånarna – och andra intresserade – som har hört av sig och ställt frågor.

Allting har gått alldeles för fort, underströk Lena Granath.

– Det var ingen vanlig ärendeberedning. Det här borde vi ha gjort bättre, betonade hon.

Att köpa in sig i halva flygplatsen för 80 miljoner kronor och utveckla nya linjer till Tyskland – och samtidigt satsa på fler charterresor – är en omöjlig framtidsväg för Vänsterpartiet, påpekade hon.

”Ökar flygresandet”

– Det ökar flygresandet. Forskare visar snarare på att vi måste minska vårt flygande. Därför anser vi att vi som politiker måste våga fatta de tuffa besluten. Vi yrkar i första hand på återremiss – och om det faller, så yrkar vi på avslag.

Pierre Edström (L) konstaterade att den här frågan har väckt ovanligt starka känslor.

– Jag har förståelse för alla känsloyttringar. För en politiker gäller det att skapa sig en helhetsbild. Liberalerna och länsunionen har fastnat för följande:

– Ska vi ha flygtrafik i Kalmar län? På den frågan är svaret ja. Vill vi ha en regional utveckling i Kalmar län, med goda kommunikationer? Ja, det är väl ingen hemlighet att vi har brister i vår infrastruktur. Och det är något som vi jobbar med från olika håll. Vi har inte nått fram än. Vi kan fortfarande inte göra en dagsresa med tåg till Stockholm under en och samma dag, exempelvis.

– Bor man i Västerås, Örebro, Linköping och Jönköping, så har man helt andra möjligheter. Därför är vi beroende av flyget, även om vi kanske inte tycker om det i alla lägen.

Har inte flugit på sju år

Pierre Edström avslöjade att han inte har flugit sedan 2013.

– Det är mitt ställningstagande – och det har kanske tvingat mig att avstå från vissa aktiviteter och vissa möten – och kanske till och med vissa uppdrag, i en del fall.

– Hur andra gör, ja, det är upp till var och en. Min grundläggande inställning är att man som enskild person kan bestämma sig för att man inte ska flyga – men det är inte rätt att missunna en region, som delvis befinner sig i infrastrukturskugga, möjligheten till omvärldskontakter.

– För det är något som vi behöver, särskilt i Kalmar län. Vi kommer inte att nå framgång och utveckling genom att isolera oss. Enda vägen till framgång är att ha kontakter med andra. Därför säger vi ja till ett delägarskap.

Det är inte rimligt att en enda kommun ska behöva ta på sig hela ansvaret för ett regionalt ansvar, som det handlar om här, fastslog Pierre Edström.

– Vi vill att regionen ska ha inflytande i form av styrelseplatser. Och vi vill vara med och driva utvecklingen mot ett klimatsmartare resande, tillade han.

Jimmy Loord (KD) konstaterade att han flyger betydligt mer än vad Pierre Edström gör.

– Och Pierre säger att han vill utveckla flyget – samtidigt som han, av personliga skäl, inte vill nyttja det. Det är lite av detta som pekar på en del av problematiken, som ligger till grund för det analysmaterial som vi efterfrågar, sa han.

”Bidrar till flygskam”

Jimmy Loord fortsatte:

– Ska vi ha flyg? Ska vi ha regional utveckling? Ska vi ta ansvar för flygplatsen? Ska vi vara drivande i klimatomställningen? Ja, skulle jag också vilja säga – på samtliga frågor. Men är det då problematiskt att vi samtidigt har en regering som bidrar till ökad flygskam – och att vi själva har en resepolicy som säger att vi ska nyttja flyget i sista hand?

Kompletterande material har tagits fram i flygplatsfrågan – och det har funnits tillgängligt på portalen, där materialet inför fullmäktigemötena finns, poängterade Pierre Edström i sitt svar.

– När det blir jobbigt i en fråga och man kanske inte riktigt vågar ta ställning, ja, då kan man alltid säga att man behöver mer material. Man kan alltid säga att underlaget inte räcker.

– Jag kan väl ändå tycka att det kanske är lite grand som att smita från frågan. En återremiss är jag tveksam till. Vad är det som kommer att fattas nästa gång? Vi har aldrig haft så mycket underlag inför ett beslut som vi har haft i just den här flygplatsfrågan. Det kan vi nog inte riktigt skylla på, sa Pierre Edström.

Jimmy Loord konstaterade att det har kommit in kompletteringsmaterial.

”Inte nöjda”

– Men vi är fortfarande inte nöjda. Vi vill ha svar på fler frågor innan vi går in i den här affären. Det kan man göra sig lustig över. Man kan förlöjliga det – och mena på att vi har tillräckligt med material. Det lät ungefär på samma vis för ungefär ett år sedan, då vi skulle köpa in tåg för mångmiljardbelopp.

– Vi hånades och förlöjligades när vi hade frågor kring affären. Nu visar det sig att vi hade rätt. Det ser ut som att vi inte kommer att kunna köra med de här tågen – om inget händer från statligt håll. Jag tycker inte att det är obefogat att efterfråga mer material när det handlar om så här stora affärer.

”Sitt lilla frikort”

Peter Wretlund (S) är övertygad om att Kristdemokraterna är positivt inställda till flyget.

– Jag tror att deras drömscenario i dag är att det inte blir en återremiss – utan att det blir ett bifall. Sedan har man sitt lilla frikort, som gör att man kan säga ”vad var det vi sa?”. Det är ett känt arbetssätt som lyser igenom inom många områden, sa han.

– Det har sagts mycket klokt – och det har sagts en del mindre kloka saker. Men som kollektivtrafikpolitiker, så ser jag samspelet mellan tåget, bussen, båten och flyget.

– Jag har själv levt med flygplatsfrågor i nästan hela mitt politiska liv. Jag har varit med om att både starta och lägga ned flygplatser. Det som jag har lärt mig av detta, det är att flyget betyder mycket. Och anledningen till att det lades ned i Oskarshamn en gång i tiden, ja, det berodde på att kärnkraftsbranschen drog ned drastiskt – och det var ett rent OKG-flyg, sa Peter Wretlund.

Han fortsatte:

– I de sammanhangen fördes det väldigt mycket resonemang med det lokala näringslivet i mellanlänet. Och värdet på flygplatsen i Kalmar ökade i varje samtal. Jag har respekt för dem som är emot – och framför allt för dem som har en klar och tydlig uppfattning.

– Samtidigt måste vi också respektera dem som är för det här beslutet. Jag var med på en lunch med näringslivet – och det var en entydig röst som man skickade med oss när vi gick därifrån. I vårt län har vi ett näringsliv som i stor utsträckning behöver flyga för att kunna ta sig till sina huvudkontor – och så vidare. Det är en viktig bit i sammanhanget.

”Mycket fint sagt”

Med ett aktivt och engagerat ledarskap kommer regionen kunna vara med och medverka till en förändring när det kommer till bränsle och teknikfrågor, påpekade Peter Wretlund.

– Det är väl kanske inte så många gånger i livet som jag kommer att citera Malin Sjölander (M). Men hon säger på följande sätt: ”Från att ha varit en kommunal angelägenhet, så blir det en regional angelägenhet”. Det var mycket fint sagt. Det tar vi med oss, tillade han.

TEXT

Peter A Rosén

redaktionen@oskarshamnsnytt.se

072-277 89 77

pierreedström.png

Pierre Edström (L) avslöjade att han inte har varit ute och flugit sedan 2013. Men han tycker ändå att det är bra att regionen går in som hälftenägare i Kalmar flygplats. FOTO: PETER A ROSÉN

lenagranathregion002.png

 ”Det här borde vi ha gjort bättre”, sa Lena Granath (V) under debatten i regionfullmäktige i Kalmar på torsdagen. FOTO: PETER A ROSÉN

peterwretlundregionråd.png

”Det är väl kanske inte så många gånger i livet som jag kommer att citera Malin Sjölander (M). Men hon säger på följande sätt: ”Från att ha varit en kommunal angelägenhet, så blir det en regional angelägenhet”. Det var mycket fint sagt. Det tar vi med oss”, sa Peter Wretlund (S) i debatten om flygplatsköpet. FOTO: PETER A ROSÉN

jimmyloord.png

 ”Vi vill ha svar på fler frågor innan vi går in i den här affären”, sa Jimmy Loord (KD). FOTO: PETER A ROSÉN

sjölanderfotoavpierrestjernfeldt.jpg

 Flygplatsen i Kalmar har nu gått från att vara en kommunal angelägenhet, till att numera vara hela regionens angelägenhet, underströk Malin Sjölander (M). FOTO: PIERRE STJERNFELDT

kalmarsalen12.jpg

Michael Erlandsson och hans partivänner i Sverigedemokraterna lade in ett krav om att en riskanalys (kring sådant ”som skulle kunna äventyra driften av flygplatsen) ska genomföras. Det förslaget röstades ned av majoriteten. FOTO: PIERRE STJERNFELDT