”Vi skröt förstås om Högsby kommun”

”Vi skröt förstås om Högsby kommun”

2021-05-06 Av av Peter A Rosén

Annons: Smålandshamnar

HÖGSBY

Landshövdingen Peter Sandwall genomförde ett digitalt besök i Högsby kommun på tisdagen.

Han var med på kommunledningsutskottets möte.

Stihna Johansson Evertsson (C) är kommunalråd i Högsby kommun. FOTO: PETER A ROSÉN

”Trevligt”

– Det var trevligt. Vi skröt förstås om Högsby kommun. Bland annat om satsningarna i Odensviområdet. Vi pratade även om näringslivsfrågor. Högsby var ju den bästa tillväxtkommunen i Kalmar län förra året, säger Stihna Johansson Evertsson (C), kommunstyrelsens ordförande i Högsby kommun.

Peter Sandwall, landshövding i Kalmar län. FOTO: LÄNSSTYRELSEN I KALMAR LÄN

– Vi diskuterade också om hur dialogen fungerar med länsstyrelsen. I huvudsak är det positivt. Vi tycker att det fungerar väldigt bra – framför allt under kriser, som nu. Saker och ting som är kopplade till coronapandemin samordnas på ett bra sätt. Vi har även haft vattenbrist under de senaste åren – och då har vi haft bra samverkan med länsstyrelsen.

– Det digitala mötet ersatte ett fysiskt besök, som Peter Sandwall har velat göra hos oss. Men det är ju tyvärr inte möjligt, på grund av pandemin.

Var landshövdingen nyfiken på något speciellt gällande Högsby kommun?

– Ja, mycket handlade om näringslivet och om hur vi har uppfattat dialogen med länsstyrelsen. Vi pratade också om den eventuella nationalparken i Hornsö. Där sa vi att vi, givet en himla massa dialoger, ändå är positivt inställda till att man påbörjar en förstudie tillsammans med alla invånare.

Står upp för demokratin

– Vi berättade också om demokratideklarationen (kommunledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att Högsby kommun ska underteckna deklarationen för en stark demokrati), säger Stihna Johansson Evertsson.

Kommittén Demokratin 100 år har i uppdrag att planera, samordna och genomföra en samling av insatser och aktiviteter för att stärka demokratin. Under rubriken ”Vår demokrati – värd att värna varje dag” samlas aktörer som vill bidra till att stärka och utveckla demokratin i Sverige och säkra att den står sig stark även under de kommande 100 åren.

Genom att skriva under demokratideklarationen värnar man om alla människors lika värde, de grundläggande fri- och rättigheterna och rättsstatens principer – och man tar avstånd från diskriminering, extremism, främlingsfientlighet, korruption och rasism.

De som skriver under deklarationen bidrar till att demokratin står sig stark även i framtiden genom att:

Verka för att fler får en god kunskap och medvetenhet om det demokratiska systemet.

Arbeta för att fler deltar aktivt och står upp för demokratin.

Bidra till ett samtalsklimat som kännetecknas av öppenhet och respekt.

Dela gärna artikeln: