VIKTIG INFORMATION TILL ALLMÄNHETEN: Smittskyddsläkaren i länet går ut med en uppmaning

VIKTIG INFORMATION TILL ALLMÄNHETEN: Smittskyddsläkaren i länet går ut med en uppmaning

2022-12-09 Av av Oskarshamns-Nytt

ANNONS: Kommunfullmäktige i Oskarshamn 12 juni 2023

LÄNET

”Spridningen av covid-19, säsongsinfluensa och RS-virus bland barn ökar nu snabbt i samhället. Vilket också ökar risken för påfrestningar inom sjukvården”, skriver Region Kalmar län i ett pressmeddelande på fredagen.

”Smittskyddsläkaren går därför ut med en uppmaning om att se över sitt vaccinationsskydd, inte minst mot säsongsinfluensan.”

”I Kalmar läns har antalet inlagda med covid-19 ökat den senaste veckan, samtidigt som RS-virus har lett till att barn behövt sjukhusvård. När det gäller säsongsinfluensan noterades de första fallen vid månadsskiftet och förväntas öka kommande veckor. Det är inte för sent att vaccinera sig”, skriver regionen.

”Framför allt de som är över 65 år eller tillhör en riskgrupp eller har kontakt med riskgrupper bör vaccinera sig nu om de inte redan har gjort det”

Arsène Nzobandora, ställföreträdande smittskyddsläkare i Region Kalmar län

– Framför allt de som är över 65 år eller tillhör en riskgrupp eller har kontakt med riskgrupper bör vaccinera sig nu om de inte redan har gjort det. Vi kan se av statistiken att det är färre som vaccinerat sig i år än i fjol. Det är alltså hög tid och det finns lediga tider på hälsocentralerna, säger ställföreträdande smittskyddsläkare Arsène Nzobandora.

”Om man skulle få luftvägssymtom är det viktigt att man stannar hemma och undviker kontakt med andra personer utanför hemmet”, skriver regionen.

Undvik större folksamlingar

– För att skydda små barn från RS-virus i julhandeln och andra aktiviteter inför helgerna gäller det att undvika större folksamlingar, inte träffa sjuka personer och tvätta händerna ofta, säger Arsène Nzobandora.

”Vaccination mot säsongsinfluensan är gratis för alla som fyllt 65 år eller tillhör en riskgrupp. Bokning av tid görs på 1177.se. Också för dem som är under 65 år finns det nu möjlighet att få en vaccination. För denna grupp kostar influensavaccinationen 160 kronor”, skriver regionen.

”En påfyllnadsdos mot covid-19 går att boka samtidigt eller för en separat tid via 1177.se. Alla födda 1957 eller tidigare eller har hemtjänst/hemsjukvård eller bor på särskilt boende och alla över 18 år som tillhör en riskgrupp rekommenderas att ta en påfyllnadsdos. Det rör sig om en femte dos om man tagit alla tidigare rekommenderade doser. För patienter med nedsatt immunförsvar kan det innebära upp till sex doser.”

”Också för gruppen 18–64 år finns det möjlighet att få en fjärde dos. För covid-19 gäller att minst fyra månader måste ha gått sedan föregående vaccination. Vaccinationerna är kostnadsfria”, skriver regionen.

Foto: Region Kalmar län

Dela gärna artikeln med dina vänner: