Yvonne Bergvall (S): ”Fortsätter det så här, så innebär det att vi på sikt inte kommer att klara av att…”

Yvonne Bergvall (S): ”Fortsätter det så här, så innebär det att vi på sikt inte kommer att klara av att…”

2022-02-08 Av av Peter A Rosén

OSKARSHAMN

Klagomål sätter käppar i hjulet för Oskarshamns kommuns skogsarbete.

– Fortsätter det så här, så innebär det att vi på sikt inte kommer att klara av att sköta vår skog, tyvärr. Vi kommer heller inte att klara av vår ekonomi runt skogen – på grund av att vi inte kan göra något så länge de externa klagomålen är under behandling. Vi får därmed inte in intäkterna som ligger i budgeten, säger tekniska nämndens ordförande Yvonne Bergvall (S), som berättar att det är intäkter från skogen som finansierar kommunens parkavdelning sedan många år tillbaka.

– När det gäller Fallebo friluftsområde, så har ett externt klagomål kommit in till FSC (certifieringsorganet Forest Stewardship Council, FSC-systemet bygger på frivillig certifiering av ett ansvarsfullt skogsbruk enligt tio globala principer). Så vi har inte kunnat göra något – vi avvaktar det klagomålet. Det är under beredning – vi kan inte göra något förrän vi har fått ett svar.

– Ett klagomål har även kommit in när det gäller Sjöbovikens naturreservat. Och man har kommit in med ett klagomål när det gäller Våneviks friluftsområde, säger Yvonne Bergvall.

”Det här förskjuter allt och då kommer vi inte att klara vår budget”

YVONNE BERGVALL (S), ORDFÖRANDE I TEKNISKA NÄMNDEN I OSKARSHAMNS KOMMUN

– Det här förskjuter allt och då kommer vi inte att klara vår budget.

Ny årsplan

På det senaste sammanträdet antog en majoritet av politikerna i tekniska nämnden en ny årsplan för den kommunägda skogen.

Sverigedemokraterna yrkade på återremiss, med hänvisning till att partiet inte anser att kommunen ska avverka skog i Fallebo. Övriga partier röstade ja till årsplanen.

– Området i Fallebo är inte med i årsplanen. Det tog vi redan förra året. Det är fastställt. Vi kan inte riva upp beslutet från föregående år, på grund av att delar av den årsplanen redan är genomförd. Det blir avverkning, men det är överklagat och vi måste avvakta beskedet på överklagandet, säger Yvonne Bergvall, som berättar att en liten granbarkborredrabbad del i Fallebo-områdets norra delar finns med i den nya planen.

”Skulle en människa bli skadad av ett träd som ramlar ner, så är tekniska nämnden ytterst ansvarig”

YVONNE BERGVALL

– Där har vi också många av träden som föll ner under den senaste stormen. Skulle en människa bli skadad av ett träd som ramlar ner, så är tekniska nämnden ytterst ansvarig. Det ska man vara medveten om.

”Vill inte hamna där”

– I Uppsala har man satt upp röda band som markerar att folk inte kan gå in i skogen på grund av rasrisken. Vi vill inte hamna där. Vi vill att folk ska kunna gå i skogarna.

– Men gallrar man inte, så blir skogen otillgänglig och folk vandrar inte i en otillgänglig skog. Det är klart att man vill kunna ta sig fram på ett behändigt sätt när man är ute och går. Generellt sett har vi fantastiskt mycket fin skog att vandra i, och det gäller att ta vara på den, säger Yvonne Bergvall, som är ute och promenerar mycket i den stadsnära skogen.

Oskarshamns kommun äger omkring 4 270 hektar mark, varav cirka 2 606 hektar är bevuxet med skog. Skogen brukar ge kommunen omkring två miljoner kronor per år.

Trädslagen i skogen består av:

Tall (61 procent)

Gran (13 procent)

Ek (12 procent)

Övriga lövträd (14 procent)

Falleboskogen i Oskarshamn. Arkivfoto: Peter A Rosén

– Anledningen till att vi tar planen så tidigt på året – vilket vi inte gjorde tidigare – är att det ska finnas en möjlighet att planera verksamheten. Just nu är det jättesvårt att få tag i folk som kan göra jobbet med att köra maskiner, med mera. Detta beroende på stormen som kom. Det var inte bara kommunens skogar som drabbades. Många är upptagna nu.

– Vi försöker dessutom hålla fritt mellan april och juni, för att fågellivet häckar och för att man ska skydda naturen. Vi tar därför årsplanen så här tidigt, det ska finnas en möjlighet att planera verksamheten på bästa sätt, säger Yvonne Bergvall.

Yvonne Bergvall (S) är ordförande i tekniska nämnden i Oskarshamns kommun. Arkivfoto: Peter A Rosén
Dela gärna artikeln:

Annons: Hela Sverige ska leva Oskarshamn