Debatt: Varför ska det vara så svårtillgängligt?

Debatt: Varför ska det vara så svårtillgängligt?

2021-10-27 Av av Oskarshamns-Nytt

DEBATTARTIKEL

I digitala vårdjournaler finns idag mycket av den känsligaste informationen om oss samlad.

Ändå vet vi ganska lite om vem som läser den och varför.

Därför är det inte konstigt att många människor är oroliga.

Enligt Internetstiftelsens undersökning Svenskarna och internet 2021 är 70 procent av internetanvändarna i Sverige oroliga över att obehöriga ska läsa deras vårdjournaler.

Mycket oroliga

20 procent av internetanvändarna är till och med mycket oroliga över detta.

Särskilt stor är oron bland pensionärer och personer som använder internet sällan.

Men det finns en enkel lösning, som vi har tagit upp till debatt i regionfullmäktige: att individen själv får tillgång till så kallade logglistor och kan kontrollera vem som har varit inne och läst informationen i vårdjournalen.

Det skulle vara ett effektivt sätt att upptäcka fel. Men ännu viktigare är att det skulle avskräcka obehöriga från att överhuvudtaget ta del av informationen.

Idag fungerar det tyvärr inte så i vår region. Kontrollfunktionen av logglistor sköts internt av just regionen.

Idag måste jag som patient ”lita på” att den organisation som dokumenterar också kontrollerar att informationen inte missbrukas.

Patienten måste höra av sig till varje sjukvårdsinrättning för att få ut loggarna.

Varför ska det vara så svårtillgängligt?

Det är ju ändå patientens egen hälsa det handlar om.

I Region Sörmland, Uppsala, Värmland och Västmanland är det en självklarhet att patienten själv kan kontrollera dessa loggar.

Avskräcker

Individen kan själv följa kontrollen av vilka som har tagit del av journalinformationen. Det stärker individens känsla av trygghet.

Det avskräcker från obehörigt utnyttjande. De tekniska förutsättningarna finns.

Vid regionfullmäktiges sammanträde fick vi besked från majoritetens företrädare att detta är en fråga som regionens ledning nu tänker lösa skyndsamt.

Vi vill understryka hur viktigt det är att detta faktiskt sker och inte bara var ett uttalande i en debatt.

Som siffrorna från Internetstiftelsen visar är det många som känner stor oro över vad som händer med deras integritet när uppgifter från vården finns lätt tillgängliga för många att ta del av.

Ansvariga politiker i regionen måste göra sitt yttersta för att förhindra att människors oro över intrång inte besannas.

Det enklaste sättet att göra detta är att ge länets invånare tillgång till logglistorna via 1177.

Tyra Graaf (KD), ersättare i regionfullmäktige

Margreth Johansson (KD), ersättare i regionfullmäktige

Dela gärna artikeln: