Search
Close this search box.
Edit Content
Search

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

Tillgänglighetsrapport

Kvinna med laptop i knät och mugg i handen

Oskarshamns-Nytt ekonomisk förening står bakom Oskarshamns-Nytts webbplats. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen och läsa våra nyheter.

Den här sidan beskriver hur vi arbetar med tillgänglighet, kända tillgänglighetsproblem och hur du som läsare kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgänglig men vi arbetar ständigt för att utveckla sajten för att öka tillgängligheten. Se avsnittet om innehållet som inte är tillgängligt nedan.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från webbplatsen som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss.

Skicka e-post till info@oskarshamns-nytt.se

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Skicka e-post till info@oskarshamns-nytt.se

Innehåll som inte är tillgängligt

Den här webbplatsen är delvis tillgänglig men har en del kända tillgänglighetsproblem som beskrivs nedan:

 • Vissa bilder saknar eller har otillräcklig alt-text och beskrivning. Det betyder att ingen alternativ beskrivning finns rörande bilden och bildens innehåll.
 • Film och rörligt material saknar alternativ för att kunna tillgodogöra sig filmens innehåll, då de saknar undertexter, transkribering och/eller syntolkning.
 • Vissa inlägg är inte korrekt gjorda (taggade) för att fungera med uppläsande hjälpmedel. Det kan också finnas inlägg och sidor där läsordning och tabbordning är felaktig. På en del inlägg och sidor kan bilder och annan grafik sakna (eller ha felaktiga) textalternativ. Dokument som exempelvis PDF:er saknar alternativ för att kunna tillgodogöra sig dokumentets innehåll då de inte är tillgänglighetsanpassade.
 • Det är inte möjligt för användaren att öka avstånd mellan tecken, rader, stycken och ord.
 • Det är inte möjligt för användaren att ändra kontraster på sidan.
 • Det kan förekomma länkar/knappar utan beskrivande länktext för en otydlig beskrivande funktion av det klickbara elementet for skärmläsaranvändare.
 • Knappar utan textinnehåll är inte korrekt uppmärkta, vilket kan försvåra för dig som använder talsyntes.
 • Dokument/sidspråk är inte satt på sidan.
 • Det är inte alltid tydligt vilket fält eller element som har tangentbordsfokus.
 • Några sidor kan sakna en logisk tabbordning.
 • Några sidor saknar en strukturell logisk ordning som gör att rubriker inte följer den semantiska och hierarkiska strukturen på ett korrekt sätt.
 • Det går inte att hantera all funktionalitet med enbart tangentbordet, det kan därmed vara svårt att navigera sig för den som behöver externa hjälpmedel.
 • Det kan finnas otillräckligt/ingen markering på många klickbara element som är i fokus vid navigering med tangentbord.
 • Vissa ställen saknar en visuell indikator, att enbart byta färg är inte tillräckligt, på klickbara element som länkar i sidfoten, sociala ikoner samt övriga textlänkar på sidan.
 • Vissa element på några av sidorna har otillräcklig kontrast.
 • Det förekommer att rubriker har felaktig rubriknivå.

Dokument

Dokument som exempelvis PDF som presenteras är inte alltid tillgänglighetsanpassade.

Video/filmer

Flera videoklipp som vi publicerat eller bäddat in på webbplatsen före saknar undertexter, transkribering och/eller syntolkning.

Hur vi testat webbplatsen?

För att tillgängligheten och titta på olika tekniska aspekter på webbplatsen har vi använt två mätverktyg.

Web accessibility practices report (W3C WCAG 2.1) har använts för att mäta tillgängligheten. Vid senaste tillgänglighetsbedömningen uppmättes följande resultat: 7,8 (föregående mätning: 7,2).

Vi har även använt Googles mätverktyg Measure page quality för att mäta prestanda, tillgänglighet, best practice och SEO. Följande resultat uppmättes vid senaste tillgänglighetsbedömningen:

[PROGRESSBAR_WP id=57662]

Datum

Webbplatsen publicerades: 1 februari, 2020

Senaste tillgänglighetsbedömningen: 3 januari, 2022

Uppdatering av tillgänglighetsrapporten: 28 februari, 2024

Foto: Freepik

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS