Sök
Stäng denna sökruta.
Edit Content
Sök

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

Integritetspolicy

Följande integritetspolicy uppdaterades senast den 2024-05-27 och gäller för medborgare och lagliga permanentboende i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Schweiz.

Integritetspolicy

I den här sekretesspolicyn redogör vi för vad vi gör med de uppgifter som vi får om dig via www.oskarshamns-nytt.se. Vi rekommenderar att du läser denna redogörelse noggrant. Vid vår behandling följer vi kraven i lagstiftningen om skydd av personuppgifter. Det innebär bland annat att:

 • vi redogör tydligt för de syften för vilka vi behandlar personuppgifter. Detta gör vi genom denna integritetspolicy;
 • vi strävar efter att begränsa vår insamling av personuppgifter till endast de personuppgifter som krävs för legitima ändamål;
 • vi begär först ditt uttryckliga samtycke för att behandla dina personuppgifter i de fall som kräver ditt samtycke;
 • vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter och kräver detta även av de parter som behandlar personuppgifter för vår räkning;
 • vi respekterar din rätt att få tillgång till dina personuppgifter eller att få dem korrigerade eller raderade på din begäran.

Om du har några frågor eller vill veta exakt vilka uppgifter vi har om dig, vänligen kontakta oss.

1. Syfte, uppgifter och lagringsperiod

Vi kan samla in eller ta emot personlig information för ett antal syften som är kopplade till vår affärsverksamhet och som kan inkludera följande: (klicka för att expandera)

1.1 Nyhetsbrev med MailPoet

För detta syfte använder vi följande uppgifter:

 • Ett för-och efternamn
 • En e-postadress

Lagringsperiod:

Vi behåller dessa uppgifter när tjänsten avslutas i följande antal månader: 1

Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev eller om du är medlem på vår hemsida (du kan logga in) eller om du har köpt något på vår hemsida, finns det en stor chans att du kommer att få e-post från oss.

Vi skickar endast e-post till dig som du har valt att ta emot, eller som avser de tjänster som vi tillhandahåller till dig. För att skicka e-post till dig använder vi namnet och e-postadressen du ger oss. För att förhindra missbruk av systemet loggar vår webbplats även den IP-adress du använde när du anmälde dig till tjänsten.

Denna webbplats kan skicka e-post via MailPoets distributionstjänst. Tjänsten gör det möjligt för oss att spåra öppningar och klick i våra e-postmeddelanden. Vi använder denna information för att förbättra innehållet i våra nyhetsbrev.

Ingen identifierbar information spåras annars utanför denna webbplats förutom e-postadressen.

1.2 Sammanställning och analys av statistik för att förbättra webbplatsen.

För detta syfte använder vi följande uppgifter:

 • Internetaktivitetsinformation, inklusive, men inte begränsat till, surfhistorik, sökhistorik och information om en konsuments interaktion med en webbplats, applikation eller reklam på Internet

Lagringsperiod

Vi behåller dessa uppgifter när tjänsten avslutas i följande antal månader: 12

1.3 Evenemangskalender The Events Calendar

Vi använder programmet The Events Calendar för att vi själva och du som arrangör ska kunna publicera evenemang i vår kalender. Följande information sparas i vår lokala databas:

 1. Platsinformation: namn, adress, stad, land, postnummer, telefon, webbadress, geografiska koordinater (latitud och longitud)
 2. Organisatörsinformation: namn, telefon, webbplats, e-post
 3. Evenemangsinformation: webbplats, kostnad, beskrivning, datum, tid, bild

API-nycklar – Vi använder oss av vissa API:er för att tillhandahålla specifika funktioner. Dessa API:er kan innehålla följande tjänster från tredje part: Google Maps (API-nyckel), Meetup (OAuth-token), PayPal (e-post, klient-ID, klienthemlighet), Eventbrite (API-nyckel, auth-URL, klienthemlighet) och Zoom (e-post, klient-ID, klienthemlighet).

Lagringsperiod

Vi behåller dessa uppgifter när tjänsten avslutas i följande antal månader: 12

2. Cookies

För att ge de bästa upplevelserna använder vi och våra partners teknologier som cookies för att lagra och/eller komma åt enhetsinformation. Att samtycka till dessa tekniker gör det möjligt för oss och våra partners att behandla personuppgifter såsom surfbeteende eller unika ID:n på denna webbplats. Att inte ge sitt samtycke eller att återkalla samtycke kan påverka vissa egenskaper och funktioner negativt. För mer information om dessa teknologier och partners, se vår Cookiepolicy.

3. Praxis för offentliggörande av uppgifter

Vi lämnar ut personuppgifter om vi är skyldiga att lämna ut dem enligt lag eller domstolsbeslut, som svar på ett brottsbekämpande organ, i den mån det är tillåtet enligt andra bestämmelser i lagen, för att tillhandahålla information eller för en utredning av en fråga som rör den allmänna säkerheten.

Om vår webbplats eller organisation tas över, säljs eller är inblandad i en sammanslagning eller ett förvärv kan dina uppgifter avslöjas för våra rådgivare och eventuella potentiella köpare och överlämnas till de nya ägarna.

ON använder Google AdSense som Consent Management Platform.

Vi har ingått ett databehandlingsavtal med Google.

Google får inte använda uppgifterna för andra Google-tjänster.

Vi blockerar uppgifter om fullständiga IP-adresser.

4. Säkerhet

Vi har åtagit oss att skydda personuppgifter. Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att begränsa missbruk av och obehörig åtkomst till personuppgifter. Detta säkerställer att endast nödvändiga personer har tillgång till dina uppgifter, att tillgången till uppgifterna är skyddad och att våra säkerhetsåtgärder regelbundet ses över.

5. Tredje-parts webbplatser

Denna integritetspolicy gäller inte för webbplatser från tredje-part som är anslutna via länkar på vår webbplats. Vi kan inte garantera att dessa tredje parter hanterar dina personuppgifter på ett tillförlitligt eller säkert sätt. Vi rekommenderar att du läser dessa webbplatsers integritetspolicy innan du använder dessa webbplatser.

6. Ändringar av denna integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy. Vi rekommenderar att du regelbundet läser denna integritetspolicy för att få kännedom om eventuella ändringar. Dessutom kommer vi att aktivt informera dig när det är möjligt.

7. Tillgång till och ändring av dina uppgifter

Om du har några frågor eller vill veta vilka personuppgifter vi har om dig, vänligen kontakta oss. Du kan kontakta oss genom att använda informationen nedan. Du har följande rättigheter:

 • Du har rätt att få veta varför dina personuppgifter behövs, vad som kommer att hända med dem och hur länge de kommer att sparas.
 • Rätt till tillgång: Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter som vi känner till.
 • Rätt till rättelse: Du har rätt att komplettera, korrigera, få dina personuppgifter raderade eller blockerade när du vill.
 • Om du ger oss ditt samtycke till att behandla dina uppgifter har du rätt att återkalla detta samtycke och få dina personuppgifter raderade.
 • Rätt att överföra dina uppgifter: Du har rätt att begära ut alla dina personuppgifter från den personuppgiftsansvarige och överföra dem i sin helhet till en annan personuppgiftsansvarig.
 • Rätt att invända: Du kan invända mot behandlingen av dina uppgifter. Vi tar hänsyn till detta, om det inte finns motiverade skäl för behandlingen.

Se till att du alltid tydligt anger vem du är, så att vi kan vara säkra på att vi inte ändrar eller raderar uppgifter om fel person.

8. Inlämning av klagomål

Om du inte är nöjd med det sätt på vilket vi hanterar (ett klagomål om) behandlingen av dina personuppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till dataskyddsmyndigheten.

9. Kontaktuppgifter

Oskarshamns-Nytt
c/o Peter Axelsson
Karlsborgsvägen 82
572 60 Oskarshamn
Sverige
Webbplats: https://www.oskarshamns-nytt.se
E-post: info@oskarshamns-nytt.se
Telefonnummer: +46708394921

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS