Edit Content

Hem

Extra

Tjänster

Kundservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

ANNONS

Integritetspolicy & användarvillkor

Allmänt

Integritetspolicy och användarvillkor gällande Oskarshamns-Nytt ekonomisk förenings webbtidningar, Oskarshamns-Nytt, Mönstrås-Nytt och Högsby-Nytt, nedan kallat ON.

Dessa villkor från och med 2021-12-05.

ON äger rätt att justera och uppdatera villkoren.

Aktuella villkor: www.oskarshamns-nytt.se/integritetspolicy

Användarkonto

För att kunna kommentera på våra digitala artiklar måste du skapa ett användarkonto. Genom att skapa ett konto hos webbtidningen äger du rätt att använda detta för privat, icke-kommersiellt bruk. Vid misstanke om missbruk äger ON rätt att stänga av kontot. Innehavaren av kontot ansvarar för att lämnade uppgifter är korrekta och uppdateras vid behov. Du uppmanas att förvara dina användaruppgifter säkert och oåtkomliga för andra personer. Om det finns skäl att misstänka att någon obehörig har tagit del av dina användaruppgifter skall du snarast underrätta ON om detta. Du ansvarar själv för skada som orsakas genom att någon obehörig har använt dina uppgifter.

Via användarkontot kan du endast kommentera på våra digitala artiklar och du kommer även få meddelanden, erbjudanden och annan information från ON.

Ditt användarkonto på Word Press är kopplat till tjänsten Gravatar. När din kommenterar är godkänd så kommer din profilbild att visas publikt tillsammans med din kommentar. Integritetspolicyn för tjänsten Gravatar hittar du på https://automattic.com/privacy/.

Tillgänglighet av digital tjänst

Vårt mål är att webbtidningen alltid ska fungera tillfredsställande och vi kommer att göra vårt bästa för att de ska fungera på ett bra sätt för dig som användare. ON garanterar dock inte att din tillgång till webbtidningen kommer att vara fri från fel eller avbrott och du har inte rätt till någon ersättning för tid då den digitala webbtidningen eller apparna ligger nere enstaka tillfällen eller kortare tid.

Systemkrav

Den digitala webbtidningen är anpassad för nyare versioner av webbläsarna Chrome, Edge, Firefox och Safari samt senaste versionerna av operativsystemen Android eller iOS. Vi kan inte garantera att det inte uppstår problem eller fel vid användande av äldre versioner av sådana program. Observera att javascript och cookies, första och tredjeparts, måste vara aktiverat i din webbläsare för att du ska få ut full funktionalitet av webbtidningen t.ex. för inloggning.

Webbtidningen finns tillgänglig på de vanligaste plattformarna för dator, surfplatta och mobil. För att kunna nyttja webbtidningen krävs en aktiv internetanslutning.

Media

När vi laddar upp bilder så rensas dessa från metadata, exempelvis EXIF-data som inkluderar GPS-lokalisering, för att våra besökare ska inte kunna ladda ned och ta fram alla positioneringsuppgifter från bilderna i våra reportage.

Information om behandling av personuppgifter

Här beskriver vi vem som är personuppgiftsansvarig, vilka uppgifter som samlas in, vad uppgifterna används till och vem som får ta del av uppgifterna.

Personuppgiftsansvarig

Ansvarig för personuppgiftsbehandlingen är Oskarshamns-Nytt ekonomisk förening, 769638-5314, nedan kallat ON.

Personuppgiftsbiträden

Vissa uppgifter kan lämnas ut till ONs samarbetspartners om det behövs för att administrera och utveckla våra tjänster samt för att styra och anpassa annonser.

För dig som har ett digitalt användarkonto

ON för register över alla registrerade användare. Registret innehåller personuppgifter som namn, e-postadress samt andra uppgifter som användare angivit i kontakt med ON. När du registrerar dig för ett digitalt användarkonto ingår du ett avtal med oss och godkänner därmed att ON för in de uppgifter som du anger i detta register.

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt det avtal du ingår när du registrerar dig för ett användarkonto hos oss. Detta är även det främsta syftet med behandlingen av dina personuppgifter.

Vi har också som ambition att informera om och underhålla dina uppgifter som läsare, samt tillhandahålla och erbjuda information om nyttiga och efterfrågade tjänster och produkter.

Vi behandlar därför även dina personuppgifter i syfte att du ska få relevant information, erbjudanden samt intressanta tjänster från oss eller våra samarbetspartners. Sådan hantering av dina personuppgifter utförs med stöd av vårt berättigade intresse av att göra relevanta utskick till dig som läsare.

Du kan när som helst avanmäla dig från att få fler utskick. ON kan hämta information från externa källor, till exempel folkbokföringsuppgifter, för att hålla personuppgiftsregistret uppdaterat, för att kunna komplettera dina personuppgifter och för att se till att innehållet, erbjudandena och annonseringen som tillhandahålls från oss och våra samarbetspartners passar dig och dina intressen.

Vi behandlar dina personuppgifter under den tid som du utnyttjar våra, eller våra samarbetspartners, tjänster eller erbjudanden och under sådan tidsperiod därefter som är förenlig med tillämplig lag.

Marknadsföring

Uppgifter som du direkt eller indirekt lämnar till ON genom skapande av konto och utnyttjande av våra tjänster, kan komma att användas av ON eller våra samarbetspartners för marknadsföringsändamål. Du som läsare samtycker till att marknadsföring kan ske via post, telefon, e-post eller sms samt genom andra digitala kanaler. Du medger också att direktmarknadsföring får skickas till dig via e-post, sms eller annan funktion.

Du har alltid rätt att tacka nej till vidare direktmarknadsföring, vilket du gör antingen på ditt konto eller genom att använda dig av svarsfunktionen i de e-postmeddelanden, sms eller andra meddelanden som vi eller våra samarbetspartners skickar till dig. Är du under 16 år vill vi inte att det skickas direktmarknadsföring till dig – om du upptäcker att så ändå sker, var vänlig informera oss om din ålder.

Med ditt godkännande kan uppgifterna även komma att användas för att försäkra oss om att innehållet, tjänsterna och annonseringen som tillhandahålls från oss och våra samarbetspartners passar dig och dina intressen. Detta betyder att den information som samlas in används för att göra våra tjänster så bra som möjligt genom en personanpassad upplevelse och riktade marknadsföringserbjudanden. Huruvida du samtycker till personanpassad marknadsföring eller ej har ingen betydelse för tillhandahållandet av övriga delar av våra tjänster.

Utlämnande av personuppgifter

Vi hanterar våra databehandlingstjänster själva men kan använda samarbetspartners för att anpassa marknadsföringsåtgärder. Dessa partners kan då komma att få ta del av de personuppgifter som du lämnar till eller som samlas in av ON.

ONs samarbetspartners kan också komma att behandla dina personuppgifter. Dessa samarbetspartners kommer endast att kunna ta del av dina personuppgifter i avidentifierad form, så att partnern inte kan koppla uppgiften till dig som individ. Undantag från detta görs när samarbetspartnern behöver uppgiften för att kunna fullgöra avtal, till exempel för att kunna leverera beställd tjänst till eller säkerställa betalning från dig.

Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Våra webbplatser

ON tillhandahåller webbplatserna oskarshamns-nytt.se, monstreras-nytt.se och hogsby-nytt.se. ON är ansvariga för den behandling av dina personuppgifter som är kopplade till dessa webbplatser.

Utöver de personuppgifter som samlas in för digitala användarkonton kan vi även komma att samla in:

  • teknisk information om vilken typ av enheter (t.ex. mobil, läsplatta eller dator) som används för att ta del av tjänsten, enhetens unika ID, IP-adress och uppgift om vilket nät som enheten använder;
  • information om hur användaren söker på och på annat sätt nyttjar sajterna, information om telefoni, IP-adress samt cookies som kan identifiera inloggning och enhet; och
  • platsinformation om användaren nyttjar någon platsbaserad tjänst.

Se vidare information om cookies längre ned på denna sida.

Inbäddat innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll t.ex. videoklipp, bilder. Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

För företag som annonserar

Om du är kontaktperson till ett företag som annonserar i någon av våra kanaler så sparar vi ditt namn och dina kontaktuppgifter i fyra syften:

  1. kunna fakturera ditt annonsköp.
  2. kunna komma i kontakt med dig om det krävs kompletterande frågor för att genomföra publiceringen av annonsen.
  3. kunna veta vem vi har kommit överens med om vad.
  4. kunna komma i kontakt med dig för att se om du vill annonsera någon mer gång. Om du inte vill bli kontaktad i det syftet kan du kontakta oss, kontaktuppgifter står nedan.

För dig som skickar in en privatannons

För att kunna skicka in en privatannons måste du ange namn, telefonnummer och e-postadress. Uppgifterna behandlas endast av oss. Ändamålet med behandlingen är att vi ska kunna komma i kontakt med dig. Om du inte lämnar dessa personuppgifter till oss kan du inte ingå avtal med oss, vilket i sin tur innebär att din annons inte kan publiceras.

För dig som skickar in en insändare eller debattartikel

Allt material på debattsidan publiceras på internet. Vi förutsätter att insändarskribenten medger internetpublicering och spridning i våra sociala kanaler.

För dig som deltar i en tävling

Genom att skicka in ditt tävlingsbidrag till oss samtycker du till att vi behandlar de personuppgifter om dig som du själv anger. Om du är under 13 år måste någon av dina föräldrar säga att du får vara med och tävla. Vi kommer att använda dina personuppgifter för att kunna utse en vinnare och för att ta kontakt med dig om du vinner. Om du vinner kommer ditt namn och ort att publiceras på ON och i våra sociala kanaler.

Vid deltagande i tävling via formulär samtycker du som läsare till att marknadsföring kan ske via post, telefon, e-post eller sms samt genom andra digitala kanaler. Du medger också att direktmarknadsföring får skickas till dig via e-post, sms eller annan funktion.

Om du vinner tävlingen kommer dina personuppgifter att arkiveras hos oss i enlighet med tryckfrihetsförordningen.

Cookies

På samtliga ONs webbplatser finns cookies. En cookie är en textfil som webbläsaren, eller motsvarande program, laddar ned på uppmaning av den besökta webbplatsen. Varje cookie som laddas ned sparas i besökarens webbläsare och är tillgänglig för webbplatsen via webbläsaren när besökaren återkommer. Cookies används också för att hämta information.

Besökaren kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas via inställningar i den webbläsare som används. Om användaren väljer att blockera cookies i webbläsaren kan ON inte garantera att webbplatserna fungerar som de ska, till exempel behövs cookies för att inloggning på webbplatsen ska fungera.

Med hjälp av cookies kan ON föra besöksstatistik, anpassa sidan korrekt till dina webbläsarinställningar och på andra sätt öka användbarheten för dig som besökare. Genom cookies kan ON också samla information om våra användares beteenden på våra sajter och utifrån dessa mönster anpassa och på ett bättre sätt styra vilken information som ska visas.

ONs webbplatser sätter så kallade förstapartscookies eftersom ON tillhandahåller den webbplats som direkt anropas av användaren när denne anger webbplatsens adress genom att skriva in text eller klicka på en länk.

ON kan även använda sig av så kallade tredjepartscookies, cookie-filer som också tillhandahålls av våra samarbetspartners. Tredjepartscookies kan förekomma exempelvis vid undersökningar, genom annonsnätverk som Google AdSense och analysverktyget Google Analytics (läs Googles integritets- och användarvillkor) och/eller enskilda annonsörer som samarbetar med ON, till exempel för att du inte ska behöva se samma annons många gånger, för att annonsören ska veta annonsens effekt eller för att de annonser som visas ser ska vara mer relevanta för användare. Om du inte längre önskar intressebaserad annonsering från våra partners kan du stänga av annonser från specifika annonsnätverk här.

Du kan läsa mer om cookies på www.minacookies.se.

Dina rättigheter

Du har enligt dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation) rätt att utan kostnad få ett utdrag av de personuppgifter som vi behandlar om dig samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att du kan bevisa din identitet.

Du har även rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Under tiden vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta kan du begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, vilket innebär att de endast får lagras av oss tills vidare. I det fall du har lämnat samtycke till en behandling har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke.

Återkalla samtycke

Om du återkallar ett samtycke och vi inte har någon annan laglig grund att stödja oss på kommer den berörda behandlingen av dina personuppgifter att upphöra, dock utan att påverka lagligheten av den behandling som redan utförts.

Alla begäranden ska göras skriftligen och lämnas in av dig personligen eller mejlas från den e-postadress du har registrerad hos oss till info@oskarshamns-nytt.se

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har du rätt att inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Observera att rättigheterna i detta avsnitt inte gäller:

  1. För dig som skickat in en insändare.
  2. För dig som skickat in ett tävlingssvar via brev, e-post eller formulär.
  3. För dig som lämnat dina uppgifter i samband med en beställning av en annons.

Våra kontaktuppgifter

Om du har frågor om ONs behandling av dina personuppgifter, hör av dig till Kundservice genom att skicka ett mejl till info@oskarshamns-nytt.se eller kontakta redaktionen.

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS