Edit Content

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

ANNONS

Hela denna sida är en annons

Elavtal: Hitta marknadens bästa elavtal här

ELAVTAL

Ett elavtal kan göra stor skillnad i din privatekonomi. Om du väljer det bästa elavtalet för dig kan du spara betydande summor varje månad. Så hur hittar man det billigaste elavtalet? Här går vi igenom svaret.

Att hitta rätt elavtal kan vara en komplicerad uppgift, men en viktig sådan. Ditt val kan påverka både din plånbok och ditt ekologiska fotavtryck. I en marknad som ständigt förändras är det viktigt att vara välunderrättad. Jämför elavtal för att hitta det som passar dig bäst.

Så hittar du det billigaste elavtalet

Många tar inte tiden att granska sitt elavtal och se över vilka alternativ som finns på marknaden. Därmed är det lätt att gå miste om det bästa elavtalet för sina behov, vilket i sin tur kan leda att man går miste om betydande belopp.

Om du jämför elavtal får du en snabb och enkel överblick över vilka alternativ som finns tillgängliga. Det finns flera faktorer att titta på i din jämförelse, såsom:

 • Pris per kWh
 • Bindningstider
 • Eventuella avgifter

Men det handlar inte bara om pengar. Elavtalet kan också påverka hur miljövänlig din energikonsumtion är. Om miljö och hållbarhet är viktigt för dig kan du också fokusera på att hitta bäst elavtal med grön energi som en del av paketet. Elavtal jämför du snabbt och smidigt högst upp på den här sidan. Då kan du göra bättre ekonomiska beslut, minska din miljöpåverkan och till och med förbättra din livskvalitet genom att undvika oväntade kostnader. Det är därför av yttersta vikt att inte bara ta första bästa elavtal som kommer din väg.

Man sitter i soffan och letar elavtal på mobilen

Olika typer av elavtal: Vilket ska man välja?

När du ska välja elavtal står du inför en rad olika alternativ. Detta val är inte enbart en fråga om pris, även om det billigaste elavtalet ofta är en prioritet. Det är också en fråga om att finna det som bäst passar dina individuella behov och din livsstil. Jämför elavtal – det är en oumbärlig del av processen.

Om du är ny på elmarknaden kan det första steget vara att teckna elavtal med en leverantör. Men vilken typ ska du välja? Här kommer förmågan att jämföra elavtal verkligen till sin rätt. Det finns flera typer av avtal, som fast pris, rörligt pris eller en kombination av båda.

 • Fast pris: Detta alternativ låter dig låsa ditt elpris per kWh för en bestämd period, oftast ett eller flera år. Det ger dig ekonomisk förutsägbarhet men du missar möjligheten att dra nytta av potentiella prissänkningar.
 • Rörligt pris: Med ett rörligt pris följer du marknadspriset på el. Det kan vara fördelaktigt om elpriset sjunker, men det innebär också en större risk om priset går upp.
 • Mixpris: Detta är en kombination av både fast och rörligt pris. En del av din elförbrukning prissätts till ett fast pris, medan resten har ett rörligt pris. Det ger dig en viss grad av både säkerhet och flexibilitet.

Varje typ har sina för- och nackdelar, och det bästa valet beror på din förbrukningsnivå, din risktolerans och din ekonomiska situation. På lång sikt brukar rörligt avtal vara billigare, men det kan ändras imorgon.

Jämför elavtal steg för steg

Vilket elavtal ska man välja? En fråga som kan vara svår att besvara eftersom svaret hänger ihop med din alldeles unika situation och ekonomi. Men om du följer de här stegen kan du i alla fall få en början till ett svar:

 • Samla in grundinformation: Börja med att samla all nödvändig information om ditt nuvarande avtal och din förbrukning. Det inkluderar pris per kWh, eventuella avgifter och din genomsnittliga elanvändning per månad eller år.
 • Utforska marknaden: Gör en sökning för att få en översikt över vilka elhandelsavtal som finns tillgängliga. Notera inte bara priserna utan även bindningstid, uppsägningstider och eventuella specialerbjudanden eller rabatter.
 • Prioritera dina behov: Innan du jämför elavtal, bestäm vilka faktorer som är viktigast för dig. Är det priset, möjligheten till grön el eller kanske flexibiliteten i avtalet?
 • Jämför elhandelsavtal: Med din prioriteringslista i hand, jämför de avtal som intresserar dig mest. Titta på priset per kWh, men granska också eventuella extra kostnader och villkor.
 • Väg för- och nackdelar: Gör en sammanställning av för- och nackdelar för varje alternativ. Ta med allt från pris och bindningstid till eventuella miljöaspekter.
 • Fatta ett beslut: Utifrån din jämförelse, välj det avtal som bäst motsvarar dina behov och ekonomiska förutsättningar.

Förstå begreppen: Nyckelord för att jämföra elavtal

När du jämför elavtal kommer du snabbt att stöta på en rad olika termer och begrepp som kan vara förvirrande. Att förstå dessa nyckelord är viktigt för att göra en bedömning och för att hitta det bästa elavtalet för dina behov.

De kanske viktigaste begreppen att känna till, och förstå skillnaden mellan dem, är elnätsavtal och elhandelsavtal.

 • Elnätsavtal: Ett elnätsavtal är ett avtal med det bolag som ser till att elen kommer fram till din bostad. Det går inte att byta elnätsavtal utan att flytta.
 • Elhandelsavtal: Avser det avtal som upprättas mellan dig och ett elhandelsbolag, det vill säga det bolag som köper in el och säljer den vidare. När du jämför elavtal här är det just elhandelsavtalet som avses.

Ett annat oundvikligt begrepp är kWh, eller kilowattimme, som är den enhet elpriset oftast anges i. En kilowattimme är en måttenhet för energi och används ofta för att beskriva förbrukningen av elektricitet. Till exempel: en 100-watts glödlampa som är tänd i 10 timmar kommer att förbruka 1 kWh (100 x10=1000=k). Det hjälper dig att förstå hur mycket energi du använder och vad det kommer att kosta dig. För att hitta ett billigt elavtal bör du vara uppmärksam på både priset per kWh och eventuella fasta avgifter som kan tillkomma.

Ett annat viktigt begrepp är bindningstid. Bindningstid är den period du är låst till ditt avtal, den kan variera mellan några månader och flera år. Detta är en viktig faktor att tänka på när du ska välja elavtal. Ett längre avtal kan erbjuda ett lägre pris per kWh, men det kan också hindra dig från att byta till det billigaste elavtalet om marknaden förändras. Om du överväger att byta elavtal, kolla hur lång bindningstid du har på ditt nuvarande avtal för att undvika eventuella avgifter.

Automatisk förnyelse är ett begrepp som innebär att ditt avtal förlängs automatiskt om du inte säger upp det inom en viss tid. Det kan vara bekvämt, men om du inte håller koll kan det också leda till att du fastnar i ett mindre fördelaktigt avtal. Vi har också begreppet anvisningsavtal, vilket är den typ av avtal du automatiskt får om du inte aktivt väljer ett annat. Det brukar inte vara det billigaste elavtalet och bör undvikas om du är ute efter att spara pengar.

Man sitter i vardagsrummet med bärbar dator i knät

Regleringens påverkan: Hur elhandelsavtal styrs av lagar

I Sverige är elmarknaden reglerad av Energimarknadsinspektionen (Ei) och andra lagstiftande organ. Detta har en direkt inverkan på de elhandelsavtal du kan välja mellan och hur du jämför elavtal. Regleringen syftar till att skapa en transparent och konkurrensutsatt marknad där konsumenterna kan hitta billiga avtal.

En viktig aspekt av regleringen är att elhandelsbolagen måste vara tydliga med sina priser och avtalsvillkor, vilket gör det enklare att identifiera elavtal billigast för just din situation. Regleringen ser till att priserna är konkurrenskraftiga, men det är upp till dig att jämföra och bedöma vilket avtal som passar dig bäst.

Dessutom har regleringen lett till en ökning av gröna alternativ på marknaden. Om miljö och hållbarhet är viktigt för dig, har du nu fler valmöjligheter för att hitta billiga avtal som också är miljövänliga.

Grön el: Hur du väljer ett hållbart elhandelsavtal

Grön el är elektricitet som genereras från förnybara energikällor, såsom:

 • Solenergi
 • Vindkraft
 • Vattenkraft
 • Biomassa

Dessa källor har en betydligt lägre påverkan på miljön jämfört med traditionella fossila bränslen som kol, olja och naturgas. För den miljömedvetna konsumenten kan valet av elhandelsavtal vara en fråga om hållbarhet. Men hur gör man för att välja ett hållbart alternativ?

Först och främst, använd dig av tjänster för elavtal jämförelse på nätet. Dessa tjänster låter dig inte bara jämföra elavtal utifrån pris, utan också utifrån hur elen produceras. Se upp för ”skrytgrön el”, där en liten del av elen är grön, men majoriteten kommer från fossila bränslen. Läs noga igenom avtalsvillkoren innan du tecknar elavtalet.

Många tror att grön el nödvändigtvis är dyrare, men så är inte alltid fallet. I vissa fall kan det billigaste elavtalet också vara grönt, beroende på marknadsförhållandena och din förbrukning. Jämför elavtal, om du vill ha hållbar el kan du kanske få det till ett väldigt bra pris. Var också medveten om certifieringar som Svanenmärket eller EU:s Ecolabel när du gör din jämförelse. Dessa kan fungera som en extra kvalitetsstämpel och hjälpa dig att göra ett mer hållbart val som följer dina värderingar.

Vardagsrum med tv på väggen och lampor tända

Byta elavtal: Bästa elavtalet just nu kontra långsiktiga alternativ

När du jämför elhandelsavtal står du ofta inför valet mellan att teckna det bästa elavtalet just nu eller att satsa på ett mer långsiktigt alternativ. Båda har sina för- och nackdelar.

 • Om du väljer det bästa elavtalet just nu, får du ofta en lägre kostnad på kort sikt. Detta kan vara det billigaste elavtalet under en viss period och erbjuder en omedelbar ekonomisk fördel. Nackdelen är att dessa avtal ofta är prissatta utifrån aktuella marknadsförhållanden och kan vara dyrare att förnya.
 • Ett långsiktigt avtal å andra sidan, erbjuder ofta en större prisstabilitet. Det kanske inte är det billigaste elavtalet just nu, men över tid kan det erbjuda bättre värde. Nackdelen här är att du binder dig för en längre period och har mindre flexibilitet att byta elavtal om priset sjunker.

Det är viktigt att överväga både kort- och långsiktiga faktorer när du jämför elhandelsavtal. Tänk på din nuvarande livssituation, planerade förändringar som flytt eller familjeökning, tänk även på din risktolerans innan du tecknar ett nytt avtal.

Vanliga misstag: Hur du kan undvika att teckna ett dåligt avtal

Ett av de vanligaste misstagen vad gäller elhandelsavtal är att inte göra en noggrann jämförelse. Många nöjer sig med att teckna det första och billigaste elavtalet de stöter på, utan att se över alla alternativ. Men det billigaste elavtalet är inte alltid det bästa. Det kan till exempel ha dolda avgifter eller ogynnsamma bindningstider som gör det mindre fördelaktigt på lång sikt.

Ett annat misstag är att inte läsa det finstilta. Se till att du går igenom avtalsvillkoren noga när du jämför. Detta är särskilt viktigt om du tecknar ett nytt elavtal, oväntade klausuler kan göra avtalet mindre fördelaktigt än det först verkar.

Glöm inte heller att uppdatera dig om din egen elförbrukning. Om du inte vet hur mycket el du faktiskt använder, blir det svårt att avgöra vilket avtal som är mest kostnadseffektivt för dig. Ett bra elavtal bör matcha din faktiska förbrukning och livsstil.

Undvik också att fastna i automatiska förnyelser utan att först göra en ny jämförelse. Marknaden förändras ständigt, och det som var ett bra avtal för ett år sedan är inte nödvändigtvis det i dag.

Dina rättigheter: Vad säger lagen?

När du tecknar ett elavtal är det viktigt att vara medveten om dina rättigheter som konsument. Svensk lagstiftning och Energimarknadsinspektionen (Ei) har fastställt regler som skyddar dig som elabonnent. Detta inkluderar som vi sett rätten till tydlig information om priser och avtalsvillkor, vilket underlättar när du jämför alternativen på marknaden.

Om du någonsin känner dig missnöjd med ditt nuvarande avtal har du också rätten att byta. Detta gör det möjligt att alltid söka efter det billigaste elavtalet eller det som passar dig bäst. Men innan du byter, se till att du vet vilka villkor som gäller för uppsägning av ditt nuvarande avtal för att undvika eventuella avgifter.

När det gäller att teckna nytt elavtal, har du rätt att få all relevant information i klartext. Detta inkluderar en översikt över alla avgifter, bindningstider och eventuell automatisk förnyelse.

Det finns också stöd för dig som konsument i form av olika rådgivningstjänster och klagomålsinstanser om du anser att ditt elbolag inte följer lagen eller avtalsvillkoren.

För att fullt ut kunna utnyttja dina rättigheter, är det avgörande att du själv är aktiv. Läs alltid det finstilta och använd jämförelsetjänster för att kunna avgöra vilket avtal som är bäst för just dig.

Viktiga frågor: Vad du kan fråga när du ska teckna nytt elavtal

När du står inför att teckna ett nytt elavtal finns det flera viktiga frågor du bör ställa. Först och främst, vilka är de totala kostnaderna? Det är viktigt att inte bara fokusera på elpriset per kWh. Undersök alla avgifter som tillkommer, inklusive nätavgifter och eventuella fasta avgifter, för att verkligen kunna jämföra och hitta det billigaste alternativet.

En annan viktig fråga rör avtalets flexibilitet. Finns det bindningstid och i så fall, hur lång är den? Detta är särskilt relevant om du letar efter avtal som kan anpassas efter förändringar i ditt liv, såsom flytt eller förändrad elförbrukning.

Är elen från förnybara källor eller blandade källor? Om miljöaspekten är viktig för dig, bör du ställa frågor om elens ursprung.

Fråga också om det finns några särskilda erbjudanden eller rabatter. Vissa elbolag erbjuder till exempel rabatter för nya kunder, eller om du binder dig för en längre period.

Här ser du en lista över frågor som är bra att ställa:

 1. Vad är priset per kilowattimme (kWh)?
 2. Finns det några fasta avgifter eller andra kostnader utöver priset per kWh?
 3. Hur lång är bindningstiden för avtalet?
 4. Vad är uppsägningstiden?
 5. Erbjuder leverantören några specialerbjudanden, kampanjer eller rabatter?
 6. Är det möjligt att välja grön el från förnybara energikällor?
 7. Finns det några villkor för att byta till ett annat avtal inom samma leverantör?
 8. Hur fungerar faktureringen? Är den månadsvis, kvartalsvis eller årligen?
 9. Vilka betalningsalternativ erbjuds?

Avslutande tips: Hur gör man det bästa valet?

När du är nära att fatta ett beslut om vilket elhandelsavtal du ska teckna, finns det några avslutande tips som kan vara värdefulla. Ett grundläggande råd är att alltid jämföra elavtal från flera olika leverantörer. Det ger dig en bredare bild av marknaden och ökar chanserna att du hittar det billigaste elavtalet som passar dina behov.

När du jämför elhandelsavtal, var inte rädd för att ställa frågor som de här ovan. Det är ditt ansvar som konsument att förstå de olika delarna i varje avtal. Om något är oklart, kontakta elbolaget innan du tecknar.

Ett annat tips är att använda dig av oberoende jämförelsesajter. Var uppmärksam på hur många elbolag den har i sin jämförelse. Det kan finnas anledning att leta efter olika onlinetjänster. Förutom att dessa tjänster samlar information från många elbolag kan de även inkludera kundrecensioner och betyg som kan vara till stor hjälp.

Tänk också på timingen. Elpriser kan variera beroende på säsong och marknadsförändringar. Om möjligt, försök teckna avtal när priserna är låga.

Sist men inte minst, överväg dina personliga behov och prioriteringar. Är det viktigare för dig med ett långsiktigt stabilt pris eller är flexibilitet och möjligheten att byta viktigare?

Så går det till att teckna elhandelsavtal

Hur gör man då för att teckna ett nytt elhandelsavtal? Det går vi igenom nedan.

 • Börja med att samla information om din elförbrukning och vilka villkor som finns i ditt nuvarande avtal.
 • Jämför avtal för ett hitta ett nytt, billigare och bättre alternativ. Förslagsvis kan du genomföra jämförelsen högst upp på den här sidan.
 • Teckna ditt nya avtal hos det elbolag du vill bli kund hos. Vanligtvis är detta en enkel process som endast tar några minuter.
 • Säg upp ditt nuvarande avtal. Var noga med att se över din bindningstid och andra villkor som kan påverka din uppsägning.

Vill du läsa om andra sätt att spara pengar? Läs vår guide till marknadens bästa sparkonto med ränta.

Dela tipset med dina vänner

ANNONS