Sök
Stäng denna sökruta.
Edit Content
Sök

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

Hela denna sida är en annons

Fritidshusförsäkring: Jämför och hitta den bästa fritidshusförsäkringen

FRITIDSHUSFÖRSÄKRING

En fritidshusförsäkring är en investering i trygghet och sinnesro. Med rätt försäkring för fritidshus kan du njuta av din lediga tid utan att oroa dig för att det ska uppkomma kostnader för oväntade händelser som inbrott, brand eller skador på egendom. Men hur väljer man den bästa fritidshusförsäkringen?

I den här artikeln går vi igenom allt du behöver veta.

Vad är en fritidshusförsäkring och varför behövs det?

En fritidshusförsäkring är en speciell form av villaförsäkring som ger skydd för de unika risker som är förknippade med att äga och underhålla ett fritidshus eller en sommarstuga.

En villaförsäkring täcker ditt permanenta boende, men är otillräcklig för att skydda ditt fritidshus. Riskerna är ofta högre i ett fritidshus på grund av perioder av frånvaro, vilket gör det mer utsatt för inbrott, vandalism och naturskador. Därför behöver du en separat fritidshusförsäkring för att täcka dessa risker.

Priset för en försäkring för fritidshus varierar beroende på olika faktorer såsom byggnadens:

 • Ålder
 • Belägenhet
 • Skick

Det är klokt att jämföra olika alternativ för att hitta den bästa fritidshusförsäkringen som passar just dina behov och din budget.

Försäkring fritidshus

Olika typer av försäkring för fritidshus

När du ska försäkra ditt fritidshus finns flera olika typer av försäkringar att välja mellan. Det är viktigt att förstå skillnaderna mellan dem för att kunna välja den bästa fritidshusförsäkringen för dig. Generellt sett kan denna typ av försäkringar delas in i två olika huvudkategorier: grundläggande fritidshusförsäkringar och tilläggsförsäkringar

 • Grundläggande fritidshusförsäkringar inkluderar oftast skydd för byggnaden och dess fasta delar. Denna typ av försäkring för fritidshus täcker vanligtvis skador orsakade av brand, inbrott och vissa typer av vattenskador.
 • För de som är extra försiktiga finns det även tilläggsförsäkringar som kan läggas till den grundläggande fritidshusförsäkringen. Dessa kan inkludera allt från inbrottsskydd till extra skydd mot naturskador som översvämningar eller jordskred.

Tänk på att alltid jämföra försäkring för fritidshus, eftersom priset kan variera mycket mellan olika försäkringsbolag och typer av skydd. Vissa bolag erbjuder också rabatter om du tecknar flera försäkringar hos dem, vilket kan vara värt att undersöka. Exempelvis kan du försäkra ditt fritidshus hos samma bolag som du har din bilförsäkring hos.

När du väljer den bästa fritidshusförsäkringen för ditt behov, se dock till att du inte bara tittar på priset. Det är lika viktigt att försäkra fritidshus med rätt skyddsnivå och villkor som passar din unika användning och riskprofil.

Försäkra fritidshus: Vad ingår i en grundläggande fritidshusförsäkring?

En grundläggande fritidshusförsäkring innehåller vanligtvis ett antal kärnelement som syftar till att skydda både din egendom och din ekonomi. Du måste ha kännedom om dessa delar för att kunna göra ett bra val när du ska försäkra ditt fritidshus.

 • För det första är en försäkring av huvudbyggnaden förstås inkluderad. Detta skydd täcker skador på själva byggnaden, inklusive väggar, tak och fasta installationer som kök och badrum. Om ditt fritidshus exempelvis drabbas av brand eller stormskador, kan du få ekonomisk ersättning för att återställa byggnaden.
 • Ansvarsförsäkring ingår också oftast i en grundläggande fritidshusförsäkring. Detta skydd kan vara ovärderligt om någon skulle komma till skada på din egendom och du blir juridiskt ansvarig. Det täcker ofta rättegångskostnader samt eventuell skadeståndsskyldighet.
 • Rättsskydd kan också vara inkluderat, vilket kan vara till hjälp om du skulle hamna i en tvist relaterad till ditt fritidshus. Detta kan exempelvis röra grannkonflikter eller tvister med hantverkare.

När du funderar på att försäkra ditt fritidshus, är det klokt att först granska vad som ingår i den grundläggande försäkringen. På så vis kan du sedan lättare jämföra olika alternativ och finna det priset för försäkring för fritidshus och den skyddsnivå som passar just dig.

Försäkra sommarstuga

Försäkra sommarstuga: Tilläggsförsäkringar för ditt fritidshus

Utöver en grundläggande fritidshusförsäkring kan det vara klokt att fundera över om du behöver ytterligare skydd i form av tilläggsförsäkringar. Dessa ger extra säkerhet för specifika risker eller värdefulla objekt och kan skräddarsys efter dina behov. Här följer några vanliga tilläggsförsäkringar som kan vara aktuella för en försäkring för sommarstuga.

 • Inbrottsskydd är en populär tilläggsförsäkring, särskilt om ditt fritidshus ligger i ett avlägset område. Det täcker kostnader för skador som uppstått vid inbrott, inklusive stöld av lös egendom.
 • Om du har en dyr båt eller andra värdefulla fordon på din tomt kan du lägga till en försäkring som täcker dessa. Det säkerställer att du får ekonomisk ersättning om de skadas eller stjäls.
 • Risker förknippade med naturskador, såsom översvämning, jordskred och stormar kan också försäkras genom ett tillägg. Om ditt fritidshus är beläget nära vatten eller i en riskzon för andra naturskador är detta en klok investering.
 • För de som hyr ut sitt fritidshus kan ett uthyrningstillägg vara värdefullt. Det täcker skador som kan uppstå när du inte själv är på plats och kan även inkludera ansvarsförsäkring för hyresgästen.

Priset för dessa tillägg varierar beroende på vilka risker de täcker och värdet på det som ska försäkras. Det är därför viktigt att jämföra olika alternativ för att hitta den bästa fritidshusförsäkringen för just ditt behov. Att lägga till ett eller flera av dessa tillägg gör din grundläggande fritidshusförsäkring mer komplett och ger dig en mer heltäckande trygghet. När du jämför fritidshusförsäkring är det en god idé att se vilka tilläggsförsäkringar som kan vara relevanta i just ditt fall. Det handlar inte bara om att försäkra sommarstuga eller fritidshus, utan om att skapa en skräddarsydd lösning som ger dig maximal trygghet.

Jämför försäkring för fritidshus: Hur du kan jämföra effektivt

Att jämföra olika försäkringar är nödvändigt för att hitta den bästa fritidshusförsäkringen för ditt behov. Här är några aspekter att beakta när du jämför försäkring för fritidshus.

 • För det första, studera de olika alternativen för den omfattning som erbjuds. Vissa försäkringar kan inkludera mer övergripande skydd för saker, som naturskador eller inbrott, medan andra kanske fokuserar mer på grundläggande aspekter som byggnadsskydd.
 • Pris är en annan viktig faktor. Priset för en försäkring för fritidshus kan variera kraftigt mellan olika försäkringsbolag och även beroende på vilka tillägg du väljer. Det är därför viktigt att inte bara titta på premien, utan också vad du faktiskt får för pengarna.
 • Kundrecensioner kan ge en bra inblick i försäkringsbolagens trovärdighet och servicekvalitet. Webbplatser som Trustpilot kan erbjuda värdefull information från andra kunder som har erfarenhet av de försäkringar du överväger.
 • Villkor och undantag i försäkringsavtalet bör också granskas noggrant. Det kan vara vissa begränsningar som påverkar när och hur du kan göra ett anspråk, så det är viktigt att vara medveten om dessa.
 • Om du redan har andra försäkringar hos ett försäkringsbolag, se om de erbjuder någon form av flerförsäkringserbjudande. Det kan i vissa fall vara mest kostnadseffektivt att samla alla dina försäkringar under samma tak.

Slutligen, använd dig av vårt digitala verktyg för att jämföra försäkringar. Det kan snabbt ge dig en översikt över de bästa fritidshusförsäkringarna baserat på dina personliga preferenser och ditt behov.

Försäkra fritidshus

Fritidshusförsäkring pris: Vad påverkar kostnaden?

Att förstå kostnadsstrukturen för fritidshusförsäkring är avgörande när du budgeterar för ditt fritidshus. Priset för en försäkring för fritidshus kan variera beroende på flera faktorer, och det är viktigt att ha en klar bild av dessa.

En av de första aspekterna som påverkar priset är omfattningen. Grundläggande försäkringar är naturligtvis billigare än de som inkluderar en rad tillägg. Om du exempelvis väljer att försäkra ditt fritidshus med extra skydd mot naturskador eller inbrott, kommer detta att reflekteras i premien.

Geografisk placering spelar också en roll. Om ditt fritidshus är beläget i ett område med hög kriminalitet eller frekventa naturkatastrofer, kan det leda till en högre premie. Andra områden kan i stället innebära lägre premier på grund av låg riskprofil.

Storleken och skicket på ditt fritidshus är ytterligare faktorer som kan påverka priset. Större fastigheter med högre värde eller äldre fastigheter som kräver mer underhåll kan leda till högre försäkringskostnader.

Det finns även rabatter och erbjudanden att ta hänsyn till. Vissa försäkringsbolag erbjuder rabatter om du har andra försäkringar hos dem, såsom en snöskoterförsäkring, eller om du går med på en högre självrisk.

Slutligen är det viktigt att jämföra priser från olika försäkringsbolag. Vårt verktyg för att jämföra fritidshusförsäkring pris är väldigt bra i detta avseende och hjälpa dig att hitta det bästa priset för den omfattning du behöver.

Länsförsäkringar: Försäkring för sommarstuga och kundomdömen

Länsförsäkringar erbjuder en omfattande fritidshusförsäkring, vars omfattning dock kan variera beroende på var fritidshuset är beläget. Normalt ingår dock följande i grundskyddet:

 • Egendomsskydd
 • Ansvarsskydd
 • Rättsskydd

Utöver detta erbjuds flera tilläggsalternativ, såsom skadedjursbekämpning och allrisk byggnad. Försäkringen har generellt uppskattats för sin tydlighet och det omfattande skydd den erbjuder för både fritidshuset och dess innehåll.

Trots detta har bolaget fått ett lågt betyg på Trustpilot, med en genomsnittlig poäng på 1.3 av 5. En del kunder har uttryckt frustration över problem med inloggning till deras digitala tjänster och besvikelse över bristande ersättning i skadefall. Det har även nämnts att försäkringarna är mer kostsamma än hos några av konkurrenterna. Enligt en undersökning från 2022 rankades Länsförsäkringar sist i kundnöjdhet bland de 20 största försäkringsbolagen i Sverige.

Ica försäkring: Vad erbjuder de för ditt fritidshus?

För den som söker en fritidshusförsäkring erbjuder Ica försäkring en rad fördelar som inkluderar skydd för både byggnad och innehåll, samt olika tilläggsförsäkringar som kan anpassas efter dina behov. I Icas grundförsäkring ingår bland annat:

 • Allrisk för byggnad
 • Saneringsförsäkring
 • Skydd för roddbåt
 • Viss lösöresförsäkring

Kundomdömena på Trustpilot visar en blandad bild, trots det höga betyget på 4.0. Vissa kunder är nöjda med försäkringens pris och enkelhet, men har andra uttryckt missnöje med bolagets process för skadehantering och dess kundtjänst. Särskilt noteras att kundtjänsten har begränsad tillgänglighet och att processen för att anmäla skador kan vara otydlig. Det finns även kunder som har haft problem med skadeärenden gällande just fritidshus.

Dina försäkringars fritidshusförsäkring och kundrecensioner

Dina Försäkringars fritidshusförsäkring erbjuder ett omfattande skydd för ditt fritidshus, men du bör också ta hänsyn till feedback från kunder. I grundskyddet ingår:

 • Stöld
 • Läckageskador
 • Brandskador
 • Naturskador
 • Skada på hushållsmaskin
 • Skada på livsmedel i kyl och frys
 • Sanering av skadedjurinsekter och hussvamp
 • Ansvarsskydd
 • Rättsskydd

Betyget på Trustpilot är lågt, endast 2.0, och en del kunder har haft en rad olika problem med bolaget. Anmärkningarna rör allt från långsam skadehantering till tvetydiga självrisker och dålig kundservice. Till exempel har det framkommit att bolaget i vissa fall har dragit sig för att ta ansvar när skador uppstår, vilket har lett till frustration och extra kostnader för kunderna.

Sensor försäkring: Hur de skyddar ditt fritidshus och vad kunderna tycker

Sensor erbjuder ingen specifik fritidshusförsäkring, utan inkluderar fritidshus under sin generella villahemförsäkring. Denna omfattar:

 • Egendomsskydd/lösöre
 • Byggnad och tomtmark
 • Reseskydd
 • Rättsskydd
 • Ansvarsskydd
 • Överfallsskydd

Samt flera andra aspekter som ansvarsskydd och överfallsskydd. Det finns också möjlighet att lägga till tilläggsförsäkringar som Hemplus, Husplus och Fritidsolycksfall för ett mer omfattande skydd.

När det gäller kundomdömen på Trustpilot får Sensor ett betyg på 3.9. Åsikterna om företaget är blandade. En del kunder uppskattar snabb och effektiv service, särskilt i samband med tecknande av försäkring. Men det finns också kritik. Flera kunder har upplevt säljarna som påstridiga och tjatiga, och det har uppstått situationer där kunder har känt sig lurade.

FAQ

För att hjälpa dig ytterligare har vi sammanställt en lista med vanliga frågor och svar. Här får du konkreta och användbara insikter.

Vad innebär ett ”allrisk”-tillägg för fritidshusförsäkring?

”Allrisk”-tillägg, även kallat drulleförsäkring, täcker skador som uppstår av misstag, till exempel om du spiller vin på soffan eller tappar din laptop. Detta är oftast inte inkluderat i grundskyddet och måste läggas till separat.

Är det möjligt att inkludera uthyrning i en försäkring för fritidshus?

Ja, vissa försäkringsbolag erbjuder särskilda tillägg som täcker uthyrning av fritidshus. Detta kan vara viktigt om du planerar att hyra ut ditt hus under perioder då du inte använder det själv.

Hur påverkar avståndet till närmaste brandstation min fritidshusförsäkring?

Avståndet till närmaste brandstation kan påverka priset på din försäkring. Ju längre avstånd, desto högre risk för omfattande brandskador, vilket kan resultera i en högre premie.

Behöver jag en separat försäkring för båten vid mitt fritidshus?

Ja, båtar är vanligtvis inte inkluderade i en standard fritidshusförsäkring och behöver försäkras separat genom en särskild båtförsäkring. Det finns dock undantag. Ica fritidshusförsäkring täcker till exempel roddbåt.

Kan jag få rabatt på min fritidshusförsäkring?

Många försäkringsbolag erbjuder rabatter om du har flera försäkringar hos dem, till exempel både hem- och fritidshusförsäkring, eller om du har säkerhetsåtgärder som brandvarnare och inbrottslarm installerade.

Vad händer om jag inte använder mitt fritidshus under en längre tid?

Om fritidshuset står tomt under en längre period kan det påverka villkoren i din försäkring. Vissa bolag kräver till exempel att huset regelbundet kontrolleras för att försäkringen ska vara giltig.

Hur täcker försäkringen skador orsakade av naturkatastrofer?

Skydd mot naturkatastrofer som översvämning, jordskalv eller stormar är oftast inte inkluderat i grundskyddet och kan kräva ett särskilt tillägg. Det är viktigt att läsa igenom försäkringsvillkoren noggrant för att förstå vilket skydd du har. Läs också vår guide om sparkonto med ränta, för att hitta den bästa sparräntan just nu.

Foto: IncRev

Dela tipset med dina vänner

ANNONS

ANNONS

ANNONS