Search
Close this search box.
Edit Content
Search

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

Hela denna sida är en annons

Jämför veteranbilsförsäkring

Veteranbilsförsäkring: Välj en bra försäkring för din veteranbil

VETERANBILSFÖRSÄKRING

En veteranbilsförsäkring erbjuder ett utmärkt skydd för din veteranbil, och gör det enkelt för dig att hålla den i gott skick. Jämför veteranbilsförsäkringar här för att hitta den som passar dig bäst.

En veteranbil är mer än bara ett hobbyintresse – det är en passionerad investering i historia och kultur. Med detta engagemang följer ett viktigt behov av skydd för att bevara bilens värde och unika status.

En veteranbilsförsäkring erbjuder just detta – ett skräddarsytt skydd anpassat efter de unika förutsättningarna som du som veteranbilsägare står inför. Genom att använda vårt jämförelseverktyg för försäkringar kan du enkelt hitta och jämföra den bästa försäkringen som möter dina specifika behov, säkerställer bilens säkerhet och garanterar din sinnesfrid.

Vad du behöver veta om veteranbilsförsäkring

En veteranbilsförsäkring, även kallad entusiastförsäkring, är specialdesignad för att ge skydd åt fordon som kvalificerar sig som veteranbilar. Dessa fordon betraktas ofta som klassiska eller samlarobjekt och är vanligtvis äldre än 20–30 år, även om det exakta ålderskravet kan variera beroende på försäkringsgivare. Försäkringen syftar till att erbjuda skydd som motsvarar bilens unika värde och typ av användning, som skiljer sig från standardbilar.

Det finns huvudsakligen tre typer av veteranbilsförsäkringar:

 • Trafikförsäkring: Detta är den grundläggande försäkringstyp som krävs enligt lag och täcker skador orsakade på annan person eller egendom.
 • Halvförsäkring: Denna typ erbjuder ett utökat skydd som inkluderar stöld, brand, glas- och räddningsskydd. Den utgör ett mellanalternativ som tillgodoser behovet av mer skydd än bara trafikförsäkring.
 • Helförsäkring: Den mest omfattande typen som inkluderar allt som halvförsäkringen gör, plus skydd mot skador på den egna bilen vid olyckor, även om föraren är skyldig.

I grunden är det alltså samma försäkringstyper som för en ”vanlig” bilförsäkring. Veteranbilsförsäkringen anpassas dock för att spegla det faktum att dessa bilar oftast körs mindre, underhålls med större omsorg och har ett högre värde än moderna fordon. Det specialanpassade skyddet garanterar att du som ägare kan njuta av din bil med vetskapen om att den har ett adekvat försäkringsskydd.

Bästa veteranbilsförsäkringen

Varför bästa veteranbilsförsäkring är viktig

Veteranbilar representerar inte bara ett betydande ekonomiskt värde för sin ägare utan bär ofta även på ett djupt kulturellt och historiskt värde som inte kan ersättas. En veteranbilsförsäkring säkerställer att detta värde skyddas mot oväntade händelser som stöld, brand och trafikolyckor.

Stöldskydd är särskilt viktigt då veteranbilar ofta är mer eftertraktade av tjuvar på grund av deras sällsynthet och värde. Försäkringen kan dessutom erbjuda ersättning för skador som orsakas av naturolyckor eller vid transport. Eftersom veteranbilar oftast används under begränsade förhållanden, som till exempel under bilutställningar eller i klubbsammanhang, anpassas försäkringen efter dessa användningsmönster för att ge bästa skydd.

Utöver detta ger en entusiastförsäkring ägaren sinnesro. Att veta att du har en försäkring som täcker de unika riskerna med att äga en veteranbil gör att du kan njuta mer av din bil utan oro för de ekonomiska konsekvenserna av eventuella skador.

Krav för att teckna veteranbilsförsäkring

För att en bil ska kvalificera sig som en veteranbil och därmed vara berättigad till en veteranbilsförsäkring, finns det specifika kriterier som måste uppfyllas. Dessa kriterier varierar något mellan olika försäkringsbolag men följer ofta liknande riktlinjer.

 • Veteranbilsförsäkring ålder: ett av de grundläggande kraven är bilens ålder. Vanligtvis måste bilen vara minst 20 år gammal för att betraktas som en veteranbil, även om den officiella ålder då en bil inte längre är skattepliktig är 30 år. Ålderskravet bekräftar bilens status som klassisk eller samlarobjekt.
 • Användning: Veteranbilsförsäkringar tar hänsyn till att dessa bilar sällan används som dagliga fordon. Användningen begränsas ofta till rekreation, utställningar och klubbaktiviteter. Denna typ av aktivitet innebär mindre risk för olyckor och skador, vilket är en faktor som försäkringsbolagen tar hänsyn till vid prissättning av försäkringen.
 • Skick och originalitet: En annan viktig aspekt är bilens skick och huruvida den har bevarats eller återställts till sitt ursprungliga skick. Bilar som har modifierats bortom originalspecifikationerna kan ibland ha svårare att kvalificera sig för entusiastförsäkring, beroende på försäkringsbolagets policy.
 • Förvaring: Försäkringsbolagen kan även ställa krav på hur bilen förvaras när den inte används. Säker och lämplig förvaring, som ett låst garage, hjälper till att skydda bilen mot stöld och väderrelaterade skador.

Att uppfylla dessa kriterier är av stor vikt för att inte bara bevara bilens historiska och emotionella värde utan också för att säkerställa att du som ägare kan teckna en försäkring som ger adekvat skydd.

Veteranbilsförsäkring pris

Steg för steg: Jämför och teckna veteranbilsförsäkring

Här går vi igenom lämpliga steg att följa i samband med tecknandet av en veteranbilsförsäkring, för att säkerställa att du får rätt skydd för din älskade veteranbil. Det handlar om att göra undersökningar, jämförande och att skicka in en ansökan, för att få en skräddarsydd försäkring anpassad för just ditt fordon.

 1. Ta reda på kraven: Börja med att undersöka vilka krav som ställs för att en bil ska klassas som veteranbil hos olika försäkringsbolag. Kraven kan inkludera bilens ålder, dess skick och hur den används.
 2. Jämför försäkringsalternativ: Använd vårt jämförelseverktyg för att jämföra olika försäkringsbolags erbjudanden. Titta på premiekostnader, vad försäkringen täcker, samt eventuella undantag och begränsningar.
 3. Välj den försäkring som passar bäst: Välj den försäkring som bäst matchar dina behov baserat på omfattning, pris och försäkringsbolagets rykte. Ta hänsyn till kundrecensioner och bolagets expertis inom veteranbilar.
 4. Förbered nödvändiga dokument: Samla ihop alla nödvändiga dokument som kan behövas för att ansöka om försäkringen. Det inkluderar registreringsbevis, fordonsbeskrivning, bilder av bilen och eventuellt värderingsintyg.
 5. Ansök om försäkringen: Kontakta försäkringsbolaget. Detta kan ofta göras online eller via telefon. Var beredd på att ge detaljerad information om din bil och dess användning.
 6. Granska och godkänn ditt försäkringsavtal: När du mottagit ditt försäkringserbjudande, granska det noggrant för att säkerställa att allt stämmer överens med dina förväntningar. Se till att du förstår vad försäkringen täcker och vilka dina skyldigheter är.
 7. Betala premien och få ditt försäkringsbevis: Efter att du godkänt erbjudandet, betala den första premien för att aktivera din försäkring. Du bör därefter motta ett försäkringsbevis som bekräftar att din veteranbil är försäkrad.

Kom ihåg att jämföra försäkringar löpande. På så sätt kan du byta bilförsäkring om du hittar ett bättre eller billigare alternativ.

Så påverkas priset på din veteranbilsförsäkring

Priset på en entusiastförsäkring kan variera betydligt beroende på flera faktorer. Det är viktigt att förstå dessa variabler för att hamna rätt bland alla alternativ som finns och hitta en försäkring som är kostnadseffektiv samtidigt som den ger ett adekvat skydd.

Faktorer som påverkar ditt veteranbilsförsäkring pris:

 • Bilens värde: Ju högre värde bilen har, desto högre blir premien. Försäkringsbolagen kan kräva en professionell värdering för att fastställa bilens marknadsvärde.
 • Användning: Hur och hur ofta bilen används spelar en stor roll. Bilar som används sparsamt, exempelvis enbart vid utställningar eller i klubbevenemang, kan kvalificera sig för lägre premier.
 • Förvaring: Säker förvaring, som ett låst garage, kan minska risken för stöld och skadegörelse, vilket kan leda till lägre försäkringskostnader.
 • Självrisk: Val av självrisknivå påverkar också premien. En högre självrisk kan sänka premiekostnaden, men innebär större utgifter i händelse av skada.

Priset på veteranbilsförsäkringar kan spänna från några hundra till flera tusen kronor per år, beroende på ovanstående faktorer. Jämför försäkringar från flera bolag för att hitta bästa veteranbilsförsäkring till bästa pris för just din situation.

Viktiga tips innan du väljer entusiastförsäkring

Innan du tecknar en entusiastförsäkring är det viktigt att du gör en noggrann bedömning av dina behov och jämför veteranbilsförsäkring. Här är några tips:

 • Bilens användning: Fundera över hur du planerar att använda din veteranbil. Skall den användas dagligen, endast vid speciella tillfällen eller som en utställningsbil? Ditt användningsmönster kan påverka vilken typ av försäkring som är mest lämplig.
 • Värdering: Se till att få en korrekt och uppdaterad värdering av din bil. Det säkerställer att du inte underförsäkrar ditt fordon, eftersom det kan leda till ekonomiska förluster vid en skada.
 • Försäkringsbolagets rykte: Undersök försäkringsbolagets rykte och erfarenhet av veteranbilsförsäkringar. Erfarenhet och specialisering inom veteranbilar kan innebära bättre anpassade erbjudanden och service.
 • Självrisknivå: Tänk igenom vilken självrisk du är bekväm med. En högre självrisk kan sänka ditt veteranbilsförsäkring pris i form av premiekostnad, men också innebära en högre kostnad vid skada.
 • Försäkringens omfattning: Granska noggrant vad försäkringen täcker och se till att den matchar dina behov. Var uppmärksam på eventuella undantag eller begränsningar i avtalet.

Var gäller din veteranbilsförsäkring?

Den geografiska giltigheten för veteranbilsförsäkringar kan variera stort mellan olika försäkringsbolag och avtal. Generellt sett är trafikförsäkringen giltig inom hela EU/EES-området, vilket innebär att din veteranbil har ett grundläggande skydd när du kör i dessa länder.

För ett utvidgat skydd, såsom för en helförsäkring, kan giltigheten vara mer begränsad och variera beroende på försäkringsbolagets policy. Det är därför viktigt att du granskar försäkringsavtalet för att förstå var din försäkring är giltig, speciellt om du planerar att ta med din veteranbil utomlands.

Vissa försäkringsbolag erbjuder möjligheten att utöka det geografiska området till att inkludera länder utanför EU/EES mot en extra kostnad. Det kan vara relevant om du planerar att delta i internationella utställningar eller rallyn.

För att undvika oväntade överraskningar rekommenderas det att du alltid kontaktar ditt försäkringsbolag innan du planerar en resa med din veteranbil för att säkerställa att du har adekvat försäkringsskydd, oavsett destination. Det säkerställer att du kan njuta av din resa med fullständig sinnesro och veta att din älskade veteranbil är skyddad oavsett vart äventyret leder dig.

Foto: IncRev

Dela tipset med dina vänner

ANNONS

ANNONS

ANNONS