Sök
Stäng denna sökruta.
Edit Content
Sök

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

Hela denna sida är en annons

Rörligt elpris: Så hittar du det bästa rörliga avtalet

SHOPPINGGUIDE

Med rörligt elpris har du möjlighet att få marknadens billigaste elpris och spara pengar varje månad. När kan ett rörligt elavtal passa bra? Och hur gör du för att hitta det bästa avtalet för dig? Läs mer och jämför aktuella elpriser här.

Att välja ett rörligt elavtal kan innebära möjligheter till betydande besparingar. I denna text tar vi upp vad rörligt elpris innebär, vilka som är fördelarna, när det passar bäst och hur du jämför olika elbolags erbjudanden.

Så kan du jämföra rörliga elpriser enkelt

Rörliga elpriser justeras med tiden och följer elbörsens upp- och nedgångar. Detta till skillnad från fast elpris, som erbjuder en stabilitet genom att låsa priset under en avtalad period. För det med ett rörligt elavtal är det därför viktigt att jämföra elpriser, för att se till att man har det billigaste priset för stunden.

Genom att använda jämförelseverktyget överst på denna sida kan du som konsument enkelt jämföra olika elbolags erbjudanden, vilket gör det möjligt att hitta ett elavtal som passar just dina behov och förbrukningsmönster.

Vad innebär rörligt elpris?

Ett rörligt elpris innebär att kostnaden för din el anpassas efter den aktuella marknadssituationen. Priset på el varierar över tid, och påverkas av flera olika faktorer. När du väljer ett elavtal med rörligt pris följer ditt pris dessa svängningar, vilket innebär att din elräkning kan gå upp eller ner.

Månadspris och timpris

Det finns två olika typer av rörliga elpriser: månadspris och timpris.

 • Månadspris: När man talar om rörligt elpris syftar man ofta till månadspris, vilket innebär att du har ett fast pris på el i en månad. Det pris du betalar är medelvärdet av vad elen kostat per timme under den aktuella månaden. Med anledning av att elpriserna varierar varje timme kan kostnaden bli en helt annan, antingen högre eller lägre, efterföljande månad.
 • Timpris: Med ett timpris betalar du, precis som namnet antyder, för den el du använder varje timme. För att komma undan så billigt som möjligt är det därför viktigt att hålla koll på när under dygnet elen är som billigast.

Priserna på elmarknaden bestäms på den nordiska elbörsen, Nordpool, där elproducenter och elhandlare köper och säljer el i realtid. Det rörliga priset baseras oftast på ett genomsnitt av spotpriserna på Nordpool, vilka i sin tur speglar tillgången och efterfrågan på el i hela Norden.

För konsumenter innebär detta en möjlighet att dra nytta av lägre elpriser när marknadspriserna sjunker, men det kräver även att man har en beredskap för de perioder som har högre priser. Det är därför viktigt att förstå hur elmarknaden fungerar och att aktivt följa med i prisutvecklingen för att kunna anpassa sin elkonsumtion efter prisnivåerna och på så sätt optimera sina elkostnader.

Rörligt elavtal

När passar rörligt elavtal bäst?

Ett rörligt elpris med månadspris passar bäst för dig som är flexibel med din elanvändning och har marginal i din ekonomi för månader av eventuella höga elpriser. Förhoppningen är såklart att du ska få ett så lågt pris som möjligt, men då ingen kan förutspå elprisernas utveckling är det viktigt att ha viss marginal.

Om du har möjlighet att förskjuta större delen av din elkonsumtion till tider då priset är lägre, exempelvis nattetid, eller under perioder med hög elproduktion, kan du dra stor nytta av ett avtal med timpris. Men även de hushåll som har en ojämn förbrukning där man tillbringar mycket tid utanför hemmet kan tjäna mycket på att välja ett rörligt alternativ.

Jämför rörliga elpriser – praktiska råd och tips

Att jämföra rörliga elpriser kan kännas krångligt, men genom att följa vår steg för steg guide blir det mycket enklare.

 1. Samla information om din nuvarande elanvändning: För att kunna göra en jämförelse behöver du veta hur mycket el du förbrukar. Ta fram dina senaste elräkningar för att få en uppfattning om din årliga förbrukning i kWh.
 2. Ta hjälp av jämförelsesidor: Använd ett jämförelseverktyg online för att se aktuella erbjudanden från olika elbolag. Ange din förbrukning och ditt postnummer för att få de mest relevanta resultaten.
 3. Analysera erbjudanden: Titta inte bara på pris per kWh utan överväg även andra faktorer som avgifter, avtalstid och eventuella erbjudanden eller rabatter.
 4. Undersök elbolagens bakgrund: Läs recensioner och omdömen om elbolagen för att bedöma kundservice och pålitlighet.
 5. Kontrollera avtalsvillkor: Innan du bestämmer dig, se till att du förstår avtalets villkor, inklusive bindningstid och uppsägningstider.
 6. Fatta beslut: Välj det elavtal som bäst matchar dina behov och ekonomiska situation, och som du känner dig bekväm med.
 7. Byt elavtal: Kontakta det nya elbolaget för att starta processen för att byta elavtal. I de flesta fall sköter det nya bolaget allt det administrativa kring bytet.

Så kan du förutspå elpriset

För att enklare förstå om ett rörligt elavtal är bra för dig, kan det vara fördelaktigt att känna till vilka faktorer som påverkar elpriserna. På så sätt kan det bli enklare att se huruvida priserna är på väg uppåt eller nedåt.

En av de faktorer som har störst påverkan på elpriset är vädret. Exempelvis kan en kall vinter eller en varm sommar öka efterfrågan på uppvärmning och kylning, vilket driver upp priset på el. Naturkatastrofer som översvämningar eller stormar kan skada infrastrukturen och minska tillgången på el, vilket också leder till högre priser.

Efterfrågan på el varierar under dygnet och året, och hög efterfrågan under vissa tider som vinter, brukar leda till högre elpriser. Politiska beslut, som investeringar i förnybar energi, så kallad grön el, eller ändrade energiskatter, kan också ha en långsiktig inverkan på elpriserna genom att påverka produktionskostnaderna och tillgängligheten av olika energikällor.

Geopolitik, krig och konflikter, särskilt i energirika regioner, kan ha en betydande inverkan på elpriserna genom att påverka tillgången på och kostnaden för fossila bränslen som naturgas och olja. Att ha kännedom om dessa faktorer kan hjälpa dig när du ska välja elavtal.

Det kan vara fördelaktigt att välja ett rörligt alternativ om du tror att priset kommer att sjunka, eller ett fast pris för att skydda dig mot prisökningar under perioder av hög efterfrågan eller osäkerhet på marknaden. Men förståelsen för vad som påverkar elpriset gör att du kan planera din elanvändning och budgetera mer effektivt.

Elpris rörligt

Ordlista

 • Rörligt elpris: Ett elpris som varierar över tid, vanligtvis månadsvis, baserat på marknadsprisets upp- och nedgångar.
 • Spotpris: Det pris per kilowattimme (kWh) el som fastställs på elbörsen för leverans nästa dag. Spotpriset kan variera kraftigt från dag till dag beroende på utbud och efterfrågan.
 • Nordpool: Den nordiska elbörsen där elhandlare och producenter köper och säljer el.
 • Elcertifikat: Ett bevis på att en viss mängd el har producerats från förnybara energikällor. Elbolag är ofta skyldiga att köpa elcertifikat för en del av sin produktion för att främja produktion av förnybar energi.
 • Fast elpris: Ett elavtal där priset per kWh är fastställt och oföränderligt under avtalstiden.
 • Förnybar energi: Energi som kommer från förnybara källor som sol, vind, vatten och biomassa, vilka inte minskar i mängd och inte heller bidrar till klimatförändringar på samma sätt som fossila bränslen.

Elpris rörligt – så undviker du vanliga misstag

Det är lätt att slarva när man jämför och väljer elavtal. Att vara medveten om fallgroparna kan hjälpa dig att välja rätt och undvika onödiga utgifter.

 1. Inte jämföra noggrant: Många glömmer att jämföra olika elbolags erbjudanden ordentligt. Det är viktigt att titta på alla aspekter av avtalet, inte bara priset per kWh. Se över avgifter, bindningstider och andra villkor.
 2. Överskatta besparingarna: Det är lätt att anta att rörligt pris automatiskt blir billigare än fast pris. Marknadspriser kan svänga kraftigt, och det finns perioder då rörliga priser kan vara högre.
 3. Försumma att följa marknaden: Med rörligt pris är det viktigt att hålla sig uppdaterad om marknadsprisernas utveckling. Att inte anpassa sin förbrukning efter prisvariationer kan leda till onödigt höga elkostnader.
 4. Ignorera avtalstid och uppsägningsvillkor: Vissa rörliga avtal innehåller längre bindningstider eller har dolda avgifter för tidig uppsägning. Läs noga igenom avtalet innan du signerar.

Så kan du sänka din elkonsumtion

Om du beslutar dig för att teckna ett rörligt elavtal, särskilt ett avtal med timpris, kan det vara viktigt att känna till hur du kan dra ned på din elkonsumtion. Det finns flera åtgärder som kan vidtas för att effektivt minska förbrukningen och därmed kostnaden för el. Här är några konkreta exempel.

 • Byte till LED-lampor: LED-lampor förbrukar betydligt mindre energi jämfört med traditionella glödlampor eller halogenlampor och har en längre livslängd. Att byta ut alla lampor i hemmet till LED kan minska elanvändningen för belysning med upp till 80%.
 • Investera i energieffektiva apparater: Moderna hushållsapparater är ofta mycket mer energieffektiva än äldre modeller. När du köper nya apparater, leta efter energimärkningen och välj produkter med hög energieffektivitetsklass, till exempel A++ eller A+++.
 • Tilläggsisolering av bostaden: Genom att förbättra isoleringen i ditt hem kan du behålla värmen under vintermånaderna och minska behovet av uppvärmning. Att isolera vinden, krypgrunden och väggarna kan ha en stor inverkan på din energiförbrukning.
 • Installation av två- eller treglasfönster: Gamla fönster kan läcka mycket värme. Genom att installera två- eller treglasfönster minskar värmeförlusten, vilket leder till lägre kostnader för uppvärmning.
 • Använda smarta termostater och energihanteringssystem: Smarta termostater kan anpassa uppvärmningen efter dina behov och närvaro i hemmet. Genom att endast värma upp de rum som används och sänka temperaturen när ingen är hemma kan du spara en betydande mängd energi.
 • Tvätta med kallt vatten och undvik halvfulla maskiner: Att tvätta i kallt vatten i stället för varmt kan minska energiförbrukningen avsevärt. Se också till att disk- och tvättmaskiner är fulla innan du startar dem för att maximera effektiviteten.

Genom att vidta dessa åtgärder kan du inte bara minska din miljöpåverkan utan också spara pengar på lång sikt. Att vara medveten om och aktivt arbeta med sin energiförbrukning är nyckeln till lägre elkostnader.

FAQ

Vad är skillnaden mellan rörligt och fast elpris?

Rörligt elpris varierar med marknadens prissättning, medan ett fast elpris är låst till ett förutbestämt pris under avtalets löptid.

Hur ofta ändras rörligt elpris?

Rörligt elpris kan ändras månadsvis, beroende på förändringar i marknadspriserna på el. Det finns också timprisavtal, där priset ändras varje timme.

Kan jag byta från rörligt till fast elpris när som helst?

Det beror på villkoren i ditt nuvarande elavtal. Vissa leverantörer tillåter byte mellan avtalstyper medan andra kan ha bindningstider eller avgifter för byte.

Påverkas rörligt elpris av säsong?

Ja, rörliga elpriser kan påverkas av säsonger, med högre priser under vintermånaderna på grund av ökad efterfrågan.

Är rörligt elpris billigare än fast elpris?

Det beror på marknadsförhållandena. Över tid kan rörligt elpris erbjuda lägre kostnader, men det medför också en risk för högre priser vid marknadsuppgångar.

Hur kan jag spåra förändringar i rörligt elpris?

Många elbolag erbjuder tjänster och appar där du kan följa aktuella och förväntade elpriser, vilket hjälper dig att planera din förbrukning.

Finns det något skydd mot plötsliga prisökningar med rörligt elpris?

Vissa elbolag erbjuder pristak eller andra former av skydd som begränsar hur mycket priset kan öka inom en viss period.

Hur kan jag minska mina kostnader med rörligt elpris?

Genom att anpassa din förbrukning till tider med lägre elpriser och investera i energieffektiva lösningar kan du minska dina elkostnader även med ett rörligt elpris.

Dela tipset med dina vänner

ANNONS

ANNONS

ANNONS