Sök
Stäng denna sökruta.
Edit Content
Sök

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

Hela denna sida är en annons

Grön el: Så gör du för att få miljövänlig el

ELAVTAL

I takt med en växande miljömedvetenhet blir grön el alltmer eftertraktad. Denna artikel förklarar vad grön el faktiskt är, fördelarna som finns med grön el och hur du väljer rätt elavtal. Ta kontroll över din energiförbrukning och bidra till en hållbar framtid!

Miljövänlig el: Vad är det?

När vi talar om miljövänlig el, hänvisar vi till el som kommer från förnybara källor som vind, vatten och sol – energiformer som inte tar slut och som har minimal påverkan på vår miljö. Att välja elbolag som erbjuder grön el innebär ett aktivt ställningstagande för en hållbar framtid och en lägre kollektiv koldioxidbelastning.

Men vad är grön el? Det finns många missförstånd kring grön el som kan förvirra konsumenter. Men grön el är helt enkelt ett sätt att prata om el som produceras av förnybara energikällor. Här är några kriterier som definierar grön el:

 • Producerad från förnybara resurser som: sol, vindkraft, vattenkraft, biomassa, geotermisk energi, vågenergi, tidvattenenergi, biogas, etc.
 • Bidrar inte till växthusgasutsläpp eller luftföroreningar under produktionen.
 • Understödjer en hållbar energiframställning och bidrar till en långsiktig energiförsörjning.
 • Kan inkludera energi som produceras lokalt, vilket minskar transportbehovet och därmed utsläppen relaterade till distributionen av el.

Miljömärkt el och grön el är begrepp som ofta används synonymt, men det är viktigt att notera att all förnybar el inte automatiskt är miljömärkt. Miljömärkt el kräver att den förnybara elen inte ska skada klimat, miljö och djurliv.

Att välja rätt: Så hittar du ett elavtal med Bra Miljöval el

När du ska välja rätt elavtal är det viktigt att förstå betydelsen av ”Bra Miljöval el”. Beteckningen innebär att avtalet stödjer produktion av miljövänlig el som är genererad från förnybara energikällor, och den licensieras av Naturskyddsföreningen.

För att vara säker på att du verkligen får förnybar el, bör du leta efter elavtal som är miljömärkta. Dessa märkningar, som Bra Miljöval eller EU:s Ecolabel, visar att elen uppfyller högt ställda miljökrav.

Det är en missuppfattning att grön el automatiskt är dyrare. Grön el pris kan variera, men många leverantörer erbjuder konkurrenskraftiga priser för miljövänlig el. Dessutom kan investeringar som görs i grön el leda till att driftskostnader på lång sikt blir lägre.

Miljömärkt el innebär att varje kilowattimme el du förbrukar matchas med förnyelsebar el som matats in i elnätet. Detta system gör att din konsumtion bidrar till efterfrågan på, och därmed produktionen av, förnybar energi. För att välja rätt elavtal, börja med att jämföra olika elhandelsbolags erbjudanden. Kontrollera deras miljöpåståenden, ursprungsmärkningar och recensioner från andra kunder. Om du använder dig av en jämförelsesajt kan du ofta se om elen har en miljömärkning eller inte.

Vindkraftverk och solceller för solkraft
Foto: IncRev

Miljömärkt el: Vad är ursprungsmärkning?

I Sverige innebär en ursprungsmärkning att elen är spårbar tillbaka till sin källa. Då kan du vara säker på att elen du använder inte kommer från fossila eller icke-förnybara källor. Ursprungsmärkning av el är ett sätt att öka transparensen på elmarknaden och göra det möjligt för konsumenter att välja el som har producerats på ett hållbart sätt.

Det finns en skillnad mellan ursprungsmärkning och miljömärkt el: att ursprungsmärka elen garanterar att elen kommer från en viss källa, men det säger ingenting om den miljöpåverkan den kan ha. Även om det är så kallad grön el kan den ha en miljöpåverkan. Exempelvis kan vattenkraftverk påverka livsmiljön för fiskar och vattenlevande organismer.

Ibland likställs begreppet grön el med ursprungsmärkt el, men även kolkraft kan ursprungsmärkas. Det finns dock ett antal elhandelsföretag i Sverige som bara ursprungsmärker sin gröna el. Detta görs ofta för att göra det lättare för konsumenter att välja el som har producerats från förnybara energikällor.

Vanliga missförstånd om grön el: Fakta kontra myter

Det finns en hel del myter om grön el, här följer några:

 • Förnybar el och grön el är en dyr lyx. I verkligheten har priset på grön el blivit alltmer konkurrenskraftigt, speciellt när man tar hänsyn till de långsiktiga fördelarna för miljön.
 • Övergången till grön energi är tekniskt komplicerad och kräver stor ansträngning från konsumentens sida. I själva verket är det enkelt att byta till ett elavtal som erbjuder förnybar el, det är oftast bara en fråga om att välja rätt leverantör och avtal, utan några tekniska förändringar i hemmet.
 • Miljövänlig el gör inte någon skillnad eftersom all el blandas i elnätet. Det stämmer naturligtvis att elen i nätet är densamma oavsett källa. Men varje köp av miljömärkt el leder till att mer förnyelsebar energi produceras och matas in i nätet. Detta bidrar direkt till en ökad andel grön energi och en minskning av fossila bränslen.
 • Alla typer av förnybar el är lika bra för miljön. Verkligheten är mer komplex, och vissa förnybara energikällor kan ha större miljöpåverkan än andra beroende på faktorer som var energin utvinns och hur den utvinns.
Havsbaserad vindkraft
Foto: IncRev

Framtidens grön el: Hur dina val idag formar morgondagens energi

Våra val av el idag lägger grunden för framtidens energisystem. Genom att välja förnyelsebar el driver vi på utvecklingen mot en grönare framtid. Varje abonnemang på miljövänlig el bidrar till investeringar i ny grön energiteknik, vilket kan minska kostnaderna och förbättra effektiviteten över tid.

Tekniska framsteg inom förnybar energiproduktion, som bättre och bättre solceller och vindturbiner, plus allt bättre lagring av energi, lovar att grön el kommer att bli ännu mer tillgänglig och prisvärd.

Att göra ett bra miljöval genom att välja miljömärkt el gör att din energiförbrukning stödjer de renaste och mest hållbara energikällorna. Dessa val påverkar inte bara den direkta miljön, utan också den globala ekonomin och politiken då efterfrågan på grön el kan uppmuntra större politiska åtaganden för att bekämpa klimatförändringarna.

Förnybar el är en viktig del av Sveriges energiförsörjning. Sverige har som mål att 100 % av elen ska komma från förnybara energikällor år 2040.

Ordlista över viktiga termer

 • Grön el: Elektricitet som produceras från förnybara energikällor och som anses vara mer miljövänlig eftersom den inte genererar växthusgaser under produktionen.
 • Förnybara resurser: Naturliga resurser som vind, sol och vatten som ständigt återbildas och inte kan ta slut på samma sätt som fossila bränslen.
 • Växthusgasutsläpp: Utsläpp av gaser som fångar värme i atmosfären och bidrar till den globala uppvärmningen och klimatförändringarna.
 • Miljömärkt el: El som har certifierats av en oberoende organisation för att säkerställa att den uppfyller vissa miljöstandarder.
 • Bra Miljöval: En svensk miljömärkning som visar att en produkt eller tjänst uppfyller strikta miljökriterier.
 • EU:s Ecolabel: Ett europeiskt miljömärke som visar att en produkt eller tjänst har en lägre miljöpåverkan under hela sin livscykel.

Foto: IncRev

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1

Dela tipset med dina vänner

ANNONS

ANNONS

ANNONS