Sök
Stäng denna sökruta.
Edit Content
Sök

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

Hela denna sida är en annons

Fast eller rörligt elpris? Så väljer du rätt elavtal

SHOPPINGGUIDE

Fast eller rörligt elpris – vilket är egentligen bäst? Här går vi igenom allt du behöver tänka på när du väljer mellan rörligt eller fast elpris. Du kan också jämföra elpriser via verktyget nedan, för att hitta det billigaste alternativet just nu.

Ska man ha rörligt eller fast elpris?Det är frågan som många ställer sig, och vad du väljer kan ha stor påverkan på dina månatliga utgifter. I den här artikeln tittar vi närmare de för- och nackdelar som finns med bundet respektive rörligt elavtal. Vårt mål är att ge dig den information du behöver för att fatta det beslut som passar dig bäst.

Fast eller rörligt elpris – vilket passar dig?

Att välja mellan rörligt eller fast elpris är inte helt enkelt. Beslutet bör grunda sig i flera olika faktorer, såsom levnadssätt, energiförbrukning samt hur du förhåller dig till prisfluktuationer på elmarknaden. Om du står i valet och kvalet mellan bundet och rörligt elavtal, är det bra om du skapar dig en förståelse för hur din energianvändning kan påverka din ekonomi i de olika avtalsformerna.

 • Med fast elpris låser du priset per kilowattimme (kWh) under avtalstiden, vilket ger dig trygghet och förutsägbarhet. Detta kan vara lockande för den som söker ekonomisk stabilitet och vill undvika oväntade prishöjningar. Det är ett alternativ som passar särskilt väl för hushåll med en jämn och förutsägbar energiförbrukning, där man vill veta exakt vad elräkningen kommer att landa på varje månad.
 • Ett rörligt pris, å andra sidan, erbjuder möjligheten att dra nytta av den volatila elmarknaden. För konsumenter med flexibel energiförbrukning, eller för de som har möjlighet att anpassa sin användning efter prisvariationerna (till exempel genom att huvudsakligen använda el under lågprisperioder), kan ett rörligt avtal leda till lägre kostnader.

Det är viktigt att göra en realistisk bedömning av din energianvändning och hur den varierar över året. Faktorer som storlek på boende, antal personer i hushållet och i vilken utsträckning du kan och vill anpassa din energianvändning är viktiga när du väljer elavtal. Det slutgiltiga valet beror till stor del på personlig risktolerans, energianvändningsprofil och ekonomiska förutsättningar.

Rörligt eller fast elpris

Steg för steg: Så väljer du rätt elavtal

Att välja rätt elavtal kan vara en utmaning, men genom att följa några enkla steg kan du se till att göra ett bra val som passar dina behov.

 1. Först och främst är det viktigt att göra en grundlig genomgång av din nuvarande energianvändning. Titta på dina tidigare elräkningar så ser du en sammanställning av din förbrukningsprofil över hela året. Det ger dig en bra utgångspunkt för att bedöma vilken typ av elavtal som kan vara mest fördelaktigt för dig.
 2. Nästa steg är att jämföra elavtal från flera olika leverantörer. Använd jämförelsetjänster som är tillgängliga online för att se olika erbjudanden sida vid sida. Titta inte bara på priset, utan även på andra villkor som bindningstid, uppsägningstider och eventuella fasta avgifter.
 3. När du har gjort din jämförelse och bestämt dig för ett avtal ser du till att läsa igenom alltihop noggrant innan du signerar. Det säkerställer att du är fullt medveten om alla villkor och förpliktelser.
 4. Det är också viktigt att kontinuerligt hålla sig informerad om marknadens utveckling. Elpriserna kan variera kraftigt beroende på faktorer som väderförhållanden, politiska beslut och globala energipriser. Ett beslut som känns rätt idag, kan behöva omprövas efter tid.

Rörligt eller fast elpris: Fördelar- och nackdelar

Tycker du fortfarande att det verkar svårt att välja mellan fast eller rörligt elpris? Nedan belyser vi för- och nackdelar med båda alternativen, vilket kan göra ditt beslut enklare.

För- och nackdelar med rörligt pris

 • Möjlighet till lägre priser: När marknadspriserna sjunker kan du dra nytta av lägre elpriser, vilket kan leda till besparingar över tid.
 • Flexibilitet: Rörliga elprisavtal har ofta ingen eller kortare bindningstid än avtal med fasta priser, vilket ger dig möjligheten att byta avtal när du känner att det kan vara fördelaktigt.
 • Transparens: Rörliga elpriser följer marknadens prissättning, vilket kan ge en högre grad av transparens kring hur priset påverkas av marknadskrafterna.
 • Prisvolatilitet: Med rörligt pris kan dina elräkningar variera kraftigt från månad till månad beroende på marknadspriserna, vilket kan göra det svårare att budgetera och planera dina utgifter.
 • Risk för höga priser: Under perioder med hög efterfrågan eller låg tillgång på el kan rörliga elpriser skjuta i höjden, vilket kan leda till oväntat höga elräkningar.
 • Ovisshet: Den ständiga osäkerheten kring framtida elpriser kan vara stressande för en del konsumenter, särskilt de som föredrar stabilitet och förutsägbarhet i sin månatliga budget.

För- och nackdelar med fast pris

 • Förutsägbarhet: Med fast pris vet du exakt vad priset per kilowattimme (kWh) kommer att vara under hela avtalstiden, vilket gör det enklare att budgetera och planera.
 • Skydd mot prisökningar: Ett fast pris skyddar dig mot plötsliga och oväntade ökningar i elpriset, vilket kan vara fördelaktigt under perioder med hög efterfrågan eller när marknadspriserna stiger.
 • Trygghet: För de som värderar trygghet och stabilitet i ekonomin, erbjuder ett avtal med fast pris en känsla av säkerhet, eftersom priset inte påverkas av marknadens svängningar under avtalstiden.
 • Potentiellt högre pris: Om elpriset sjunker under avtalstiden kan du behöva betala mer för din el än om du hade valt ett avtal med rörligt pris.
 • Ingen fördel av prisnedgångar: Med fast pris kan du inte dra nytta av eventuella prisnedgångar på elmarknaden, vilket kan innebära missade besparingsmöjligheter.
 • Tajming: Att välja rätt tidpunkt för att låsa priset kan vara utmanande. Om du låser priset när marknadspriserna är på en hög nivå, kan det resultera i onödigt höga kostnader under avtalstiden.
Fast eller rörligt elpris lägenhet

Ska man ha fast eller rörligt elpris i lägenhet?

Du som bor i lägenhet tenderar att ha en mindre elförbrukning än personer som bor i villa. Så, vilken typ av elavtal är bäst om man bor i lägenhet? Svaret beror på ett antal faktorer. Även om lägenhetsinnehavare ofta använder en bråkdel av den el som många husägare använder, kan valet ändå spela en stor roll. Många hushåll, särskilt de mindre eller de som är särskilt medvetna om sitt energianvändande, kan dra nytta av de lägre priser som ett avtal med rörligt pris kan erbjuda under vissa delar av året.

Å andra sidan kan ett avtal med fast pris erbjuda större trygghet även för de som bor i lägenhet, vilket kan kännas särskilt värdefullt under de kalla och mörka vintermånaderna som ofta leder till oväntat höga elräkningar.

Valet mellan fast eller rörligt pris beror således på att finna balansen mellan en önskan om ekonomisk förutsägbarhet och viljan att potentiellt kunna spara pengar genom att aktivt följa med i elmarknadens svängningar, oavsett hur du bor.

Hur marknadens utveckling påverkar elpriset

Utvecklingar på elmarknaden spelar en avgörande roll i prissättningen av el och därmed påverkar den också ditt val mellan av elavtal. Flera faktorer är med och bidrar, inklusive förändringar i tillgång och efterfrågan, kostnader för produktion av el, politiska beslut och inte minst väderförhållanden som kan påverka tillgången på förnybar energi som vind- och vattenkraft.

När marknaden upplever hög tillgång på el, exempelvis under vindrika perioder eller när produktionen överstiger efterfrågan, tenderar elpriset att sjunka. Medan det ofta ökar vid låg tillgång, till exempel under kalla vintermånader när vi är inne mer och har större krav på att värma och lysa upp våra hem. De här svängningarna i tillgång och efterfrågan gör att rörliga priser kan variera betydligt över tid.

Politiska beslut och regleringar, såsom koldioxidskatt eller investeringar i förnybar energi, så kallad grön el, kan också påverka elpriset på lång sikt. Att det här bidrar till att forma elmarknadens struktur och därmed prissättningen av el.

Dessa faktorer är viktiga att känna till även om man väljer ett fastprisavtal, då fasta elpriser påverkas indirekt av marknadens utveckling. När du tecknar ett elavtal med fast pris speglar priset elhandlarens förväntningar om framtida marknadspriser. Om ett elbolag förväntar sig att marknadspriserna kommer att stiga, kan det återspeglas i ett högre fastpris. På samma sätt kan en förväntan om lägre framtida marknadspriser leda till lägre fasta priser.

FAQ

Kan jag byta från fast till rörligt elpris när som helst under avtalstiden?

Nej, under avtalstiden är du bunden till det pris som du har valt. Efter avtalstiden har du möjlighet att byta. Det är viktigt att kontrollera eventuella uppsägningstider och villkor innan du skriver på ett avtal.

Påverkas nätavgiften av om jag väljer fast eller rörligt pris?

Nej, nätavgiften påverkas inte av ditt val. Nätavgiften betalas för användningen av elnätet och är densamma oavsett vilken typ av elprisavtal du har.

Hur ofta ändras det rörliga elpriset?

Rörliga priser kan ändras timme för timme och baseras på elbörsens priser. För konsumenten justeras oftast priset månadsvis eller kvartalsvis baserat på genomsnittet av dessa timpriser.

Är det möjligt att kombinera fast och rörligt elpris?

Vissa elbolag erbjuder avtal med en kombination av fast och rörligt pris, där en del av din förbrukning prissätts till ett fast pris och resten till ett rörligt. Den här modellen kan vara ett alternativ för den som söker en balans mellan prisstabilitet och möjligheten att dra nytta av låga marknadspriser.

Hur vet jag vilket elavtal som är bäst för mig?

Vad som är bäst för dig beror på din energiförbrukning, hur du hanterar risk och dina ekonomiska preferenser. En jämförelse av aktuella erbjudanden och en genomgång av din förbrukningshistorik kan hjälpa dig att välja.

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Dela tipset med dina vänner

ANNONS

ANNONS

ANNONS