0491 är på väg att försvinna inom Oskarshamns kommun

2020-05-21 0 av Peter A RosénOSKARSHAMN

Oskarshamns kommun är på väg att överge det klassiska riktnumret 0491.

Kommunstyrelsen har sagt ja till förslaget om en ny nummerplan, som inte är kopplad till den geografiska platsen.

Nummerserien för regionen och kommunerna i Kalmar län föreslås bli 010-35YXXXX.

Varje avtalspart får en egen, sammanhängande, nummerserie som medger utrymme för betydligt fler telefonnummer. Samtidigt genomförs en uppgradering och sammanslagning av den tekniska plattformen.

Kan hjälpa varandra

Enligt förslaget leder detta, bland annat, till att parterna vid större händelser kan ta hand om varandras inkommande samtal.

Det pekas också på en gemensam administration, mindre personalberoende och enklare kompetensförsörjning, för att nämna några exempel.

Införandet av den nya nummerserien kommer att ske pö om pö under de kommande åren – och varje part kan själv välja sin egen takt i processen.

”För enskilda samhällsviktiga nummer, exempelvis till växel, turistbyrå eller liknande, finns möjligheten att behålla dessa under flera år framöver”, står det i underlaget.

”De kostnader som blir aktuella för Oskarshamns kommun är ändringar av telefonnummer i informationsmaterial, som numera i huvudsak är digitala – men det förekommer också tryckt material. Region Kalmar har också uttalat att de kan bistå med länsgemensamma informationsinsatser. Vidare innebär det förstås en del arbete för kommunens telesamordnare”, står det i underlaget.

Lägre kostnader

Oskarshamns kommun ingår, sedan några år tillbaka, i en länsgemensam samverkan gällande telefoni och datakommunikation – tillsammans med Region Kalmar län och tio andra kommuner i länet.

”Samverkan inleddes med en gemensam upphandling som resulterade i ett avtal med Telia, som är möjligt att förlänga upp till totalt nio år. Oskarshamns kommun har varit drivande och delaktiga i styrgruppen för denna samverkan, som har haft stora positiva effekter”, står det i underlaget, där det konstateras att kommunens telefonikostnader nästintill har halverats tack vare det ingångna avtalet.

Den nya nummerplanen gäller för arbetsplatsen Oskarshamns kommun. Övriga i kommunen berörs således inte.

TEXT

Peter A Rosén

peter@oskarshamns-nytt.se

FOTO: PETER A ROSÉN