Äldre personer i Oskarshamns kommun ska få hjälp med det digitala

Äldre personer i Oskarshamns kommun ska få hjälp med det digitala

2020-09-09 Av av Peter A Rosén

OSKARSHAMN

Kommunstyrelsens arbetsutskott har sagt ja till en motion från Sverigedemokraterna, som går ut på att äldre personer ska få hjälp med det digitala.

Oskarshamns kommun ska hjälpa de äldre, så att de blir digitalt delaktigare.

Bildningsförvaltningen får i uppdrag att mejsla fram ett förslag på hur det arbetet ska utformas.

Sverigedemokraterna vill att kommunen ska tillsätta en digital ombudsman. Just den benämningen har inte övriga politiker sagt ja till, men innehållet är detsamma.

Kommunen vill inte att de äldre ska hamna i utanförskap när digitaliseringen växer i samhället.

I början av 2021 ska bildningsförvaltningen lämna över sitt förslag till kommunstyrelsen.

Hittills har biblioteket arbetat med att informera och hjälpa äldre personer med det digitala. Men det finns inget uttalat mål om att det jobbet ska fortsätta. Därför får bildningsförvaltningen det här nya uppdraget.

TEXT

PETER A ROSÉN

peter@oskarshamns-nytt.se

FOTO

FREEPIK

Dela gärna artikeln: