Search
Close this search box.
Edit Content
Search

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

Aktuellt

Allt fler småhusägare energieffektiviserar sina hem

ANNONS

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox gratis

Varje lördag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

LOKAL ANNONS

BOENDE

Två tredjedelar av alla småhusägare har energieffektiviserat hemma under det senaste halvåret. Vanligaste åtgärderna är byte till energieffektiv belysning samt tätning av fönster och dörrar. Det visar undersökningen som Novus tog fram på uppdrag av Energimyndigheten strax före jul.

Av landets 4,8 miljoner hushåll bor två miljoner i småhus och tillhör den grupp som är mest utsatta för höga och snabbrörliga elpriser. Nu agerar många småhusägare för att få ner sin energianvändning. Den nya undersökningen visar att det vanligaste skälet är att minska sina egna kostnader (79 procent), följt av att bidra till lägre priser och ökad energisäkerhet (49 procent) och minskad klimatpåverkan (45 procent).

– Att så många har skaffat sig mer kunskap, ändrat sin energianvändning och även planerar att genomföra framtida åtgärder är positivt givet omständigheterna. De energieffektiviseringsåtgärder som genomförs i landet nu kommer att göra skillnad i många år framöver, säger Robert Andrén, generaldirektör på Energimyndigheten.

Elen ska användas smart

Läget i omvärlden gör att vi alla behöver spara el. I ett mer långsiktigt perspektiv står Sverige inför en omställning av energisystemet med målet att nå nettonoll utsläpp av koldioxid till 2045. För att nå målet spelar elektrifiering av industri och fordonsflotta en viktig roll.

– I framtiden ser vi behov av en ökad elanvändning, men vi ska använda elen smart. Det är viktigt att vi som myndighet fortsätter stötta viljan att göra beteendeförändringar och investera i energieffektiviseringar. Både genom bra information, beslutsunderlag och stöd till ny och smart teknik som ger verktyg för både hushåll och företag, säger Robert Andrén.

Lampa
Att byta lamporna till LED är den vanligaste åtgärden när svenskarna energieffektiviserar. Foto: Freepik

Sammandrag av undersökningen

Nedan presenteras det viktigaste från undersökningen:

  • Flest med rörliga avtal i dyraste elområdet. Av de svarande har den största andelen (50 procent) rörliga elavtal baserat på månadsmedelvärde följt av fastpris bundet till mer än ett år (19 procent), timpris som bestäms varje timme (14 procent) och fastpris i mindre än ett år (13 procent). Rörligt pris är vanligast i elområde 4 (59 procent) som även har minst andel fastpris med löptid på mer än ett år (11 procent), vilket innebär att hushållen i området med de högsta priserna även är mest sårbara för stora svängningar i priset.
  • LED och tätning i topp när svenskarna energieffektiviserar. De vanligaste åtgärderna under de senaste sex månaderna är byte till energisnåla LED-lampor (51 procent), tätning av dörrar och fönster (24 procent), byte eller uppgradering av befintligt värmesystem, exempelvis ny värmepump eller braskamin (21 procent) följt av installation av solceller, byte av fönster eller ytterdörr samt ny termostat eller värmereglering (11 procent vardera).
  • Skilda världar i norr och söder. I Norrland säger 62 procent att de känner liten eller mycket liten oro inför ökande elpriser i vinter. Det är också dubbelt så många (16 procent) som rikssnittet (8 procent) som uppger att de anser det ganska eller mycket oviktigt att minska sin energianvändning, och färre (52 procent) har genomfört åtgärder för att minska sin energianvändning jämfört med 74 procent i Sydsverige.

FAKTA / OM UNDERSÖKNINGEN

Undersökningen är genomförd inom ramen för regeringsuppdraget Kompetenslyft för energieffektiv renovering av småhusbeståndet där Energimyndigheten bland annat tagit fram Husguiden som ett stöd till småhusägare. Undersökningsföretaget Novus har ställt frågor till 1 339 småhusägare om deras energianvändning som en uppföljning på en liknande undersökning som genomfördes i början av juni 2022.

Foto: Freepik

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS