Search
Close this search box.
Edit Content
Search

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

Aktuellt

Annika Strandhäll (S) positiv till regeringens beslut om havsbaserad vindkraft

ANNONS

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox gratis

Varje lördag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

LOKAL ANNONS

SVERIGE

Sveriges regering beslutade i veckan att förnya tillståndet till vindkraftsparken Kriegers flak som ska placeras i Östersjön söder om Skåne. “Med regeringens beslut idag tar vi ytterligare viktiga steg för att växla upp vår gröna industriella revolution,” säger klimat- och miljöminister Annika Strandhäll.

Regeringen beslutade den 19 maj om förnyat tillstånd till Vattenfall för vindkraftsparken Kriegers flak söder om Trelleborg. Ändringen innebär att större vindkraftverk kan byggas och att de kan vara i drift under hela sin tekniska livslängd.

Bryta beroendet av fossila bränslen

Regeringen beslutade idag om en ändring av ett tidigare tillstånd för en havsbaserad vindkraftspark på svenska Kriegers flak, söder om Skåne. Beslutet innebär att den senaste generationens vindkraftverk med en totalhöjd på upp till 280 meter mot tidigare 170 meter kan byggas, vilket såväl sänker produktionskostnaderna som ger en ökad och mer jämn elproduktion. En förlängning av tillståndstiden från 30 till 35 år innebär att vindkraftverken kan producera el under hela sin tekniska livslängd.

“Med regeringens beslut idag tar vi ytterligare viktiga steg för att växla upp vår gröna industriella revolution. Regeringen stärker Sverige genom att snabbare bryta beroendet av fossila bränslen, bygga ut vår energiproduktion och skynda på den gröna industriella revolutionen”, säger klimat- och miljöminister Annika Strandhäll.

“Vindkraft långt ute till havs är avgörande för att stärka Sveriges energiförsörjning framåt. Beslutet om Kriegers flak kommer att öka elproduktionen, så vi kan få tillgång till mer billig el snabbt”, säger energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar.

Havsbaserad vindkraft

Regeringen skyndar på utbyggnaden av vindkraft långt ute till havs, som generellt varken hörs eller syns från land. Havsbaserad vindkraft innebär generellt en mindre påverkan på motstående intressen och den ger en jämnare elproduktion. Regeringen har sedan tidigare gett Energimyndigheten i uppdrag att tillsammans med andra berörda myndigheter peka ut lämpliga områden för att möjliggöra ytterligare 90 TWh elproduktion till havs, utöver de områden som pekas ut i Sveriges havsplaner.

Regeringskansliet handlägger även en ansökan enligt kontinentalsockellagen om nedläggning av kablar för landanslutning av vindkraftsparken.

Vindkraftverk
Havsbaserad vindkraft med högst 128 vindkraftverk planeras i södra Östersjön. Foto: Freepik

FAKTA / BAKGRUND

År 2006 gav regeringen Vattenfall i tillstånd enligt lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon att uppföra och driva en gruppstation för vindkraft på Kriegers flak i södra Östersjön. Tillståndet omfattade högst 128 vindkraftverk med en totalhöjd på som mest 170 meter. År 2014 förlängde regeringen igångsättningstiden och ändrade flera villkor för verksamheten. År 2016 pekades sydvästra Skånes utsjövatten ut som Natura 2000-område. Området överlappar delvis det område på Kriegers flak där Vattenfall har tillstånd att uppföra en vindkraftspark. I mars 2021 meddelade Länsstyrelsen i Skåne län ett Natura 2000-tillstånd för den verksamhet som omfattas av Vattenfalls aktuella ansökan om ändringstillstånd. Vindkraftsparken är ännu inte uppförd.

Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS