”Anser kommunalrådet att kommunen ska ge skattemedel till föreningar med kopplingar till muslimska brödraskapet?”

”Anser kommunalrådet att kommunen ska ge skattemedel till föreningar med kopplingar till muslimska brödraskapet?”

2021-03-03 Av av Oskarshamns-Nytt

OSKARSHAMN

”Demokrati och jämställdhet mellan könen inom en verksamhet är ett krav för att organisationer, föreningar och förbund ska beviljas ekonomiskt stöd från stat, region och kommun. Ändå fortsätter bidragsstöd från såväl Oskarshamn som övriga landet att rulla in till det islamiska studieförbundet Ibn Rushd”, skriver Mattias Bäckström Johansson (SD) i en interpellation till Oskarshamns kommunalråd Andreas Erlandsson (S).

”Folkbildningsrådet har låtit Ibn Rushd granskas i utredningen När tilliten prövas som presenterades under hösten 2019. I granskningen framkom allvarliga brister i det demokratiska uppdraget. Brister så pass allvarliga att studieförbundet uppmanades åtgärda dessa omedelbart. Bland annat har studieförbundet i flera års tid bjudit in och genomfört aktiviteter tillsammans med kända antisemiter och homofober samt förespråkare av islamiskt krig, jihad”, skriver Mattias Bäckström Johansson.

Han fortsätter:

”Ett förbund som vid flertalet tillfällen visat på radikala trosuppfattningar som strider mot mänskliga rättigheter och svenska värderingar. Vars ledning haft återkommande täta kontakter med den radikala rörelsen Muslimska brödraskapet.”

”Oskarshamn ska följa efter”

”Göteborg stad beslutade därför tidigare under året att frysa sitt stöd till Ibn Rushd efter att ha kartlagt studieförbundets samarbetspartners och sett att flera ägnade sig åt extremism. Med anledning av Ibn Rushds inställning till vårt land, vårt sätt att leva och våra svenska kärnvärderingar måste det ekonomiska stödet omedelbart upphöra. För Sverigedemokraterna är det självklart att Oskarshamn ska följa efter Göteborgs markering.”

”Med anledning av detta vill jag fråga kommunalrådet Andreas Erlandsson:

  • Anser kommunalrådet att kommunen ska ge skattemedel till föreningar med kopplingar till muslimska brödraskapet?
  • Avser kommunalrådet att vidta några åtgärder för att inga skattemedel ska betalas ut framöver till islamister?”

ARKIVFOTO

PETER A ROSÉN

Dela gärna artikeln: