Edit Content

Hem

Extra

Tjänster

Kundservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

ANNONS

Aktuellt

APOTEKARE I LÄNET FLAGGAR FÖR RISKER: ”Ju fler läkemedel, desto lägre halt av…”

ANNONS

LÄNET

”Ola Nordqvist, apotekare vid Region Kalmar län, disputerade den 11 november vid Linnéuniversitet”, skriver Region Kalmar län i ett pressmeddelande.

– Jag har studerat hur patienter som använder läkemedel, som kan leda till D-vitaminbrist och benskörhet, tas om hand i sjukvården. Sammantaget visar avhandlingen att dessa risker ofta förbises och att patienterna inte följs upp på ett optimalt sätt. Ett verktyg för att läkare enkelt ska kunna hitta patienter med hög risk för benskörhetsfrakturer har också tagits fram som en del i avhandlingen, säger Ola Nordqvist.

Bred ansats

”Att vissa läkemedel påverkar omsättningen av D-vitamin, men också motverkar de positiva effekterna som D-vitamin normalt ger har varit känt länge. Att läkemedlen också kan påverka skelettet negativt och öka risken för benskörhet och frakturer är också känt. Medicinska riktlinjer uppmanar till provtagning och behandling med D-vitamin för den här riskgruppen. Men hur väl följs uppmaningen och vilka risker finns egentligen?”, skriver regionen.

– Jag började med en bred ansats och kartlade hur sambandet mellan det totala antalet läkemedel och nivåerna av D-vitamin ser ut hos äldre. Ett svagt samband hittades då som visade att ju fler läkemedel, desto lägre halt av D-vitamin, säger Ola Nordqvist

”I nästa steg låg fokus på tre grupper av riskläkemedel och hur provtagning och behandling med D-vitamin såg ut hos patienter, som använde dessa. Färre än en av femton provtogs och bara en av tre fick behandling. Det fanns också skillnader mellan de tre läkemedelsgrupperna”, skriver regionen.

Nytt skattningsverktyg

”För att undersöka de här skillnaderna intervjuades läkare inom primärvården. Medvetenhet om, och inställningar till riskerna, men också det upplevda ansvaret för behandlingarna var tre viktiga aspekter, som lyftes fram som förklaringar. Riskerna för frakturer sågs som viktigare än riskerna för D-vitaminbrist.”

”Resultaten från avhandlingen kan användas för att uppmärksamma riskerna, men också ge sjukvården verktyg och underlag till strategier för att undvika biverkningar genom att ge patienterna en bättre och mer individualiserad vård”

OLA NORDQVIST, APOTEKARE VID REGION KALMAR LÄN

”I den sista studien undersöktes därför riskfaktorer för frakturer hos patienter som använder en särskild typ av riskläkemedel, som ofta används vid epilepsi, men också som smärtstillande och vid behandling av ångest. Studien visade att det skiljer nästan 50 gånger mellan patienterna med lägst risk att få fraktur och de med högst. Både vilken sorts läkemedel som används och vilken diagnos som patienten har spelar roll. Utifrån riskfaktorerna togs ett helt nytt skattningsverktyg fram, som kan användas för att hitta rätt patienter att utreda och behandla”, skriver regionen.

– Resultaten från avhandlingen kan användas för att uppmärksamma riskerna, men också ge sjukvården verktyg och underlag till strategier för att undvika biverkningar genom att ge patienterna en bättre och mer individualiserad vård, säger Ola Nordqvist.

Foto: Region Kalmar län

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

Dela gärna artikeln med dina vänner

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS