ARENABYGGET I OSKARSHAMN STÖTER PÅ PATRULL: Träd får inte tas ner, fastslår domstol

ARENABYGGET I OSKARSHAMN STÖTER PÅ PATRULL: Träd får inte tas ner, fastslår domstol

2023-03-01 Av av Peter A Rosén

ANNONS: Kommunfullmäktige i Oskarshamn 12 juni 2023

OSKARSHAMN

Den ideella miljöorganisationen Skydda Skogen överklagade länsstyrelsens beslut gällande trädfällning på området vid tennishallen i Oskarshamn, där det är tänkt att den nya evenemangs- och hockeyarenan ska ligga – och nu har mark- och miljödomstolen tagit ett interimistiskt beslut (ett beslut som gäller tills vidare) om att inga skyddsvärda eller särskilt skyddsvärda träd får fällas i det aktuella området innan målet är avgjort eller innan domstolen har beslutat något annat.

”Beslutet gäller omedelbart, även om det överklagas”, skriver mark- och miljödomstolen.

”Det är för mark- och miljödomstolen för närvarande oklart vilken miljömässig påverkan, särskilt avseende exemplar av skyddade djurarter som uppgetts förekomma i området, som fällning av de i målet aktuella träden kan innebära. Eftersom fällning av träden riskerar att medföra irreversibla (oåterkalleliga) skador, bedömer mark- och miljödomstolen att det är befogat att förbjuda denna åtgärd till dess att målet slutligt avgjorts eller det föreligger skäl att besluta om annat”, skriver domstolen.

Miljödomstolens beslut

Det var den 30 januari som länsstyrelsen tog ett beslut om att godkänna uppförandet av en evenemangs- och hockeyarena på tennishallsområdet – under förutsättning att vissa förbud och förelägganden följs.

Men länsstyrelsens beslut om att tillåta fällning av skyddsvärda träd gäller alltså inte längre.

Här kan du läsa hela beslutet från mark- och miljödomstolen:

Foto: Peter A Rosén (tennishallsområdet i Oskarshamn)

Dela gärna artikeln med dina vänner: