Search
Close this search box.
Edit Content
Search

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

Aktuellt

BESKEDET: Covid-19-vaccinet gratis ett tag till

ANNONS

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox gratis

Varje lördag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

LOKAL ANNONS

LÄNET

”Under det första halvåret 2023 kommer vaccinationerna mot covid-19 fortsatt att vara kostnadsfria”, skriver Region Kalmar län i ett pressmeddelande.

”Regionstyrelsen godkände på torsdagen Sveriges Kommuner och Regioners rekommendation att inte ta ut någon avgift i samband med vaccination mot covid-19. Beslutet gäller samtliga som vaccineras – även dem som inte ingår i Folkhälsomyndigheten rekommendation om vaccination.”

”Bakgrunden är att Folkhälsomyndigheten fortfarande rekommenderar landets regioner att ha vaccin tillgängligt för fler grupper än de som rekommenderas vaccination.”

”För att inte regionerna ska fatta olika beslut har SKR gått ut med rekommendationen så att ingen person av ekonomiska skäl ska avstå från att vaccinera sig”, skriver regionen.

“Inte nöjd”

”Oppositionen var vid regionstyrelsens sammanträde inte nöjd med formuleringarna i den regionala utvecklingsstrategin Klimat att växa i när det gäller energifrågorna.”

”Vid regionfullmäktiges sammanträde i november återremitterades strategin på begäran av Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. De ville ha ändrade skrivningar om förnybar energiproduktion till fossilfri energiproduktion och lyfta fram betydelsen av länets kärnkraft för en grön omställning och tryggad elförsörjning.”

”I det justerade förslaget har tre förändringar gjorts i texten där fossilfri energi lyfts in. Bland annat konstateras att två tredjedelar av den energi som används i länet kommer från förnybara energikällor och utöver det fyra procent i form av fossilfri kärnkraftsel.”

”M, KD och SD var dock inte nöjda utan ville att det tydligt skulle skrivas in i den regionala utvecklingsstrategin att länets produktion av kärnkraftsel är av stor betydelse för grön omställning, tryggad elförsörjning, tillväxt och hållbar utveckling. Oppositionens yrkande röstades dock ned med siffrorna 8–7.”

”Den justerade strategin går nu vidare till regionfullmäktige som fattar det slutliga beslutet vid sitt sammanträde i mars”, skriver regionen.

  • ”Möjligheten att växla semesterdagstillägg till semesterdagar kommer att utredas under 2023. Det framgår av svaret på en motion från Carl Dahlin (M). Frågan har diskuterats under årens lopp men är förenat med flera frågetecken då möjligheten att erbjuda det till alla yrkesgrupper är begränsad. Samtidigt är ett krav att det i så fall ska vara kostnadsneutralt.
  • En motion från M och KD om att inleda en försöksverksamhet med kontaktpolitiker besvaras med att de 13 region- och oppositionsråden har olika ansvarsområden som de ska följa utvecklingen inom. I svaret pekas också på att det finns stora möjligheter att fördjupa kunskaperna vid olika sammanträden inom den politiska organisationen och att göra verksamhetsbesök. M och KD ville att motionen skulle bifallas.
  • En motion från KD om att utreda ett införa av hemsjukvård för barn avslogs av majoriteten. Skälen är att en verksamhetsutökning av denna typ måste ske genom omfördelning av befintliga resurser då ekonomin i dagsläget inte medger någon verksamhetsutökning. Samtidigt pekas på att rekryteringsläget är svårt vad gäller sjuksköterskor men också andra yrkesgrupper. KD ville med stöd från M att motionen skulle bifallas.
  • I en motion från KD föreslås att en strategi ska tas fram för de mest sjuka äldre. I svaret konstateras att det redan i dag pågår ett flertal arbeten inom området. KD ville trots det att motionen skulle bifallas.
  • Kalmar länstrafik kommer att se över möjligheten att höja ersättningen för dem så åker med egen bil vid sjukresa. Det framgår av svaret på ett medborgarförslag. I svaret pekas på att trafikdirektören fått i uppdrag att genomföra en ekonomisk översyn av kollektivtrafiken både på kort och lång sikt för att uppnå en ekonomi i balans. I det arbetet kommer också en översyn av milersättningen för resa med egen bil vid sjukresa att ingå”, skriver regionen.

”Samtliga motioner och medborgarförslag går nu vidare till regionfullmäktige i mars för slutlig behandling”, skriver regionen.

Foto: Region Kalmar län

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS