Beslut: Därför får socialnämnden i Oskarshamns kommun mer pengar

Beslut: Därför får socialnämnden i Oskarshamns kommun mer pengar

2021-09-24 Av av Peter A Rosén
Annons: Oskarshamns kommun

OSKARSHAMN

”Socialdemokraterna och Moderaterna föreslår med anledning av delårsbokslutet för augusti 2021 att kommunfullmäktige ska besluta om en tilläggsbudget. Förslaget innebär att socialnämnden under 2021 får en utökad budget om 8 miljoner kronor. Pengarna öronmärks till individ- och familjeomsorgen, ekonomiskt bistånd. Tillskottet innebär att nämndens underskott i år nästan halveras. Finansiering sker genom att skatteunderlaget i år är större än beräknat.”

Det skriver Socialdemokraterna och Moderaterna i ett pressmeddelande på fredagen.

– Socialnämnden har under hela året haft stora utmaningar med ekonomin. Arbetet för en budget i balans har börjat och mer kommer vara tvunget att göras, men samtidigt ser vi inte att det är möjligt för nämnden att arbeta bort hela underskottet i år, säger Lucas Lodge (M), vice ordförande i kommunstyrelsen.

– Vi ser att kostnaderna för ekonomiskt bistånd överstiger budgeten. Det finns flera anledningar till att kostnaderna har ökat, men en anledning är coronapandemin och därför är det riktigt och rätt att vi genom en tilläggsbudget täcker underskottet inom ekonomiskt bistånd, säger Andreas Erlandsson (S), ordförande i kommunstyrelsen (bilden).

Dela gärna artikeln: