Carl-Wiktor Svensson (KD): ”Jag tycker att vi har ett politiskt ansvar att göra allt vi kan för att motverka olyckor”

Carl-Wiktor Svensson (KD): ”Jag tycker att vi har ett politiskt ansvar att göra allt vi kan för att motverka olyckor”

2023-01-19 Av av Oskarshamns-Nytt

Annons: Nationaldagen 6 juni

LÄNET

”På Kalmar läns kollektivtrafiknämnds senaste sammanträde antogs nämndens verksamhetsplan för 2023. Carl-Wiktor Svensson, regionråd för Kristdemokraterna, lade ett tilläggsyrkande om att olycksfrågorna borde vara ett särskilt fokus under 2023”, skriver Kristdemokraterna i ett pressmeddelande.

– Den senaste tiden har vi haft trädpåkörningar längs Stångådals- och Tjustbanan och allt vad det medför i form av trauman, kostnader, intäktsförluster och rädsla bland tågpersonalen. Det tycker jag motiverar ett fokus på detta i verksamhetsplanen, säger Carl-Wiktor Svensson.

”Tilläggsförslaget var att ”Trafikdirektören ges i uppdrag att utreda bakomliggande orsaker till trädpåkörningar/na vid Stångådals- och Tjustbanan samt att redovisa omständigheter, kostnader, intäktsförluster såväl som proaktiva åtgärder och utvecklingen löpande under året vid nämndsmötena.”

– Jag tycker att nämnden behöver följa detta löpande. Vi behöver sätta press på Trafikverket och skaffa oss mer fakta i frågorna. Det förvånar mig väldigt mycket att Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet inte ville bifalla mitt tilläggsförslag. Men jag återkommer, jag tycker att vi har ett politiskt ansvar att göra allt vi kan för att motverka olyckor, förseningar och inställda tåg i tågtrafiken, säger Carl-Wiktor Svensson.

Arkivfoto: Pierre Stjernfeldt

Grafik: Kristdemokraterna

Dela gärna artikeln med dina vänner: