Carl-Wiktor Svensson (M) i Träthult filar på förslag som kan fälla regeringen

Carl-Wiktor Svensson (M) i Träthult filar på förslag som kan fälla regeringen

2021-08-05 Av av Peter A Rosén

TRÄTHULT

Carl-Wiktor Svensson (M) plockar fram motorsågen när han pratar om Centerpartiets vänstergir i svensk rikspolitik.

Han är rädd för att kursändringen kan leda till att centerpartisterna på det lokala planet sätter sig i knäet på Socialdemokraterna efter fullmäktigevalet 2022.

 – Det vore inte alls bra för lilla Högsby kommun. Vi har inte råd med socialismen. Vi behöver i stället mer frihet under ansvar. Vi måste värna om våra skattemedel. Så mycket som möjligt ska gå till kärnverksamheterna.

Carl-Wiktor Svensson (M) med motorsågen hemma i Träthult. Foto: Pierre Stjernfeldt

Det säger socialutskottets ordförande Carl-Wiktor Svensson i en rejäl sommarintervju med Oskarshamns-Nytt.

Vi pratar bland annat om den välkända Mönsteråsandan. Undertecknad påpekar att det även finns de som pratar om en speciell Högsbyanda, en samarbetsanda, inom kommunpolitiken.

Men Carl-Wiktor Svensson tycker inte att det finns någon Högsbyanda.

– Inte på samma sätt som i Hultsfreds kommun, exempelvis. Min erfarenhet från Hultsfreds kommun är att man försöker nå fram till kompromisser. Man försöker samarbeta så långt det går. Är man inte överens, så får man i alla fall en förståelse för varandras ståndpunkter.

”Där får Centerpartiet och Socialdemokraterna ta ett stort ansvar. De vill inte prata med alla partier.”

CARL-WIKTOR SVENSSON (M)

– Så är det inte i Högsby kommun i dag. Där får Centerpartiet och Socialdemokraterna ta ett stort ansvar. De vill inte prata med alla partier. Men när det gäller Moderaterna, så kan jag i alla fall konstatera att vi är lyhörda. Vi försöker prata med alla, så gott det går.

– Och vi kommer att gå till val som eget parti. Absolut.

Det blir inget allianssamarbete i kommunen i valrörelsen nästa år?

– Nej.

Allianssamarbetet i sig fungerar bra, eller?

– Det kunde ha varit bättre. Vi pratar ganska mycket med varandra. Men det känns som att det finns en oro kring maktförhållandena. Det känns som att Centerpartiet – både nationellt och kommunalt – har förflyttat sig mer vänsterut. Och det känner jag mig inte alltid bekväm med.

Är du rädd för att Centerpartiet kommer att hoppa upp i Socialdemokraternas knä i Högsby kommun efter nästa val?

– Ja, det finns en stor risk för det, tror jag. Det vore olyckligt i sådana fall – med tanke på att Centerpartiet och Moderaterna tycker likadant i många sakfrågor. Prestigen får inte vara viktigare än sakfrågorna – vilket den tyvärr har varit för Centerpartiet. Jag vet också att många centerpartister inte känner sig bekväma med detta. Medborgarnas bästa måste komma först. Vi har inte råd med något annat i en sådan liten kommun som Högsby.

Om Centerpartiet går den vägen, så måste Moderaterna samarbeta med Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna (Liberalerna är utraderade i Högsby kommun). Då kan det bli svårt att få majoritet i fullmäktige…

– Ja, det kan bli svårt. Absolut. Men det där överlämnar jag åt väljarna, svarar Carl-Wiktor Svensson.

Sverigedemokraterna är stora i Högsby kommun och de har vuxit under de senaste valen. Hur ska ni göra för att bryta den trenden?

– Jag tror att vi håller rätt kurs. Och vi har duktiga företrädare i kommunen. Men vi kanske behöver bli ännu bättre på att visa vad vi gör.

”Jag uppmanar medborgarna att ringa en signal om det är något de funderar över.”

– Jag uppmanar medborgarna att ringa en signal om det är något de funderar över. Vi är aldrig långt borta. Jag svarar i telefon dygnet runt, nästan. Kan jag inte svara direkt, så ringer jag alltid tillbaka.

Centerpartiet är ett exempel på ett parti som är betydligt större i Högsby kommun än i riket som helhet. Är det svårt att konkurrera med Centerpartiet, som har betecknats som ett utpräglat landsbygdsparti i alla år?

–  Ja, det är definitivt knepigare att konkurrera med dem. Deras partistöd är större än vårt. Deras lokalförening är större än Moderaternas. Men när det kommer till sakpolitiken, så tycker jag inte att det är svårt att konkurra med dem.

”Prestigefråga”

– Vi har väldigt bra förslag på samtliga områden. Centerns lokala politik harmonierar inte med partiets nationella linje. Jag uppfattar det som att Moderaternas trovärdighet är större. Vi har väldigt bra, borgerliga, förslag. Det har även Centern i stor utsträckning. Men de motarbetas av den nationella politiken. Vi hade inte behövt ha Miljöpartiet och Socialdemokraterna i regeringen om inte Centerpartiet, av någon anledning, hade haft så stor rädsla för att göra gemensam sak med Sverigedemokraterna i frågor där man tycker lika.

Carl-Wiktor Svensson (M). Foto: Pierre Stjernfeldt

– Det har utvecklats till en prestigefråga som även har smittat av sig lokalt. I stället för att prata med varandra i fullmäktige, så ska man tro att man har stöd av Sverigedemokraterna i frågor som är väldigt viktiga för kommunen. Och omröstningen kan sluta hur som helst bara för att man inte kan lyfta luren och snacka med varandra. Stihna (kommunalrådet Johansson Evertsson) och Centerpartiet skulle se det som en prestigeförlust. Men när medborgarna hamnar i kläm så är det allvarligt, rent demokratiskt, att göra på det viset.

Ja, SD är ju vågmästare i Högsby kommun…

– Ja, så är det.

Skulle du vilja ta in SD i det befintliga allianssamarbetet?

– Det handlar inte om en vilja. Det handlar om att göra det som är bäst för medborgarna i sakfrågor.

– Men det är väljarna som avgör hur maktförhållandena ska se ut.

Du säger inte nej, av principiella skäl, till att ta in Sverigedemokraterna i ”stugvärmen” efter valet 2022?

– Nej, inte alls på samma sätt som Centerpartiet. Deras beröringsskräck är olycklig. Den påverkar kommunpolitiken. Det är inte alls bra. Vi måste kunna prata med alla partier. Vi ska tänka på medborgarnas bästa. Så enkelt är det – om det ska finnas något förtroende för vår demokratiska församling.

”Vi kan definitivt prata med Sverigedemokraterna. Men vi ska utvärdera andra förslag också”

– Vi kan definitivt prata med Sverigedemokraterna. Men vi ska utvärdera andra förslag också. Jag vet att vi har en agenda som harmonierar mycket bättre med exempelvis Centerpartiets agenda i kommunala frågor. Så länge vi har det, så ser jag inget behov av något annat. Det skulle förvisso kunna öka styrkeförhållandet i kommunstyrelsen och fullmäktige. Det kan vara en vinst. Men det går inte att göra som Sverigedemokraterna har gjort, då de inte ens har haft ett eget budgetförslag – trots att det är ett så stort parti. Det är inte seriöst.

Moderaterna ökade från 8,51 procent till 10,93 procent av rösterna i fullmäktigevalet 2018. Ni gick fram med ett mandat, från tre till fyra. Siktar ni på att gå fram med ytterligare ett mandat nästa höst?

– Ja, det siktar vi på. Absolut. Vi vill gärna öka med mer. Att vi ökade i förra valet är ändå ett bevis på att vi gjorde rätt saker.

Vad var det som var rätt?

– Vi visade en närvaro och en agenda för Högsby kommun när det gäller valfriheten. Men det handlade också om att vi måste värna om våra skattemedel på ett bättre sätt, svarar Carl-Wiktor Svensson, som kan konstatera att Moderaterna är väldigt starka i hans hemmadistrikt, Fagerhult, där partiet landade på 17,87 procent i fullmäktigevalet 2018.

Så här gick det i det senaste fullmäktigevalet i Högsby kommun:

Socialdemokraterna 32,95 procent av rösterna

Sverigedemokraterna 22,41

Centerpartiet 20,11

Moderaterna 10,93

Kristdemokraterna 9,02

Vänsterpartiet 3,35

Miljöpartiet 0,58

Liberalerna 0,44

FI 0,17

Övriga 0,06

Mandatfördelningen (förändring sedan valet 2014 inom parentes):

Socialdemokraterna 12 (- 1)

Sverigedemokraterna 8 (+ 2)

Centerpartiet 7 (- 1)

Moderaterna 4 (+ 1)

Kristdemokraterna 3 (oförändrat)

Vänsterpartiet 1 (oförändrat)

Varför ska väljarna i Högsby kommun rösta på Moderaterna i kommunvalet 2022?

– Vi måste värna om våra kärnverksamheter. Inom socialutskottet kommer vi inte att kompromissa. Varje medborgare, med behov, ska få sina behov tillgodosedda.

– Sedan tycker jag att skolan är väldigt viktig. Det är bland det sista som man ska dra ned på i den kommunala budgeten.

Nu tittar man på skolfrågan i Högsby kommun igen…

– Ja, och det är inte bara utifrån ett budgetperspektiv. Utan det handlar också om elevperspektivet. Det ska vara en god utbildning. Och man ska kunna behålla kompetensen som krävs för en bra utbildning. Där får man göra en avvägning. Kan vi behålla en fullgod utbildning på samtliga skolor – eller kan vi inte det? Det är frågan. Där är jag mer principiell. Jag tycker att kärnverksamheten är det sista som vi ska dra ned på.

Carl-Wiktor Svensson (M). Foto: Pierre Stjernfeldt

Du vill helst behålla skolorna som finns runtom i kommunen i dag?

– Ja, absolut. Samtidigt måste vi ha eleven i fokus. Utbildningen är det viktigaste. Den geografiska placeringen har också ett värde – men det är inte det primära värdet.

Det handlar om folkmängden, förstås. Hur ska man få fler att flytta till Högsby kommun?

– Arbetstillfällena är väldigt viktiga. Det är viktigt att stötta de initiativ som finns i näringen. De som vill starta företag ska inte känna att de hindras av kommunen. Det ska arbetas för att villkoren ska vara så bra som möjligt.

– Sedan är det viktigt att vi har en bra skola och en bra förskola. En bra äldreomsorg är också viktig. Återigen – kärnverksamheten främst. Jag tror inte att man väljer att bosätta sig i Högsby kommun för att vi har en kommunal simhall för många miljoner kronor – samtidigt som vi måste dra ned på skolverksamheten, exempelvis. Jag tror att de flesta föredrar en bra skolgång.

”Vi har väldigt många fina platser och mycket att vara stolta över”

– Jag tror också att det är viktigt att vi som bor i Högsby kommun blir stoltare över vår kommun, natur och näring. Vi har väldigt många fina platser och mycket att vara stolta över – exempelvis inom skogs- och lantbruket. Att det ska ses som en miljöfarlig verksamhet, ja, det är sorgligt, tycker jag. Den synen behöver förändras – inte minst på det lokala planet. Men också på det nationella.

Sedan är det många som bor i Högsby kommun och jobbar i Oskarshamn, exempelvis…

– Ja, det är jätteviktigt med kommunikationer. Men mycket av det styrs inte lokalt. Det är exempelvis fruktansvärt att förutsättningarna för att ha en mack har förändrats så radikalt på så kort tid – när vi inte har en infrastruktur på plats, för att exempelvis kunna ställa om till elbilar. Det är hemskt. Och det är fel att ta bort det kommunala vetot avseende vindkraftsparker. På många platser finns det inte en social acceptans för vindkraft.

En gång i tiden mejslade lokala makthavare i mellanlänet fram något som kallades för Hymos – som ett arbetsnamn på en eventuell sammanslagning av kommunerna Oskarshamn, Mönsterås och Högsby. Vad tror du om en sådan lösning på sikt? Skulle man kunna damma av de planerna igen?

– Det finns inget egenvärde i att slå ihop kommuner. Det är viktigt att man enligt subsidiaritetsprincipen (närhetsprincipen) tar besluten så nära kommuninvånarna som möjligt. För mig har det aldrig varit aktuellt att centralisera saker för centraliseringens skull. Då ska det handla om ett mervärde – och det mervärdet ser jag att man får genom att samarbeta i stället för att slå ihop kommuner på det viset, svarar Carl-Wiktor Svensson.

Vad är det bästa med Högsby kommun, som du ser det?

– Träthult, svarar Carl-Wiktor Svensson och skrattar.

Carl-Wiktor Svensson (M) trivs hemma i Träthult. Foto: Pierre Stjernfeldt

Finns det fler smultronställen?

– Det är vackert på många platser. Det är väldigt fint längs med Emådalen. Och Aboda Klint är fint. Och More kastell är väldigt vackert.

Hur skulle du vilja beskriva dig själv som politiker?

– Jag gillar när det blir verkstad. Och jag kan nog uppfattas som ganska pragmatisk (resultatinriktad). För mig spelar det ingen roll vem det är som kommer med förslaget – så länge det är ett förslag som är bra för medborgarna.

Hur skulle du vilja beskriva dig själv som privatperson?

– Ganska envis. Jag ger mig inte förrän jag har gjort de sakerna som jag behöver göra. Om det är roligt eller tråkigt spelar ingen roll. Behöver jag göra något, så gör jag det. Sedan är jag familjekär. Jag gillar att vara med barnen, svarar Carl-Wiktor Svensson, som kandiderade till riksdagen för allra första gången i förra valet, 2018.

Det slutade med att han blev andreersättare. Jan R Andersson sitter på Moderaternas riksdagsmandat i länet och Harald Hjalmarsson är förste ersättare.

Kommer du att ställa upp i riksdagsvalet även 2022?

– Jo, jag har sagt ja i rekryteringsprocessen. Jag har varit med på ett par intervjuer.

– Jag vet ännu inte om jag kommer att vara med på topp-tio. Partiet sätter de första tio namnen kring månadsskiftet augusti-september. Sedan hålls nomineringsstämman i november.

Jan R Andersson har i alla fall meddelat att han lämnar riksdagen efter den innevarande mandatperioden. I övrigt är det mesta kring rekryteringsprocessen okänt.

Om du skulle komma in – vilka frågor kan moderatväljarna räkna med att du kommer att driva i sådana fall?

– Det finns ganska många frågor som intresserar mig – men som ideell politiker får man lägga fokuset på de frågor som man kan bäst. Och som man på en ideell nivå kan fördjupa sig inom. Där har jag valt att fördjupa mig inom äganderätt, juridik kopplat till grundlagarna och juridik kopplat till art- och habitatdirektiv, miljöbalken och sådana frågor som är kopplade till miljö och äganderätten.

Carl-Wiktor Svensson (M). Foto: Pierre Stjernfeldt

Du fick 761 personröster i riksdagsvalet 2018 (227 i Högsby kommun). Jan R Andersson fick 1 293 och Harald Hjalmarsson fick 1 102. Du måste vara nöjd med ditt resultat…

– De som är insatta säger att det var väldigt bra. Jag har ingen egen tolkning, men det gick jäkligt bra för mig både i Högsby och Hultsfred. Det är hedrande. Jag brinner mycket för den representativa delen av demokratin – att folk ska känna att man är en del av den folkvalda församlingen och dess representanter. Därför tycker jag att det är viktigt att man inte bara syns och hörs ute bland företag – utan att man också lyssnar av vilka frågor som är aktuella. Och ger praktiska och genomförbara reformförslag på sådant som man tycker borde bli bättre. Där har jag envist kommit med ganska många förslag kring äganderätten och grundlagen och hur tjänstemännen skulle kunna tolka dem på ett annorlunda sätt.

”Ganska många ringer”

– Jag har varit med och drivit processer som man har vunnit i stor utsträckningen – gentemot myndigheter och tillsammans med myndigheter. Jag har stor erfarenhet kring de frågorna, säger Carl-Wiktor Svensson.

– Ersättaruppdraget har gjort att jag har bibehållit de intressena – och ganska många ringer till mig. De vill vädra problem, som de tycker att jag kan försöka bilda opinion kring. Man får också mycket erfarenhet av att faktiskt läsa in sig på de här frågorna, som många ställs inför. Det kan handla om att länsstyrelsen tolkar lagen och miljöbalken på ett visst sätt.

Carl-Wiktor Svensson berättar om en stenhög som han har på tomten hemma i Träthult – för att ge en talande bild av byråkratin i vårt samhälle.

– Reglerna har blivit fler och de tolkas hårdare gentemot verksamheters behov. Inte minst inom jordbruks- och skogssektorn. Oförståelsen har brett ut sig på departementen och inom Naturvårdsverket och länsstyrelsen, som tolkar reglerna. Stenhögen är ett exempel på det. Enligt länsstyrelsens tolkning av miljöbalken, så räknas den som ett stenröse när den har legat i ett år. Jag lade upp den i december förra året. Så i slutet av året räknas den stenhögen som ett stenröse, vilket innebär att man inte får flytta den utan ett särskilt tillstånd från länsstyrelsen. Det tillståndet kostar dessutom 3 000 kronor. Och de har en handläggningstid på sex veckor.

Carl-Wiktor Svensson (M) med den aktuella stenhögen hemma i Träthult. Foto: Pierre Stjernfeldt

Och det är inte säkert att man får tillståndet som krävs för att flytta på stenhögen…

– Nej, så är det.

Tänker du låta stenhögen ligga…

– Jag kanske flyttar den i januari – alltså en månad för sent. Men jag har inte bestämt mig än. Det här är i alla fall ett exempel på ett banalt regelverk som inte har någon förankring i verkligheten. Detta är bara ett av väldigt många exempel. Det finns inom våra myndigheter en väldigt stor oförståelse när det kommer till hur verksamheter fungerar. Ett utökat tjänstemannaansvar skulle nog underlätta en hel del. Man skulle inte tolka lagar och regler på det här sättet om man fick till stå till svars för de beslut som man tar. Sedan måste vi införa regellättnader också, givetvis.

De anser uppenbarligen att det är fint med stenrösen och att det är viktigt att bevara dem…

– Ja, så är det. Men det går att diskutera vad som är skyddsvärt och inte. Enligt en del är allt skyddsvärt – och enligt andra är inte mitt exempel särskilt skyddsvärt. Men enligt de tolkningar och regelverk som vi har att förhålla oss till, så är det tydligen skyddsvärt. Jag tror inte att detta har kommit till för folkets skull. Det handlar snarare om väldigt stor oförståelse – både bland politiker och tjänstemän – inte minst inom miljödepartementet, länsstyrelserna och Naturvårdsverket. De har inte någon fot i verkligheten.

”Något parti måste stå på den enskildes sida”

– Nu är inte min fråga den absolut viktigaste. Det är bara ett exempel på hur det kan vara i praktiken för dem som försöker utveckla sin verksamhet inom jord- och skogsbruk. Något parti måste stå på den enskildes sida. Grundlagen och envars egendomsskydd måste väga tyngre än diverse direktiv och tolkningar från inte minst länsstyrelsen.

Kommer du även att ställa upp i fullmäktigevalet?

– Ja, det tror jag. Men det är för tidigt att säga något om det. Det beror på hur andra gör. Det är inte jag själv som bestämmer det – det är andra, det vill säga partiföreningen först och främst, som nominerar efter rekryteringsprocessen som är i gång nu.

Du är öppen för det i alla fall?

– Jag är väldigt intresserad av frågorna. Mycket av de skattemedel som medborgarna betalar in går ju till den kommunala skattekassan. Som moderat tycker jag att det är viktigt att man gör något bra för de pengarna. Att man prioriterar kärnverksamhet framför många andra förslag, som ibland genomförs när kärnverksamheten haltar. Och jag tycker att det är felaktigt.

Kan du nämna något exempel på något onödigt?

– Inom kommunen har vi en ganska smal budgetram – vilket vi har haft under en tid. Men vi kan bli effektivare inom de områden där vi har stora utgiftsposter.

– Inte minst inom den sociala sektorn – i socialutskottet, där jag har varit aktiv under det senaste halvåret. Där har vi jobbat proaktivt i stället för att släcka bränder. Och det har bevisligen gett väldigt goda budgetresultat.

– Jag tänker på familjehemmen, exempelvis. Vi har dem inom kommunen i högre utsträckning – i stället för att köpa konsulttjänster. Det har lett till att vi har sänkt de kostnaderna ganska rejält. Sedan tror jag på ett utökat samarbete med andra kommuner i ännu högre utsträckning. Exempelvis gällande bredbandssatsningar.

Är det möjligt att sänka skatten i Högsby kommun, som du ser det (i dag ligger den sammanlagda skatten på 34,07 procent, varav 22,21 är kommunskatt)?

– Det finns nästan alltid förutsättningar att sänka skatten – men det krävs också prioriteringar i sådana fall. Och att inte prioritera kärnverksamheten – och ha en fungerande skola, vård och omsorg – innan man gör en skattesänkning, det är jag inte för. Kärnverksamheten måste fungera, först och främst.

Hur vill du summera tiden som ordförande i socialutskottet, så här långt?

– Den har varit väldigt givande för mig. Jag har inte kunnat så mycket om de frågorna tidigare. Visst, jag har läst både föräldrabalken och socialtjänstlagen ett par gånger – för jag var tillfrågad redan ett halvår innan jag tillträdde. Alltså ganska så direkt efter att jag hade flyttat hem till Högsby kommun igen. Marcus (partikamraten Schön, som tidigare var ordförande i socialutskottet) aviserade att han ville att jag skulle ta över rodret.

”Jag har fått en bra introduktion tack vare väldigt duktiga tjänstemän och personal inom verksamheten”

– Men jag var lite skeptisk – jag ville inte ge mig in i frågor där jag inte känner mig påläst. Jag har varit väldigt ödmjuk inför det här uppdraget. Jag har – allt eftersom – läst in mig på sakfrågor som jag inte har behärskat. Men jag har fått en bra introduktion tack vare väldigt duktiga tjänstemän och personal inom verksamheten.

”Högt i tak”

– Även om jag kanske inte är den främsta företrädaren i sociala frågor, så har jag i alla fall kunnat bidra med den ekonomiska biten och med en människosyn som nog ganska många betraktar som sund. I samarbete med de andra ledamöterna kommer vi fram till bra slutsatser. Det är viktigt. Inom politiken måste man vara ganska lyhörd. Man måste kunna erkänna när man har fel – eller när man inte kan frågan. Då är det extra viktigt att man inte dundrar på – utan att man tar intryck av vad andra tycker. Vi har väldigt hög i tak när vi pratar med varandra.

Individen är alltid i fokus i samtalen, betonar Carl-Wiktor Svensson.

– Inte minst när vi tar myndighetsbeslut.

Vilka beslut har varit viktigast hittills under din tid som ordförande, som du ser det?

– För mig är det viktigt att vi har individen i fokus i varje beslut – men också att vi har en budget i balans. Och kan man genomföra proaktiva investeringar och insatser – och ta beslut som har betydelse för människor och budgeten lite längre fram – så måste man våga ta de besluten innan det uppstår bekymmer i verksamheten. Det är viktigt att se saker i ett långsiktigt perspektiv – och inte kvartalsvis, som man kanske är van vid inom företagsvärlden, som jag har varit aktiv inom ganska länge.

Det ser bättre och bättre ut för socialutskottet?

– Jag vågar inte säga att det ser bättre och bättre ut. Men än så länge håller vi vår budget. Det är inget som pekar på att vi kommer att landa på några större förluster – men det kan komma fall som kostar en del pengar – som vi inte kan, och inte ska, ducka för. Det gör att det blir väldigt svårt att ta höjd för en sådan kostnad om man inte har jobbat proaktivt och sitter på en del familjehem i egen regi.

– Alternativet är att köpa in konsulttjänster – och det är jättedyrt.

Just nu har ni inte ett minus?

– Nej, inte just nu. Men jag vågar inte säga att det inte blir det. Jag är väldigt försiktig kring det – det kan hända saker på kort tid. Och det kan komma fall som man inte är beredd på. Och jag kommer aldrig att kompromissa kring en individ. Personen i fråga ska ha sina rättigheter och behov tillgodosedda. Så enkelt är det.

– Håller inte budgeten för det, så får man acceptera ett minus. Men den löpande verksamheten har vi kontroll på. Och vi följer upp den idogt varje månad. Det ser bra ut i den löpande verksamheten – tack vare duktiga tjänstemän och att vi kan rekrytera personal som har ett långsiktigt tänk och som tar ansvar för budgeten. Det är viktigt att den nya socialchefen inte bara skolas in i det, utan också har med sig det tänket redan från början.

Kan du tänka dig att fortsätta med uppdraget som ordförande i socialutskottet även efter nästa val, 2022, om det skulle bli aktuellt?

– Jag är väldigt ödmjuk inför väljarnas val. Vill de att jag ska vara riksdagsledamot, kommunalråd eller socialutskottets ordförande, så får jag ta ställning till det efter valet i sådana fall.

Du sitter inte i fullmäktige…

– Nej, jag gör inte det. Jag kandiderade till fullmäktige i förra valet, 2018, men jag flyttade till Hultsfreds kommun i den vevan. Därför hoppade jag av kommunlistan, säger Carl-Wiktor Svensson, som satt i fullmäktige i Högsby kommun mellan åren 2014 och 2018.

Hur kom det sig att du gav dig in i politiken?

– Jag har länge känt att makten har förskjutits – till tjänstemän och personer som kanske inte har någon erfarenhet av det som de har makt över. Det inskränker inte minst äganderätten. Man ser att beslut exempelvis tas i Bryssel – beslut som sedan tolkas på olika sätt i de olika länderna. När det kokas ner till svenska lagar och regler, så blir resultatet sällan bra. Detta skulle man vilja ändra på. Det ska vara verklighetsförankrat.

Carl-Wiktor Svensson (M). Foto: Pierre Stjernfeldt

– Vi har en stark byråkrati – med många lagar och regler, som kanske inte har någon förankring i verksamheterna. Förståelsen när det kommer till jord- och skogsbruk saknas många gånger. Inte bara bland våra politiska företrädare – utan även bland tjänstemän inom våra myndigheter, som tolkar lagarna. För mig är det en självklarhet att mer frihet skapar möjligheter. Politiken ska inte hejda detta – utan tvärtom, så måste vi se till att både enskilda och företagare får möjligheterna som krävs för att växa.

”Staten ska vara stark, men inte så stor”

– Det skapar i förlängningen fler arbeten – vilket gör att fler kan bidra till välståndet, i stället för att färre ska bidra med mer. Det är en himla viktig grundfilosofi. Staten ska vara stark, men inte så stor.

Inledde du din politiska bana i MUF (Moderata ungdomsförbundet)?

– Nej, där har jag inte varit med.

Var det självklart att välja Moderaterna – eller funderade du kring partivalet?

– Det var inte självklart att det skulle bli Moderaterna. För drygt tio år sedan läste jag på om partiernas tankar, idéer och reformförslag. Jag pratade även med en del partiföreträdare innan jag bestämde mig för Moderaterna.

Vad var det som avgjorde till Moderaternas fördel?

– Mycket handlar om värderingarna. Men även sakpolitiken. Den är bra. Moderaterna har dessutom alltid lyft idérika individer inom partiet. Det är väldigt högt i tak när vi diskuterar olika frågor. Det är enkelt att påverka saker och ting inom Moderaterna – inte minst när det gäller landsbygdspolitiken. Där har jag varit med och skrivit propositioner och interpellationer. Och jag har lagt förslag som har gått igenom på den nationella partistämman. Det har varit roliga år.

”Tryggt inom Moderaterna”

– Skulle jag känna att det bara var partistyrelsen som bestämde, så skulle jag inte alls ha samma intresse. Men det känns tryggt inom Moderaterna. Och när vi har haft aktuella frågor inom länet, så har jag aldrig tvekat. Då har jag känt mig bekväm med att ringa företrädare uppåt i leden.

– Jag har haft Ulf Kristersson (Moderaternas partiledare, reds. anm.) på plats i Hultsfred för att titta på granbarkborreproblematiken. Och när det gällde länsstyrelsens hantering av reservat, så ringde jag partiets landsbygdspolitiske talesperson (John Widegren). Det har gjort att jag har fått ett väldigt bra nätverk.

Personligt / Carl-Wiktor Svensson

Ålder: 31 år.

Familj: Två barn.

Bor i: Träthult (mellan Fagerhult och Högsby). ”Det kändes väldigt glädjande att flytta hem igen. Jag har mina rötter i den här bygden och jag känner väldigt starkt för området. Jag äger dessutom en fastighet i Träthult sedan 2015. Det känns skönt att ha nära till den. Därtill är detta en väldigt bra uppväxtmiljö för barnen”, säger Carl-Wiktor Svensson.

Uppvuxen i: Trändenäs (som ligger en bit sydost om Träthult, mellan Fagerhult och Högsby).

Har även bott i: Mörlunda, Ryssby (då han läste på Ryssbygymnasiet, mellan Ljungby och Växjö, i tre år), Värmland i två år (under tiden på högskolan).

Utbildad till: Skogstekniker.

Jobbar som: Virkesinköpare sedan tio år tillbaka. Jobbar just nu på Vida AB.

Är även: Skogsägare, sedan 2015. ”Jag har dessutom ett aktiebolag (Svenska Skogvaktarna AB), som jag bedriver en del utbildning och juridisk rådgivning inom. Men det har fått stå tillbaka på sistone på grund av familjelivet och politiken. Jag är inte så aktiv där för närvarande, men jag har kvar bolaget. Jag brukar ha någon kurs, i skogskunskap och skogsskötsel, per år. Jag har också anordnat många motorsågskurser.”

Politiskt uppdrag: Ordförande i socialutskottet i Högsby kommun sedan ett halvår tillbaka, ledamot i Moderaternas förbundsstyrelse i Kalmar län sedan ett flertal år tillbaka, ledamot i viltförvaltningsdelegationen i länet samt andre ersättare i riksdagen (Jan R Andersson sitter på mandatet och Harald Hjalmarsson är förste ersättare).

Tidigare uppdrag inom politiken: Fullmäktigeledamot i Högsby kommun (2014–2018), ordförande för Moderaterna i Hultsfreds kommun under några år, ledamot i miljö- och byggnadsnämnden i kommunerna Hultsfred och Vimmerby.

Fritidsintressen: Politiken och familjen. ”Tidigare, innan jag hade småbarn, så var det jakt. Men jag hinner inte jaga i den utsträckningen som jag har gjort tidigare. Jag hade tre jaktdagar förra året. Jag kan knappt kalla mig jägare längre, trots att jag är väldigt jaktintresserad”, säger Carl-Wiktor Svensson.

Läser: ”Mest protokoll, handlingar, prejudikat och domar.”

Carl-Wiktor Svensson (M). Foto: Pierre Stjernfeldt
Dela gärna artikeln: