Centern vill byta ut ordet bör och ersätta det med ska på två ställen i bredbandsstrategin

Centern vill byta ut ordet bör och ersätta det med ska på två ställen i bredbandsstrategin

2021-01-20 Av av Peter A Rosén

OSKARSHAMN

När bredbandsstrategin för Oskarshamns kommun behandlades i kommunstyrelsen på tisdagen ville Centerpartiet ersätta ordet bör med ska på två ställen.

Partiet yrkade om detta, via Charlotte Sternell (bilden), men fick inte med sig de andra partierna.

Centern anser att det ska stå så här:

”Senast 2023 ska (inte bör) 100 procent av kommunens hushåll och företagare ha möjlighet att ansluta sig till bredband med 100 Mbit/s kapacitet.”

”Senast 2025 ska (inte bör) täckningsgrad och kapacitetsmål ha ökat till 98 procent respektive 1 Gbit/s.”

Centerpartiet lämnade även in en protokollsanteckning när ärendet om samarbetsavtal för bredbandsutbyggnad i Oskarshamns kommun behandlades:

IRU-avtal – Att en punkt läggs till i avtalet som slår fast en tidsbegränsning för när IP-Only senast skall påbörja fiberdragning efter det att IRU-avtal skrivits under.

Samarbetsavtal  – Att avtalet kompletteras med information om kravet på anslutningsgrad gäller samtliga befintliga fastigheter eller endast bebodda fastigheter. – Att avtalet kompletteras med vilket ansvar de bägge parterna har för att lösa fiberdragningen om anslutningsgraden inte når upp till de gränser som anges i avtalet.

ARKIVFOTO

PETER A ROSÉN

Dela gärna artikeln: