Search
Close this search box.
Edit Content
Search

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

Aktuellt

Centralorganisation vill höja pensionerna för dagens och morgondagens pensionärer

ANNONS

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox gratis

Varje lördag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

LOKAL ANNONS

EKONOMI

Den partipolitiskt fristående centralorganisationen TCO, som samlar 12 fackförbund med 1,2 miljoner medlemmar, är kritiska till de förslag som regeringen och oppositionen nyligen har presenterat då de riskerar att underminera hela pensionssystemet både för pensionärer nu och i framtiden. TCO har under lördagen presenterat ett eget förslag i tre delar för höjd pension.

TCO har idag presenterat ett förslag hur pensionerna kan höjas inom ramen för den nuvarande pensionsöverenskommelsen. Förslaget består av tre delar: höjd pensionsavgift, höjda utgående pensioner och en utdelning av tillfälliga överskott. TCO förutsätter att riksdagens pensionsgrupp samlas och försöker hitta en lösning som inte äventyrar pensionssystemet.

“Den senaste tidens politiska förslag från regeringen och oppositionen riskerar att underminera hela pensionssystemet och tryggheten för dagens och morgondagens pensionärer. TCO har därför tagit fram ett förslag som leder till högre pensioner och som vi menar borde kunna få stöd av en bred majoritet i riksdagen”, säger Therese Svanström, TCO:s ordförande.

Vill öka pensionerna med 7 procent

TCO står bakom pensionssystemets grundprinciper och utformning. Det innebär bland annat att inkomstpensionen och premiepensionen ska utgå från tidigare inkomst. När systemet sjösattes var ambitionen att det skulle vara hållbart över tid samtidigt som det skulle ge minst lika hög pension som det gamla systemet, det vill säga 60 procent av tidigare inkomst.

Sedan dess har medellivslängden ökat i en högre takt än förväntat. Det innebär att pensionerna måste räcka under längre tid och att pensionsnivån, det som pensionären får utbetalat varje månad, blir lägre. Med TCO:s förslag bedöms pensionerna öka med i storleksordningen 7 procent.

“Pensionssystemet har under en längre tid haft svårt att leverera tillräckliga pensioner. I takt med att medellivslängden ökar, vilket så klart är positivt, så får det konsekvensen att pensionerna är lägre än vad som var tänkt när systemet gjordes om för knappt 25 år sedan. TCO:s nya förslag innebär att det fortfarande är arbete som ligger till grunden för pension samtidigt som sker en generell höjning för samtliga pensionärer. Nu krävs det att pensionsgruppen samlas och försöker hitta en bred lösning. Det är min förhoppning att TCO:s förslag kan ligga till grund för de samtalen”, säger Therese Svanström.

Therese Svanström, TCO:s ordförande
Therese Svanström, TCO:s ordförande vill höja pensionerna med nytt långsiktigt förslag. Foto: TCO

FAKTA / TCO:s förslag i korthet

1. Höjd pensionsavgift:

TCO föreslår att ålderspensionsavgiften i arbetsgivaravgiften ökar med 1,29 procentenheter. Detta växlas mot en lika stor sänkning av den allmänna löneavgiften i arbetsgivaravgiften. Därmed ökar inte det totala uttaget av arbetsgivaravgifter. I stället uppstår ett inkomstbortfall i statens finanser som måste hanteras inom ramen för budgetprocessen. Det handlar om ca 25 miljarder kronor som ska dirigeras till pensionssystemet. De ökade avgiftsintäkterna i pensionssystemet ska leda till att pensionsutbetalningarna ökar i motsvarande mån. Eftersom utgående pensioner är beskattningsbar inkomst så ökar skatteintäkterna med cirka 10 miljarder kronor. Nettoeffekten för staten blir därmed cirka 15 miljarder.

2. Höjda utgående pensioner:

TCO föreslår att det överskott som följer av höjd avgift delas ut enligt nedan: Avgiftshöjningen leder till ett överskott och ett höjt balanstal i pensionssystemet. Det överskott som alltså genereras av avgiftshöjningen delas ut i sin helhet till pensionssparare och pensionärer. En sådan höjning av pensionsavgiften som också blir bestående, innebär att värdet av pensionsspararnas pensionsbehållningar samt utgående pensioner höjs i motsvarande grad. Genom att den höjda pensionsavgiften blir bestående kommer även framtida intjänande att i motsvarande grad blir högre. Mekanismen för utbetalningen är att överskottet delas ut. Detta sker genom att det högre balanstalet som följer av avgiftshöjning leder till utdelning av överskottet. Detta överskott blir till en stadigvarande ökning eftersom pensionsavgiften blir bestående på den högre nivån. Överskottet delas ut i sin helhet. Detta innebär att värdet av utgående pension, innestående pensionsbehållning och framtida intjänande räknas upp motsvarande det höjda balanstalet.

3. Utdelning av tillfälliga överskott:

Överskott och höjt balanstal kan också uppstå i pensionssystemet genom exempelvis kohorteffekter, som medför högre intäkter än skulder och genom att AP-fondernas avkastning överstiger inkomstutvecklingen. Detta är alltså överskott som uppstår genom andra mekanismer än genom de föreslagna höjda avgiftsinbetalningarna till pensionssystemet. Även dessa överskott bör delas ut till pensionssparare och pensionärer, genom att pensionsbehållning och utgående pension räknas upp motsvarande utdelningen. Eftersom kohorters storlek och inkomsterna i ekonomin varierar, är dessa överskott tillfälliga och en viss försiktighet bör iakttas för att inte utdelningen ska medföra kommande underskott. TCO föreslår i likhet med Pensionsmyndigheten att dessa överskott hanteras på motsvarande sätt som ”bromsen” vid underskott med det dämpade balanstalet. En tredjedel av överskottet överstigande 10 procent delas ut under tre på varandra följande år.

Foto: Freepik

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS