Search
Close this search box.
Edit Content
Search

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

Aktuellt

Coronakrisen: Partierna i Kalmar län har enats

ANNONS

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox gratis

Varje lördag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

LOKAL ANNONS

KALMAR LÄN

”Tillsammans skyddar vi Kalmar län.”

Det skriver samtliga regionfullmäktigepartier i ett gemensamt uttalande som skickades ut till medierna på onsdagseftermiddagen.

Partierna har enats om att de ska ha ett och samma förhållningssätt under den pågående coronakrisen.

Sverige och Kalmar län befinner sig i ett ansträngt läge, konstaterar Angelica Katsanidou (S), Malin Sjölander (M), Martin Kirchberg (SD), Crister Jonsson (Centern), Jimmy Loord (KD), Linda Fleetwood (V) och Johanna Wyckman (L) i ett pressmeddelande.

De betonar att pandemin skapar stora påfrestningar – både för sjukvården och samhällslivet i stort.

”Vi som företrädare för partierna i regionfullmäktige vill tillsammans manifestera vårt gemensamma stöd till regionens medarbetare, som arbetar i vården på olika sätt och på olika nivåer. Våra medarbetare kommer att få göra betydande insatser och uppoffringar för att ge länets invånare vård och hjälp. Det kommer att krävas uthållighet, eftersom situationen kommer att vara svår under en lång tid framöver”, skriver partiföreträdarna.

“Nödvändigt”

De understryker att det i kristider är viktigt att säkerställa att nödvändiga politiska beslut kan fattas. Det demokratiska beslutsfattandet måste värnas, påpekar de.

”Det är nödvändigt att fokusera på det som är av störst betydelse. Därför är vi överens om att kommande möten i regionfullmäktige, regionstyrelsen och regionens nämnder ska koncentreras till de ärenden där beslut verkligen krävs. Vi vill undvika att driva andra ärenden som innebär att resurser tas från den viktiga ledningsfunktionen. Partipolitikens skiljelinjer blir för ett tag mindre viktiga. Syftet är dels att ge regionens tjänstepersoner möjlighet att koncentrera sig på att arbeta med alla de frågor som pandemin kräver, dels markera för länets invånare att vi folkvalda nu tillsammans tar ansvar för att vi i Kalmar län ska klara de utmaningar och påfrestningar vi har på bästa sätt.”

”Vi är också eniga om att vid kommande regionfullmäktige fatta beslut som gör det möjligt att genomföra fullmäktige på distans framöver. Detta kan bli nödvändigt i ett kommande pandemiläge. Vi har också enats om att genom frivillig kvittning mellan partierna reducera antalet ledamöter som måste delta i omröstningarna vid fullmäktige, så att ett demokratiskt beslutsfattande kan upprätthållas även i ett svårare läge.”

”Det kommer en tid efter pandemin. Då ska arbetet utvärderas och den demokratiska debatten återigen bli livlig och intensiv. Vi är nu överens om att tillsammans stå enade i arbetet för att lösa de svårigheter vårt län har framför sig. Tillsammans skyddar vi bäst invånarna i Kalmar län”, skriver partiföreträdarna.

TEXT

Peter A Rosén

peter@oskarshamns-nytt.se

Överenskommelse om hur regionen hanterar ett reducerat regionfullmäktige den 2 april:

På grund av coronasmittan och behovet av att upprätthålla beslutsförmåga i regionfullmäktige samt skydda ledamöter som tillhör riskgrupper har man kommit överens om följande:

 1. Genom överenskommen kvittning deltar i fullmäktiges omröstningar enbart 34 ledamöter – vilket innebär att varje partis deltagande i omröstningar i regionfullmäktige halveras enligt följande fördelning:
  1. S 12 ledamöter
  1. V 2 ledamöter
  1. M 5 ledamöter
  1. C  4 ledamöter
  1. L 2 ledamöter
  1. Kd 4 ledamöter
  1. SD 5 ledamöter
 2. Alla ledamöter kallas och kan delta i förberedande gruppmöten och kan närvara utan att delta i omröstningar under regionfullmäktige
 3. Ledamöter som tillhör riskgrupper, exempelvis de över 70 år, uppmanas att inte delta.
 4. Avsikten är att hålla hela regionfullmäktige över en dag och att dagen delas mellan gruppmöten och fullmäktigemöte.
 5. Ärendemängden koncentreras på frågor som är aktuella för beslut.
Regionfullmäktige i Kalmar län. FOTO: PETER A ROSÉN
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS