Coronaviruset: Besöksförbud på Oskarshamns lasarett och övriga sjukhus i länet

Coronaviruset: Besöksförbud på Oskarshamns lasarett och övriga sjukhus i länet

2020-03-12 0 av Peter A Rosén

OSKARSHAMN/KALMAR LÄN

Från och med i morgon, fredag, klockan 16.00 inför Region Kalmar län besöksförbud på Oskarshamns sjukhus, Västerviks sjukhus och Länssjukhuset i Kalmar. Beslutet gäller tills vidare.

Detta gör man på grund av coronasmittan, skriver regionen i ett pressmeddelande.

Besöksförbudet innebär att det inte längre kommer att vara möjligt att besöka vänner eller anhöriga som är inlagda på en vårdavdelning på länets sjukhus.

Risken för allmän smittspridning av coronavirus är mycket hög i Sverige just nu, enligt Folkhälsomyndigheten, vilket förklarar varför regionen nu har tagit det här beslutet.

”Region Kalmar län värnar om sina patienter och medarbetare. Att tillfälligt stoppa besök kan begränsa en eventuell smittspridning och skydda dem som är särskilt infektionskänsliga och utsatta”, säger hälso- och sjukvårdsdirektören Johan Rosenqvist.

Regionen kommer också att rekommendera länets kommuner att besluta om besöksrestriktioner på äldreboenden och inom andra motsvarande verksamheter.

Om det finns särskilda skäl kan tillstånd ges för att besöka en patient. Då ska avdelningen där patienten är inlagd kontaktas.

TEXT

Peter A Rosén

peter@oskarshamns-nytt.se

GRAFIK: REGION KALMAR LÄN