Därför är socialnämndens möte i slutet av maj inställt

Därför är socialnämndens möte i slutet av maj inställt

2020-05-11 Av av Peter A Rosén

Annons McDonalds Big Mac 35 kr

OSKARSHAMN

Socialnämndens inplanerade sammanträde den 27 maj är inställt.

Beslutet togs av nämndens ordförande Rolf Lindström (M), som förankrade det hos förste vice ordföranden Stellan Lindeberg (S), andre vice ordföranden Ingemar Lennartsson (KD) och socialchefen Anna Lindquist.

Vår tidning ringer upp nämndsekreteraren Monica Karlsson på måndagen.

Kunde ni inte ha haft ett digitalt möte?

”Beslutet är kopplat till tre saker. Dels handlar det om de rådande omständigheterna kring coronaviruset. Men det handlar även om att vi har få ärenden av akut karaktär. Det är dessutom som så att det bara är tre veckor mellan maj-sammanträdet och juni-sammanträdet, som hålls den 17 juni. Vi slår ihop ärendena från båda månaderna till ett möte”, svarar Monica Karlsson.

TEXT

Peter A Rosén

peter@oskarshamns-nytt.se

Socialnämndssammaträdet som skulle ha hållits den 27 maj är inställt.
FOTO: PETER A ROSÉN
Dela gärna artikeln: