S och M sa nej till en äldreboendegaranti för dem som är 85 år eller äldre i Oskarshamns kommun

S och M sa nej till en äldreboendegaranti för dem som är 85 år eller äldre i Oskarshamns kommun

2023-03-23 Av av Peter A Rosén

ANNONS: Kommunfullmäktige i Oskarshamn 12 juni 2023

OSKARSHAMN

Majoritetspartierna i kommunstyrelsen i Oskarshamn, Socialdemokraterna och Moderaterna, avslog på tisdagen Kristdemokraternas motion om att införa en äldreboendegaranti för personer som är 85 år eller äldre.

Kristdemokraterna vill att kommunen ska erbjuda äldre personer, som är 85 år eller äldre, plats i särskilt boende om de själva önskar det – utan att det görs en biståndsbedömning.

”Att erbjuda plats i ett särskilt boende är ett bistånd som beviljas den enskilde utifrån socialtjänstlagen. Bestämmelsen medger inte att bistånd beviljas med enbart ålder som grund”, skrev socialnämnden i ett yttrande.

Nämnden konstaterade också att det måste finnas ett behov hos den sökande som behöver tillgodoses – och som inte kan tillgodoses av den sökande själv eller på annat sätt.

”Beslut om bistånd måste föregås av och bygga på en individuell behovsbedömning av den enskildes behov av insatser. Det är därför inte möjligt att erbjuda äldre plats i särskilt boende utan biståndsbedömning”, skriver nämnden i yttrandet.

I ett tjänsteutlåtande från kansli- och utvecklingsenheten föreslog man att motionen ska anses vara besvarad med hänvisning till socialnämndens yttrande.

Men majoriteten i kommunstyrelsen bestämde sig, som sagt var, för att den ska avslås, med hänvisning till nämndens yttrande.

Ingemar Lennartsson (KD) och Leif Axelsson (SD) och övriga oppositionspartier yrkade bifall till motionen.

Genrebild: Freepik

Dela gärna artikeln med dina vänner: