Edit Content

Hem

Extra

Tjänster

Kundservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

ANNONS

Aktuellt

Debatt: Besöksnäringen – viktig sektor för Kalmar län!

ANNONS

DEBATTARTIKEL

Resor och turism är njutning, rekreation och guldkant på tillvaron.

Men för Kalmar läns del är besöksnäringen också en mycket viktig del av vår ekonomi.

Det är en sektor som ofta har gjort sitt jobb lite i det tysta, men som spelar väldigt stor roll för sysselsättning och tillväxt i vår region.

”Ska regionen bli rikare och kunna erbjuda fler jobbmöjligheter, måste besöksnäringen få chans att växa och utvecklas”

ANDERS ANDERSSON (KD) OCH GUDRUN BRUNEGÅRD (KD)

Ska regionen bli rikare och kunna erbjuda fler jobbmöjligheter, måste besöksnäringen få chans att växa och utvecklas.

Detta är Kristdemokraternas syn på den strategi för besöksnäringen i Kalmar län under 2020-talet som nu håller på att utvecklas.

”Välkända besöksmål”

Besöksnäringen är redan stark i vårt län: vi är den fjärde största besöksregionen under sommarsäsongen och femte störst sett till hela året.

Vi har välkända besöksmål och starka varumärken.

Men vi kan bli ännu större.

Kommuner, regionen, länsstyrelsen och privata företagare behöver komma samman och sälja in vår del av landet.

Det är dags att Kalmar län marknadsförs som Sveriges framsida både för besökare och de som bor och lever året runt.

”Vi måste räkna med att en del av beteendeförändringarna som har skett under coronapandemin kan bli bestående”

Vi måste räkna med att en del av beteendeförändringarna som har skett under coronapandemin kan bli bestående.

För Kalmar läns del kan detta vara en stor fördel.

Ökat intresse för semester i Sverige och för resor i det egna närområdet har gynnat vårt län som helhet, och kommer om vi agerar framsynt att göra det även framöver.

Men vi har också utmaningar.

En viktig och svår utmaning är infrastrukturen, som inte alltid underlättar bekvämt resande mellan våra attraktioner.

Vi får inte heller glömma bort att bilen är den absolut viktigaste förutsättningen för besök i vårt län.

”Försämring”

Tåg- och flygförbindelser i all ära, självklart välkomnar vi nödvändig statlig upprustning av järnvägslinjer, men vi måste ha ett vägnät som gör det möjligt för stora mängder människor att resa snabbt och säkert.

Tyvärr pågår just nu en försämring av delar av vägnätet.

Med nuvarande budgetnivåer kommer många vägar i vårt län som idag är i tillfredsställande skick att vara i dåligt skick år 2030, enligt Transportföretagen.

Vi behöver också utveckla det hållbara resandet.

Inget tyder på att engagemanget för hållbarhet och miljö kommer att minska – lyckligtvis.

För vårt län är utmaningen att erbjuda bättre möjligheter än några andra att förena turism med omsorg om miljön.

Vi ska komma ihåg att länets besöksnäring består av både stora och små företag, och att en stor del av attraktiviteten i vårt län beror på denna kombination.

”Bakom begreppet besöksnäring döljer sig en mängd eldsjälar. Att underlätta företagande inom besöksnäringen bör vara högt prioriterat”

Bakom begreppet besöksnäring döljer sig en mängd eldsjälar. Att underlätta företagande inom besöksnäringen bör vara högt prioriterat.

Slutligen är en viktig dimension att ha med digitaliseringens påverkan och möjligheter.

Vi har redan sett hur digitala plattformar kan revolutionera såväl boende som transporter.

Vi bör också undersöka hur så kallade öppna data, information som exempelvis kommunerna kan dela med sig av, kan bidra till utvecklandet av innovationer, nya tjänster och företag.’

”Stora förhoppningar”

Från Kristdemokraternas sida ser vi med stora förhoppningar fram emot den nya strategin för besöksnäringen.

Det är en näring som redan betyder mycket för Kalmar län, och som med rätt strategisk inriktning har potential att betyda ännu mer.

Anders Andersson (KD)

Oppositionsråd Region Kalmar län

Gudrun Brunegård (KD)

Riksdagsledamot för Kalmar län

Gudrun Brunegård (KD). FOTO: SVERIGES RIKSDAG
Anders Andersson (KD). FOTO: PETER A ROSÉN
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

Dela gärna artikeln med dina vänner

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS