Debatt: ”Mot ensamhet finns vare sig planer eller åtgärder”

Debatt: ”Mot ensamhet finns vare sig planer eller åtgärder”

2021-06-22 0 av Oskarshamns-Nytt


Dela gärna artikeln:

DEBATTARTIKEL

Faran med ensamhet och isolering, inte minst för äldre, har uppmärksammats under coronapandemin.

Men ofrivillig ensamhet var en folkhälsoutmaning långt före pandemin.

I en riksdagsmotion uppmärksammade Jakob Forssmed att allt fler begravningar sker utan en enda vän eller anhörig närvarande.

I Stockholm genomförs nästan var tionde begravning på detta sätt.

Att restriktionerna lättar och råd och rekommendationer blir mer tillåtande är för många en stor lättnad.

Men vi får inte glömma att det finns många människor i vårt land som i socialt avseende inte kommer att märka så stor skillnad alls.

Det går fortfarande lång tid mellan besöken.

”Enligt Statistiska centralbyrån levde var tionde person i åldern 75 år och äldre i social isolering 2019”

CHATRINE PÅLSSON AHLGREN (KD)

Enligt Statistiska centralbyrån levde var tionde person i åldern 75 år och äldre i social isolering 2019.

Det betyder att man bor ensam och inte träffar anhöriga, vänner eller bekanta mer än någon gång i månaden.

Bland ensamboende män i åldern 55 år och äldre är 26 procent socialt isolerade.

Ensamhet uppfattas till skillnad från många andra hälsohot inte riktigt som en politisk fråga.

Det finns strategier och förbud som ska motverka rökning.

Det finns riktlinjer för hur man ska äta och handlingsplaner för att få människor att röra sig mer.

Men mot ensamhet finns vare sig planer eller åtgärder.

Social aktivitet på recept

Som Kristdemokraternas vice partiledare Jakob Forssmed har skrivit: ”Det är uppenbart att vi här under lång tid haft en alltför snäv syn på människan när vi utformat reformer.

Människans fysiska behov har dominerat i förhållande till de sociala, själsliga och andliga. Vi har sällan vägt in hur politiska beslut påverkat relationer och mellanmänsklig gemenskap.”

Kristdemokraterna har som ett av få politiska partier engagerat sig i frågan om ensamhet.

Vi har föreslagit social aktivitet på recept, gemenskap som mervärde i offentliga upphandlingar, fler äldreboenden, förbättrad kontinuitet i hemtjänsten och äldresamtal – allt för att motverka ofrivillig ensamhet.

Vi gör det utifrån den av forskningen väldokumenterade observationen att ensamhet är en stor hälsorisk. 

Men vi gör det också utifrån vår ideologiska utgångspunkt att människan till sin natur är en social varelse.

”Ofrivillig ensamhet går emot människans natur”

Ofrivillig ensamhet går emot människans natur.

Människan utvecklas och mår bäst av att leva i en gemenskap som präglas av omtanke, ansvarstagande och solidaritet.

Vi tror inte på individualism utan är övertygade om att människan behöver andra och har ett ansvar för sina närmaste och för andra människor.

”Underskattad hälsorisk”

Vi hoppas att fler har fått upp ögonen för gemenskapens värde under de extrema påfrestningar som coronapandemin har inneburit.

Vi ser också med spänning fram emot de förslag som Ensamhetskommissionen, ett initiativ som leds av Amelia Adamo och äldreforskaren Ingmar Skoog, kommer att presentera.

Och vi kommer själva att fortsätta varna för ensamheten som en underskattad hälsorisk, tala oss varma för gemenskapen och utveckla en politik som inte enbart ser människan som en varelse med fysiska behov utan också som en person med sociala och själsliga behov.

Chatrine Pålsson Ahlgren (KD)

Ledamot i regionfullmäktige