Debatt: ”Skrota pensionsåldern”

Debatt: ”Skrota pensionsåldern”

2020-02-26 Av av Oskarshamns-Nytt

DEBATTARTIKEL

Den 1 januari i år höjdes åldersgränsen för pension i lagen om anställningsskydd från 67 till 68 år. Redan år 2023 höjs den gränsen till 69 år. Inom Region Kalmar län i allmänhet, och i personalutskottet i synnerhet, diskuteras ofta de många och stora pensionsavgångar som väntar inom en tioårsperiod.

Region Östergötland har nyligen meddelat att gränsen för pension nu tas bort.

Istället är det upp till den anställde att i samråd med chef samt HR komma fram till en lösning som kan innebära fortsatt anställning.

”Mycket erfarenhet”

I sammanhanget är det viktigt att påpeka att den som inte vill jobba kvar, kan givetvis gå i pension vid uppnådd ålder.

Flera av regionens mångåriga medarbetare har mycket erfarenhet och kunskap att förmedla till yngre och nyanställda.

Samtidigt är främst vården i stort behov av personal, det vittnar inte minst de dystra siffrorna vad gäller kostnader för hyrbemanning om.

Att tvinga en mångårig medarbetare att avsluta sin fasta anställning för att antingen gå hem alternativt komma tillbaka som vikarie – och då långt ifrån säkert inom det område vederbörande verkat i tidigare – är en förlegad modell som tillkommit på den tid då personalbrist inom vården var ett tämligen okänt begrepp.

”Folk är friskare”

Tiderna ändras, folk är friskare och piggare längre upp i åren. Region Kalmar län har mycket att vinna på genom att följa andra regioners exempel där pensionsgränsen nu tas bort och ta vara på den breda kompetens och erfarenhet som våra äldre medarbetare besitter efter många gånger ett helt yrkesliv inom exempelvis vården.

Vi Moderater vill därför skrota pensionsåldern i Region Kalmar län för att bättre ta till vara på kompetens och erfarenhet samt vara en attraktiv arbetsgivare för de medarbetare som vill vara kvar och jobba efter fyllda 68 år.

Carl Dahlin, vice ordf personalutskottet

Kaj Holst, personalutskottet

Monica Ljungdahl, beredningen för hälso- och sjukvård

Moderaterna i Region Kalmar län

Carl Dahlin (M). FOTO: PETER A ROSÉN
Dela gärna artikeln: