Search
Close this search box.
Edit Content
Search

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

Aktuellt

Debattartikel: “Nu kavlar vi upp ärmarna!”

ANNONS

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox gratis

Varje lördag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

LOKAL ANNONS

DEBATTARTIKEL

Nu kavlar vi upp ärmarna!

Om ungefär tio månader kommer regionfullmäktige att fatta beslut om budget för kommande år, men vi påbörjar vårt arbete redan nu.

Utmaningarna kring hälso- och sjukvården och regionens framtida utveckling är större än på många år.

“Psykiska ohälsan ökar”

Ingen vet hur länge vi får leva med följdverkningarna av pandemin, hur många som kommer leva med långa sjukdomstider och sjukskrivningar, hur stor vårdskulden är eller hur många arbetstillfällen som kommer försvinna i länet.

Detta måste vi förbereda oss på redan nu.

Vi ser stora utmaningar inom hela sjukvården under många år framåt, inte bara en vårdskuld utan också många som gått miste om viktig förebyggande vård och olika screeningprogram.

Ingen kan idag förutspå konsekvenserna av detta.

Vi vet redan nu att den psykiska ohälsan ökar och att ensamheten breder ut sig.

Coronapandemin har också belyst områden där sjukvården inte fungerar så bra som den borde.

Vården för äldre är ett självklart område att prioritera efter erfarenheterna från 2020.

Därtill är svårigheterna kring rekrytering av medarbetare en fråga som blir mer allvarlig.

Kostnaderna för inhyrd bemanning inom vården har under de senaste tio åren tillåtits skena från 45 miljoner kronor årligen upp till närmare en kvarts miljard kronor år 2020.

“Till synes handfallen”

Den styrande majoriteten står dessutom till synes handfallen när medarbetare saknas och arbetsgivarens attraktivitet närmar sig farligt låga nivåer.

Medan andra regioner lyckas vända trenden kring hyrberoende ökar istället den trötta majoriteten Länsunionen det lägsta procentmålet liksom därmed acceptansen för fler dyra hyrlösningar.

Istället för att höja takten i förändringsarbetet, har man sänkt ambitionerna.

Invånarna i Kalmar län förtjänar bättre.

Vi moderater och kristdemokrater är övertygade om att det också är fullt realistiskt.

“Över 100 förslag”

Det går att attrahera medarbetare på ett bättre sätt än idag.

Det går att öka tillgängligheten.

Det går att ta tillvara digitaliseringens möjligheter.

Det går att skapa en ekonomiskt hållbar sjukvård och kollektivtrafik.

I vår budget för 2021 lade vi över 100 förslag på hur det skulle gå till.

För att få en bättre förståelse för de utmaningar länet står inför kommer vi inom M och KD att påbörja ett arbete med att kartlägga länet.

Vi kommer att träffa verksamheter inom Region Kalmar län men även företag och organisationer.

Vårt mål är att i november kunna presentera en budget som mer än någonsin ska leverera lösningar på de verkliga samhällsproblemen: vårdköerna, den psykiska ohälsan, utmaningar kring digitalisering, infrastruktur och bredband men också kring hur regionen bättre kan stötta företagen i länet.

“Aktiv och konstruktiv”

Spelar det någon roll vad oppositionen tycker?

Ja, om den är aktiv och konstruktiv.

Sedan hösten 2018 har vi strävat efter att inte bara ställa majoriteten till svars utan också komma med bättre förslag.

Många av våra idéer har, med viss fördröjning, blivit majoritetens politik.

Även om vi naturligtvis är positiva till det, är det ett ineffektivt sätt att genomföra reformer.

Vi ska göra allt vi kan för att vinna väljarnas förtroende i valet nästa år, och i majoritetsställning få möjlighet att genomföra våra idéer för högre kvalitet, bättre tillgänglighet och nöjdare personal.

Här spelar budgetarbetet inför 2022 en viktig roll.

Det arbetet börjar nu.

Malin Sjölander (M), oppositionsråd

Jimmy Loord (KD), oppositionsråd

Pär-Gustav Johansson (M), oppositionsråd

Carl Dahlin (M), oppositionsråd

Anders Andersson (KD), oppositionsråd

Jonas Lövgren (M), oppositionsråd

FOTO

FREEPIK

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS