”Det är viktigt att alla bidrar till att minska risken för smittspridning”

2020-09-18 0 av Peter A Rosén

MÖNSTERÅS

Sverigedemokraterna i Mönsterås kommun vill att det ska finnas tillgång till handsprit i kommunens lokaler.

Partiet skriver om detta i en motion till fullmäktige.

Sverigedemokraterna påpekar att vi alltjämt befinner oss i en pågående pandemi.

”Smittspridningen i Mönsterås kommun är just nu låg. Vi vet att smittspridningen när som helst kan ta fart igen. Det är viktigt att alla bidrar till att minska risken för smittspridning. Mönsterås kommun är kommunens största arbetsgivare och många av kommunens invånare vistas regelbundet i lokaler som kommunen ansvarar för. För att bidra till minskad smittspridning av covid-19 föreslår vi att kommunen ser till att det i alla lokaler, där kommunen har verksamhet, finns tillgång till handsprit och att handsprit placeras på ett sådant sätt att det blir enkelt och självklart för alla som besöker kommunens lokaler att använda handdesinfektion när man går in i lokalen”, skriver Sverigedemokraterna i motionen, som är undertecknad av Anni Juhl Nielsen.

TEXT & FOTO

PETER A ROSÉN

peter@oskarshamns-nytt.se