Det kan bli dyrare att besöka simhallen i Oskarshamn framöver

2020-05-26 0 av Peter A RosénOSKARSHAMN

Simhallen tappar besökare på grund av coronapandemin – vilket vår tidning har berättat om.

Kommunen planerar ändå för en avgiftshöjning.

I ett beslutsunderlag hänvisas det till att simhallen i Oskarshamn har lägre avgifter än många andra simhallar, i andra kommuner.

Ett förslag på nya taxor ska plockas fram, så att bildningsnämnden kan ta ett beslut om dessa vid sammanträdet i september.

Förvaltningen konstaterar, i beslutsunderlaget, att höjda avgifter kan påverka tillgängligheten till simhallen.

TEXT

Peter A Rosén

peter@oskarshamns-nytt.se

FOTO: PETER A ROSÉN