DUBBLERING AV ANTALET BEKRÄFTADE COVID-19-FALL I KALMAR LÄN: ”Viktigt att vaccinera sig”

DUBBLERING AV ANTALET BEKRÄFTADE COVID-19-FALL I KALMAR LÄN: ”Viktigt att vaccinera sig”

2022-07-04 Av av Oskarshamns-Nytt

Annons: Nationaldagen 6 juni

LÄNET

”En tydlig ökning av antalet positiva fall av covid-19 i Kalmar län har konstaterats den senaste veckan. Också virushalterna i avloppsvattnet i Kalmar har ökat”, skriver Region Kalmar län i ett pressmeddelande på måndagen.

Smittskyddsläkare Per-Åke Jarnheimer påminner därför om att man ska stanna hemma och undvika att träffa andra om man är förkyld. Allt för att minska smittspridningen och skydda de sköraste i samhället, betonar regionen i pressmeddelandet.

”Har man inte vaccinerat sig rekommenderas man att göra detta. Det går att boka tid för vaccination vid länets hälsocentraler via 1177.se. När det gäller den fjärde dosen är det än så länge endast personer som fyllt 65 år eller tillhör en riskgrupp som kan få denna”, skriver regionen.

”Vaccinet ger skydd mot att du ska bli allvarligt sjuk och kan behöva sjukhusvård för covid-19, därför är det viktigt att vaccinera sig”

PER-ÅKE JARNHEIMER, SMITTSKYDDSLÄKARE I REGION KALMAR LÄN

– Vaccinet ger skydd mot att du ska bli allvarligt sjuk och kan behöva sjukhusvård för covid-19, därför är det viktigt att vaccinera sig, säger Per-Åke Jarnheimer.

”Någon generell testning av personer med symtom förekommer inte längre, däremot provtas personer som är så sjuka att de är i behov av sjukvård. Också personal inom vård och omsorg liksom omsorgstagare ska alltid provta sig vid symtom för att skydda riskgrupper. Det är i denna provtagning som en dubblering av antalet positiva fall konstaterats den gångna veckan”, skriver regionen.

Foto: Region Kalmar län

Dela gärna artikeln med dina vänner: