Endast en procent av de avlidna i covid-19 i Sverige var yngre än 50 år

2020-07-06 0 av Peter A Rosén

SVERIGE

Oskarshamns-Nytt har tittat i dödsorsaksregistret.

Och vi kan slå fast att endast en procent av de avlidna i covid-19 var yngre än 50 år.

Drygt 90 procent av dem som har dött i covid-19 har varit 70 år eller äldre.

Totalt sett hade 78,4 procent av de avlidna männen och 78,3 procent av de avlidna kvinnorna högt blodtryck.

53,2 procent av de avlidna männen och 44,9 procent av de avlidna kvinnorna hade en hjärt- och kärlsjukdom.

30,8 procent av de avlidna männen och 24,1 procent av de avlidna kvinnorna hade diabetes.

12,5 procent av de avlidna männen och 15,6 procent av de avlidna kvinnorna hade en lungsjukdom.

52 dödsfall

Detta gäller för dödsorsaksintyg som har registrerats fram till den 1 juli, då sammanlagt 5 239 personer i vårt land hade dött i sviterna av covid-19-sjukdomen (2 804 män och 2 435 kvinnor).

Bland dem som är yngre än 50 år finns det 52 bekräftade dödsfall med koppling till covid-19 (34 män och 18 kvinnor). Det är en procent av covid-19-dödsfallen i Sverige.

I åldersgruppen 50-59 år finns det 142 bekräftade covid-19-dödsfall (113 män och 29 kvinnor).

I övrigt ser det ut så här:

  • 60-69 år: 327 registrerade covid-19-dödsfall (233 män och 94 kvinnor).
  • Under 70 år: 521 registrerade covid-19-dödsfall (380 män och 141 kvinnor).
  • 70 plus: 4 718 bekräftade covid-19-dödsfall (2 424 män och 2 294 kvinnor).
  • 70-74 år: 427 registrerade covid-19-dödsfall (293 män och 134 kvinnor).
  • 75-79 år: 664 registrerade covid-19-dödsfall (403 män och 261 kvinnor).
  • 80-84 år: 1 011 registrerade covid-19-dödsfall (585 män och 426 kvinnor).
  • 85-89 år: 1 238 registrerade covid-19-dödsfall (597 män och 641 kvinnor).
  • 85 plus: 2 616 registrerade covid-19-dödsfall (1 143 män och 1 473 kvinnor).
  • 90 plus: 1 378 registrerade covid-19-dödsfall (546 män och 832 kvinnor).

TEXT

Peter A Rosén

peter@oskarshamns-nytt.se

FOTO

Freepik