Enkät ska ge svar på hur coronakrisen påverkar föreningslivet i kommunen

Enkät ska ge svar på hur coronakrisen påverkar föreningslivet i kommunen

2020-04-09 Av av Peter A Rosén

OSKARSHAMN

Oskarshamns kommun skickar ut en enkät för att ta reda på hur coronakrisen har påverkat föreningarna.

”Enkätsvaren kommer att utgöra underlag för de riktlinjer som ska tas fram angående fördelning av de extra medlen”, skriver kommunen i ett pressmeddelande.

”Frågorna omfattar både verksamhet och ekonomi – och syftar till att ge en bild av vilka ekonomiska bortfall föreningarna har och kan komma att få under en period framöver. Då enkätsvaren sammanställts och analyserats kommer information att gå ut till föreningarna med riktlinjer för att söka pengar.”

Föreningslivet står inför stora utmaningar – och därför har kommunen tagit ett beslut om att avsätta två miljoner kronor som öronmärks till föreningshjälp.

Många föreningar har förlorat intäkter på grund av inställda arrangemang, minskad sponsring och liknande under den pågående coronapandemin.

Enkäten finns här:

https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=05d5e79627b5

TEXT

Peter A Rosén

peter@oskarshamns-nytt.se

Bildningsnämndens ordförande Anton Sejnehed (S) är kontaktperson när det gäller enkäten till föreningslivet i Oskarshamns kommun. FOTO: PETER A ROSÉN
Dela gärna artikeln: