Få trycksår inom sjukvården i Kalmar län

Få trycksår inom sjukvården i Kalmar län

2020-04-17 0 av Peter A Rosén

KALMAR LÄN

De tre sjukhusen i Kalmar län har den lägsta andelen trycksår i Sverige.

Det skriver Region Kalmar län i ett pressmeddelande.

Fem patienter, fyra procent av det totala antalet, på de tre sjukhusen i länet hade den 4 mars i år trycksår som uppkommit under sjukhusvistelsen.

Resultatet för riket som helhet var 11,3 procent.

”När det gäller Region Kalmar läns resultat över trycksår som uppkommit på sjukhus var siffran den lägsta hittills, 1,3 procent i jämförelse med rikssiffran som var 7,8 procent”, skriver regionen.

”Mycket glädjande”

– Antalet patienter som fått trycksår under sjukhusvistelsen fortsätter att ligga på en stabilt låg nivå. Att vi nu har den allra lägsta trycksårsförekomsten sedan vi började mäta är mycket glädjande, säger hälso- och sjukvårdsdirektören Johan Rosenqvist.

”De senaste åren har fem-tio patienter på mätdagen haft trycksår som de fått på sjukhusen. Det kan jämföras med perioden 2008-2010, då 35-50 personer hade trycksår på mätdagen.”

”Bra stöd”

– I förbättringsarbetet för att minska antalet tryckskador ytterligare ligger fokus fortsatt på att hitta riskpatienterna i ett tidigt skede och sätta in förebyggande åtgärder. Idag är det möjligt att se och följa hur trycksårsförekomsten ser ut varje dag för inneliggande patienter på sjukhusen och detta är ett bra stöd för att tidigt kunna agera, säger Johan Rosenqvist.

”Det aktiva förebyggande arbetet innebär bland annat att hud- och riskbedömning ska genomföras och dokumenteras snarast vid ankomst till sjukhus, att madrasser anpassas, att hälavlastning används och att patienten regelbundet vänds efter schema”, skriver regionen.

TEXT

Peter A Rosén

peter@oskarshamns-nytt.se

FOTO: REGION KALMAR LÄN