Flaggstänger kommer att plockas bort från Skeppsbron i Oskarshamn

Flaggstänger kommer att plockas bort från Skeppsbron i Oskarshamn

2021-12-18 Av av Peter A Rosén

ANNONS: Kommunfullmäktige i Oskarshamn 12 juni 2023

OSKARSHAMN

Kommunstyrelsepolitikerna i Oskarshamn röstade i veckan ja till att plocka bort några av flaggstängerna som står på rad längs med Skeppsbron i Oskarshamn.

Det var i ett medborgarförslag som frågan lyftes fram. Förslagsställaren vill ta bort samtliga flaggstänger på den aktuella platsen på grund av att de ”förfular och förstör området”.

”Utglesning”

Makthavarna i kommunen har fastnat för en ”medelväg”, som innebär att man kommer att genomföra en ”utglesning av befintliga flaggstänger”.

”De flaggstänger som plockas bort från Skeppsbrokajen torde kunna placeras på någon annan synlig plats inom Oskarshamn. Frågan kommer att utredas vidare av kansli- och utvecklingsenheten och tillväxt- och näringslivskontoret för att finna en lämplig lösning och placering av flaggstängerna”, skriver kommunen i beslutsunderlaget.

Kommunen konstaterar också att flaggor och flaggstänger är vanligt förekommande i många hamnområden.

69 stycken

Och i Oskarshamns hamnområde finns det totalt 69 flaggstänger i dagsläget.

”Ur ett gestaltningsperspektiv kan detta naturligtvis uppfattas som ett märkligt inslag i stadsbilden och att de inte tillför något för att öka attraktiviteten av platsen. Men det kan också skapa en stolthet och engagemang för platsen, då företag i Oskarshamn visas upp på företagsflaggor som vajar i vinden och symboliserar kommunens starka näringsliv”, skriver kommunen.

Flaggstängerna i hamnområdet har funnits sedan ett avtal tecknades med FCO (Företagscentrum i Oskarshamn) och Oskarshamns kommun på 1980-talet.

Årlig avgift

”Då FCO numera är en del av Attraktiva Oskarshamn hanteras avtalet i dag via dem. Avtal har tecknats med intresserade företag och dessa avtal löper på mot en årlig avgift för skötsel och underhåll av flaggstängerna och tillhörande lina. I år har flaggstängerna rengjorts och linor har bytts ut där det har funnits behov. Ett avtal finns tecknat med ett Oskarshamnsföretag, som står för skötsel och underhåll. Flaggorna tillhandahålls dock av företagen själva.”

Uppskattad ceremoni

”Enligt Attraktiva Oskarshamn har det alltid funnits ett intresse av att ”ta över” lediga flaggstänger när till exempel ett företag läggs ner eller flyttar från Oskarshamn. Vid kontakter med några företag, som är flaggstångsinnehavare, har det också framkommit att man gärna ser att flaggstängerna får vara kvar. Varje vår så bjuds företagen med flaggor in till en uppskattad ceremoni där man högtidligt hissar flaggorna samtidigt, och på hösten möts man igen för att gemensamt hala flaggorna. I samband med detta äter man en gemensam lunch och ofta lyssnar man också på något intressant föredrag. I det delvis motsatta förhållandet mellan gestaltningsperspektivet och symbolvärdet för näringslivet föreslås en medelväg”, står det i kommunens beslutsunderlag.

Arkivfoto: Peter A Rosén

Dela gärna artikeln med dina vänner: